Discover and read the best of Twitter Threads about #GökTuğ

Most recents (11)

MISIR'da 3 Nisan 2021'de bir ritüel gerçekleştirildi. Aslında bu ritüel gelmekte olan fırtınanın şifresini sayılar içerisinde barındırıyordu.
Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi': 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı.
Altın geçit,Şeytani ritüeldi.
2- Mısır'da ki Firavun sembolizmi ya da metaforu diyebilirsiniz. Aslında bu Giza piramidinin altında uyuduğuna inanılan şeytanı uyandırma ayini. Ayrıca Ingiltere ve Batı dünyasının içinde olduğu On 'lar konseyinin Oğuz oğullarına karşı duruşu. Bin yıllık savaşın ateşi yakıldı.
3- Mısır'ın meşhur ölüler kitabı.
Yaradanla dans eden şeytaniler,
Firavunların mumyalanmasını gözden kaçırıyorlar. Niburu geldiğinde Mumyalanmış sözde seçilmişler tekrar dirilecek ve tekrar seçilecekler. Bugün buna Dönence diyoruz. Dünya hükümdarlığını devam ettirme ritüeli.
Read 84 tweets
1-Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu " Artık Sağ ve Sol yok. En muhafazakar parti CHP."diyor.
Sonunda aklî olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün BİR'LİK aklı harekete geçiyor.
Bunun için 80 sene yalpalamaya gerek yoktu.
Sağ ve Sol ve yandan çark ideolojileri tasfiye edersek
2-Türkiye Cumhuriyeti 80 yıllık hesaplaşmayı hukuk önünde ADALET ekseninde yapmayı başarır.
Ve yara almadan,
Siyonistlerin elimize verdiği canlı bomba olan Sağ ve Sol bölünme aygıtından kurtulmuş oluruz.
Bu akıl!
Mete Han( Şeref ünvanı Oğuz Kağan),Atilla
Bilge Kağan,Cengiz Han,
3-Alparslan, Ataman Gazi ,Fatih Sultan Mehmet,Atatürk ve son olarak #ATABEY19HHK aklıdır. Ve #KadimDevlet in bizzat kendisidir.
Son beş yıldır bunu bas bas bağırdım.
Tüm ideolojiler ayaklarımın altında.
Çünkü, "Türk Bir'dir, Tengri Tektir,Tengri Türk'tür dedim.
Tüm ideolojiler
Read 12 tweets
1-#ATATÜRK 'ÜN HAYALI " #BOZKURT BAŞLI GÖK BAYRAK."
Atatürk 'e kut alırken, kutsanma diyelim verilen Tuğ Kızıl Tuğ idi...
Yıl 1921 sonları…
Anadolu’nun her yerinde kurtuluş mücadelesi hız kazanmış ve düşman perişan durumdadır. Ancak asıl savaş, Ankara’ya yaklaşan Yunan ordusu
2-İle yapılmaktadır. Sakarya Meydan Savaşı’nın henüz bitmediği, ancak düşmana büyük kayıplar verdirilerek geri çekilmeye mecbur bırakıldığı günlerde bir akşam Atatürk silâh arkadaşları ile sohbet ederken konu yeni devletin kuruluşuna gelir.
İşte bu sırada Atatürk(mealen):
3-“Arkadaşlar! Yakın zamanda yeni bir devlet kuracağız. Bu devlete bir gök bayrak gerek. Ama bu bayrağın üzerinde -ön yüzden bir Bozkurt başı olsun’” der…
Bu sözü üzerine birden şaşkınlık geçiren arkadaşları, halkın Ay-yıldızlı bayrağa alıştıklarını ve bunun halk üzerinde de
Read 9 tweets
1 -1.Kılıçaslan'ın mezarının bulunmasında saklanan mesajlar var.
1. Kılıçaslan döneminden sonra devlet fetret dönemine girmişti.
Ok-Uz yılındayız.Açık mesaj!Devletimiz Fetret devrine girdi.
1107 'den 1156'ya kadar fetret dönemi.
49 yıl.
49 yedinin katı 7 uyurlar. Uyanma vakti!
2-49 yaşına 2021 'de adım atacağız.
Bu fetret dönemini 2. Kılıçaslan tahta geçtiğinde yani 1156' da sonlandırıyor. Burada 1156 tarihini toplayalım 22 ve iki tane 11 》Destiny #Atabey19HHK ...Açık ve 2022》2×11 =22 ...
