Discover and read the best of Twitter Threads about #Tiran

Most recents (2)

Tüm mimari güzelligi ve işlemeleriyle Hacı Edhem Bey Camii

#Tiran
#Arnavutluk

Kitâbesine göre 1208’de (1793-94) tek kubbenin örttüğü kare bir mekândan ibaret olarak inşa edilmiştir. Revaklar ise tesbit edildiğine göre 1238’de (1822-23) caminin iki dış cephesine bitişik şekilde ImageImageImageImage
yapılmıştır. Kitâbesinde yapının bânisi olarak Molla Bey gösterilmektedir: “Cenâb-ı mîr-i a‘zam sâhibü’l-hayrât Molla Bey / Edip tarh-ı esâsıyla ibâdetgâh-ı can-bahşâ / ...Şerefyâb oldu itmâmıyla işbu kubbenin lâkin / Muvaffak olmadı itmâmına minârenin ammâ.”
Ekrem Hakkı Ayverdi ise bir vakıf kaydına dayanarak caminin bânisinin Şâban oğlu olduğunu yazar. Molla Bey 1808’de ölmüş, oğlu Hacı Edhem Bey camiyi 1238’de (1822-23) tamamlatmıştır. Caminin yapım tarihçesini anlatan ve tamamlanması hususunda bilgi veren manzum ikinci kitâbes
Read 13 tweets
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!