Discover and read the best of Twitter Threads about #onderwijs_2032

Most recents (3)

Waarom is #Dijsselbloem van belang? zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-6.ht… Omdat #curriculum_nu de ambitie heeft een belangrijke hervorming te zijn en jaren lang veel tijd en middelen zal opslurpen ten koste van mogelijk veel urgentere andere thema’s. Dus meedogenloos toetsen aan de criteria!
Naar mijn bescheiden expertise (kennis van [internationaal] onderwijsonderzoek en differentiële en cognitieve psychologie) voldoet #curriculum_nu aan geen enkel #Dijsselbleom-criterium.
Bijv. is er geen onderzoek gedaan naar mogelijk negatieve gevolgen voor eerlijke kansen.
Los van enige specifieke expertise is de hamvraag dezelfde als die was voor #onderwijs_2032: Waar is de analyse van wat precies urgente problemen zijn in/met ons onderwijs? Die is er niet. In teksten van #cunu zijn talloze oplossingen te vinden op zoek naar problemen. #chaos
Read 9 tweets
Hoe is de situatie te duiden waarin Nederland verzeild is geraakt met #curriculum_nu? Die curriculumherziening probeert een onbekend probleem op te lossen; nu wil ik graag een probleemanalyse van het fenomeen curriculum_nu maken (zodat het op te lossen is?) @Curriculum_nu
Nederland? Jazeker, want het raakt niet alleen ons onderwijs, maar ook onze economie en ons welzijn #eerlijke_kansen En dat wisten we natuurlijk wel: de opbrengst van het onderwijs is samen te vatten in het begrip ‘menselijk kapitaal’ en dat doet ertoe voor welzijn en economie.
Menselijk kapitaal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Altijd handig er zelf over geschreven te hebben, in dit geval samen met Jaap Dronkers (en besproken met Jo Ritzen), dus zie daar: benwilbrink.nl/publicaties/93… met ook recente literatuur, bv Thijs Bol thijsbol.com/wp-content/upl…
Read 40 tweets
Curriculum_nu en rekenen/wiskunde. De bronnenlijst is onthullend voor waar we hiermee te maken hebben: blz. 20-23 curriculum.nu/wp-content/upl… Ik doe een poging de referenties stuk voor stuk te bespreken. @ggerardk @NVvWiskunde @Curriculum_nu @SLO_nl
F. Bart e.a. Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Noordhoff rekenenwiskunde.slo.nl/rekenen-wiskun… o.a. ‘.... de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties’ #constructivisme
Jo Boaler (2016). Mathematical Mindsets. John Wiley & Sons. Prachtig uitgegeven onzin over rekenonderwijs, onbegrijpelijkerwijs gesteund door Carol Dweck. Besproken (lees en huiver): Victoria Sims en Greg Ashman gregashman.wordpress.com/2016/10/20/why…
Read 50 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!