1.Kılıçaslan Atatürk dersek..
2.Kılıçaslan, Oğuz olur.
3- Atatürk, Tuna şiirinde Oğuz oğulları ADAM'LAR bir'liği diyor.
Atatürk~Atabey Oğuz oğlu,Adamlar demek.
2.Kılıçaslan 1160' ta tam hakimiyeti sağlıyor ve Fetret dönemini sonlandırıyor. 1160 toplamı destiny kod 8 sayısını yani #Atatürk19MKA sonucu çıkar.
Read 9 tweets
1-Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan #ERGENEKON 1 ve #ERGENEKON 2 tablolarında ne anlatılıyor?
Anlatalım o zaman...
Başbuğ Atatürk'ün İbrahim Çallı'ya yaptırdığı ve vefatından sonra meclisten kaldırılan tablo. Çok ama çok fazla kelime anlatan bir resim.
Ergenekon !!!
2-Davasının temeline dinamit olarak koymaya çalıştıkları resim...
“Oğuz Han’ın ışıkla gelen ‘Altın kız’ ile evliliğinden Gün, Ay ve Yıldız isimli oğulları olmuştur” diye başlayan Oğuz Destanı’nda Türklerin yaratılışı ve kökeni anlatılıyor.
Ergenekon Destanı ise Göktürklerin ...
3-Türeyişini anlatan muhteşem bir eser.
Bu destan için farklı anlatımlar var. En yaygın olanı şöyle:
Düşman, Türkleri mertçe yenemeyeceğini anlayınca onların arasına nifak sokar, böler ve bu arada çeşitli hilelerle Türk yurdunu zapt edip herkesi kılıçtan geçirir. Sağ kalan tek
Read 37 tweets
1-" GÖK BÖRÜ PENÇESİ…. "
Bu kez Türkütler ile Erlik Han arasında müthiş bir mücadele var. Türkütler’in umutları birer birer tükenirken, *kadim kitaplarda müjdesi verilen KAHRAMAN meydana çıkıyor. Onun adı OK UZ Kaan…(Oğuz Kağan)*
Yazar Ufuk Tufan, Yada Taşı Efsanesi’ni
2-Neden yazdığını açıklarken, Türk milletinin, dünyanın en köklü ve en asil milletlerinden biri olmasına rağmen, kendi mitolojisine yeterince sahip çıkamadığından yakınıyor.
Yabancıların yazdığı Yüzüklerin Efendisi, Taht Oyunları, Açlık Oyunları, Hobbit, Alacakaranlık Kuşağı
3-Gibi mitolojik öğeli eserlerin Türk milleti içinde oldukça fazla rağbet görmesinin şaşkınlığını yaşadığını ve artık buna son vermek gerektiğini söylüyor. Zira, yukarıda adı geçen mitolojik romanlarda gördüğümüz kahramanların bir çoğu Türk Mitolojisinden aparmadır.
Read 11 tweets
1-Oğuz töresinde...
Devlet,fetret sürecine girdiginde;Seymen alayı toplanır ve SİN SİN ateşi yakılır.
Davullar çalınır.Devlete yeni baş seçimi sembolik olarak duyurulur.
Mesela,Papanın seçildiği Vatikan'ın bacasından çıkan dumanla halka duyurulur.
2-Türk 'lerde bu ritüel bu şekilde duyurulur.
Kısaca HEYET Devletin başını seçmiştir. Heyetin başını seçmiştir. Ve bu yüz yılda bir gerçekleşir. Gökbörü yüz yılda bir görünür. Atatürk sonrası devlet kendine baş seçmemiştir.
Son seçilmişten ,son seçilmişe geçen zaman dolmuştur.
3-Artık seçilen seçilmiştir. Buna Dönence diyoruz.
Oğuz Kağan töresi, devletin başına kimi seçtiğini açıkladıktan sonra Göktürk Toyu yani kurucu meclis toplanacaktır.
Siyasi partiler ve tüm yapılar YOK hükmüne alınacaktır.
Seçim Göktürk tarafından yapılmıştır.
Read 7 tweets
1-Çok akıllılar ya !
ABD Challenge tatbikatı ile Bin yıl sürecek savaşı başlattı.
Bizim geri zekalı siyaset ve vatandaş ise bunun 28 Şubat süreci, başörtüsü olduğunu anlayacak ve söyleyecek kadar akıLsızdı .
Halbu ki ! 1000 yıllık hüküm için Türk savaşmak zorundaydı.
