, 9 tweets, 6 min read Read on Twitter
Waarom is #Dijsselbloem van belang? zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-6.ht… Omdat #curriculum_nu de ambitie heeft een belangrijke hervorming te zijn en jaren lang veel tijd en middelen zal opslurpen ten koste van mogelijk veel urgentere andere thema’s. Dus meedogenloos toetsen aan de criteria!
Naar mijn bescheiden expertise (kennis van [internationaal] onderwijsonderzoek en differentiële en cognitieve psychologie) voldoet #curriculum_nu aan geen enkel #Dijsselbleom-criterium.
Bijv. is er geen onderzoek gedaan naar mogelijk negatieve gevolgen voor eerlijke kansen.
Los van enige specifieke expertise is de hamvraag dezelfde als die was voor #onderwijs_2032: Waar is de analyse van wat precies urgente problemen zijn in/met ons onderwijs? Die is er niet. In teksten van #cunu zijn talloze oplossingen te vinden op zoek naar problemen. #chaos
Het is makkelijk tal problemen in het onderwijs (dagelijks in uw blad) te benoemen die een orde van grootte urgenter zijn dan herformuleren van kerndoelen. Karin den Heijer deed dat ook in Buitenhof, tegenover Paul Schnabel, vz platform #onderwijs_2032 …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/11/het…
De tweede hamvraag: waar is de wetenschappelijke onderbouwing van de adviezen van #onderwijs_2032 en #curricuum_nu? Ik herhaal: volgens Karin den Heijer en naar mijn bescheiden mening ontbreekt die, volledig. In plaats daarvan vinden we kletsika, onderwijsromantiek, eduquack.
Ga ik hier niet kort door de bocht? Zeker wel. Daarom hier mijn eerste kritische commentaar ingediend bij #onderwijs_2032 op het tussenadvies van het Platform najaar 2015 benwilbrink.nl/publicaties/on…
De serie blogs over de onwetenschappelijkheid van het Eindadvies van het Platform (de eerste blog: …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/11/het…) was eveneens gedresseerd aan het Platform, ik geloof niet dat ooit enige reactie heb mogen ontvangen. #oostindisch_doof
Met #curriculum_nu heb ik het kat-en-muis-spel vervolgd, via een blog op KomenskyPost komenskypost.nl/?p=4304 en een twitterdraadje benwilbrink.wordpress.com/2019/09/
Heb ik dit al geschreven? Er zit veel psychologie in #curriculum_nu, maar het is helaas vooral neppsychologie. #seriously
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!