Discover and read the best of Twitter Threads about #Galiza

Most recents (3)

Imos dar as boas vindas á semana cun tema no cal só agora reparei: o feixe de topónimos cuxa etimoloxía se relaciona na tradición mítica irlandesa con personaxes epónimos procedentes da Península Ibérica, e en concreto de #Galiza.
Dá para un pequeno 🧵 e alá vou con el...
Podemos comezar polos máis obvios, vinculados co mito de Míl Spáine e a conquista de Irlanda polos netos de #Breogán. Mais nen todos os míticos milesianos chegaron a pór o pé na cobizada illa, senón que naufragaron e afogaron antes de o facer. Curiosa representación de Míl Spáine (ou Milesius) polo a
Foi o caso de Donn, cuxa embarcación seica afundiu nas inmediacións do espectacular
promontorio hoxe chamado Tech Duinn ( = 'a casa de Donn'). Donn tornouse un deus da morte, hospedeiro das almas dos defuntos. Daí as palabras que se lle atribúen: "Á miña morada todos han vir".
Read 8 tweets
1/19 Há um ano,em #Vigo, dava-se início a uma invasão que não fez capas de jornais nem abriu noticiários, protagonizada por guerrilheiros indígenas que sonham um mundo onde caibam muitos mundos,e ao sonhar o tornam realidade #LaGiraZapatistaVa

Completo em guilhotina.info/2022/06/22/inv…
2/19 500 anos depois da queda de Technochtitlan, o esquadrão marítimo zapatista concluiu a travessia transatlântica e desembarcou na #Galiza, que foi a sua porta de entrada para o Velho Continente. Dois dias antes, La Montaña, a embarcação a bordo da qual cumpriram este feito...
3/19 ...havia fundeado na baía de Baiona, onde em 1493 chegou a primeira caravela espanhola vinda das Américas, carregada com alguns “espécimes” indígenas que viriam a ser expostos para satisfazer as curiosidades europeias.

vimeo.com/565396427 #TravesiaPorLaVida
Read 19 tweets
10 figuras da nosa mitoloxía. Coñécelos a todos? ImageImageImageImage
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!