2-Fatih , yedi akbaba yazılarını okuyunca bunu anlamıştı.
Süre 7.000 değil, Göklerin , yani ilahi nizamın seçtiği 61》16 .... 6 yardımcı ve başlarında bir yani 19'un olacağı 7 uyur diye tabir edilen 7 kadim ruhun 1000 yıllık dünya yaşamı süreceği zaman diliminde koyacağı
3-OĞUZ KAĞAN HÜKMÜ!
Icin yaratıcı tarafından bizzat gönderilmesiydi.
Buna #MaviTuğ diyoruz.
Bu ahmaklar 200 yıl sürecek KOVA ÇAĞI 'na geciş sürecinde top çevirerek, sonrasında tekrar sızma yaparak nizamı yani,Türk hakimiyetini ele geçirebileceklerini bu animasyon filimde açıkça
Read 9 tweets
#Deşifreiki
1-Hızlanıyoruz demiştik..
Hızlanınca, her yerden çatlama vs dağılma sesleri gelmeye başladı.
Önce yaşadıklarımıza inanamadık.
Başta doğal karşıladık.
Şimdi ise kendimizi sorguluyoruz.
Neler oluyor?
Çok acayip şeyler oluyor.
Burada önemli husus IRADE güçlü olacak.
2-Düşmanın ters psikolojik harekatına karşı şöyle söyleyelim.
Satranç ve savaş 6. Boyut kabilinde devam ediyor.
Ne bu toprakları teslim edeceğiz.
Ne devletimizi yıkmalarına , bölmelerine müsade edeceğiz.
Ne de Özümüzü kaybedeceğiz.
Satranç bir savaş oyunudur. Image
3-Görünürde Mars oluyoruz gibi ama , hep Mat ediyoruz.
Bilesiniz..
Sorun ise sizlerin FREKANS ayarlarınızı düzeltmeme..
Ve Bakar kör gibi davranışlarınızda..
Uyku halinden ayağa kalkmama..
Bu videoyu deprem öncesinden açıklamıştık. Image
Read 50 tweets
1 - Burdan iki senedir 911 kodu 9 11 ve 19 'u size açıklayıp durdum.
19 süreci olduğundan bassettim .
Kuzeyden ve Güneyden esecek sıcak rüzgarlar dedim .
Ermenistan , Türkiye sınırına 16 km.Mesafede eski bir nükleer santral var.Bunu 2020 yılı içerisinde çalıştırmayı planladı.
2- 911 Aynı zamanda ABD.acil çağrı hat numarası ve Türkiye- Suriye Sınırı uzunluğu..
Ermenistan topraklarında ABD 'ye ait biyolojik silah üreten ve Ermenistan'la ortak 10 'dan fazla lâboratuvar tespitini yine buradan sizlere açıklandı .
Ve Ermenistanın bunları
3- Türkiye,Azerbaycan ve Kafkasya'ya karşı silah olarak kullanacağını söyledik.
Azerbaycan ise METSAMOR nükleer santralini gerekirse vuracağını açıkladı.
Şimdi bu durumda Kuzey hattımızda,
9 &19 sürecine ve 11 koda karşı bir saldırı hazırlığı var ..
Tek tek deşifre edelim .
Read 10 tweets
#Rasattepe
1- Rasat ve Tepe
Gök bilimi ile uğraşan gözlem yerlerine Rasathane denir.
Maya tabletlerinde yer alan bu bilgiyi kayda alan Atatürk , eski adı Rasattepe , sonradan Anıttepe olarak değiştirilen bu tepeye Anıtkabir 'e defnedildi.
Bu durumu fark eden akıl daneleri... Image
2- Beştepe'ye Saray'ı diktiler.
Zannediyorlar ki , Gökler onları seçecek. Anıtkabir 'in etrafı binalarla çevrildi.
Çünkü, akıllılar kendilerine göklerin sizsiniz diyeceğini zannediyor.
Bu isim çoktan, bizzat Atatürk tarafından tespit edilmiştir.
Seçim bitmiştir.. Image
3 - 3 Mayıs 2018 !
Satırları dikkatle okuyun .
Türkler, seçilmiş ırkız..!
Maya tabletlerinde yazana bakın lütfen ;
"Üç bin yıl sonra üç tarafı denizlerle kaplı ana karada ortaya çıkacak yıldızların çocukları." "SALDIRACAKLAR, saldıracaklar hiç bıkmadan kara elbiseliler."
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!