Discover and read the best of Twitter Threads about #arnavutluk

Most recents (6)

Türkiye’nin ‘yurt dışında deniz üssünün bulunduğu ülke’ Arnavutluk ile ilişkiler…

1️⃣ Balkanlar ve Adriyatik Denizi’nin güvenliği için önemli bir ülke olan Arnavutluk, 1997’de #Paşalimanı’nı Arnavut Donanması’nın modernizesi ve askerlerin eğitimi için #Türk ordusuna açtı.
Şu anda 20 asker burada görev yapıyor ve Türk savaş gemileri sık sık bu limana demir atıyor.

2️⃣ Arnavutluk'un ilk hava yolu şirketi olan Air Albania, 2018'de THY ortaklığıyla kuruldu. Şirketin yüzde 49'luk hissesine sahip olan THY, filoyu her geçen gün büyütüyor.
3️⃣ Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’yi, "Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke" olarak tanımlıyor.

4️⃣ FETÖ’nün #Balkanlar’da en güçlü yapılanmasını yürüttüğü ülke olarak bilinen Arnavutluk, FETÖ okullarını kapatarak FETÖ unsurlarını iade eden nadir Avrupa ülkelerinden.
Read 10 tweets
Adriyatik'te Türk askerinin bulunduğu ülke: Arnavutluk - #1

1️⃣ 1912 yılında Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanan #Arnavutluk, 28.748 km2’lik yüzölçümü ile Adriyatik Denizi’nin girişinde yer alıyor.
2️⃣ İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkeyi yöneten komünist lider Enver Hoca, katı politikalar ile dışa kapalı bir Arnavutluk inşa etti. 40 yıllık komünist rejimin getirdiği ekonomik altyapı enkazından kurtulmak da kolay olmadı.
3️⃣ Yüzde 15'ye yakın işsizlik, % 30'a yakın yoksulluk oranı ile #Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında olan Arnavutluk, bu olumsuz tabloya rağmen Balkan ülkeleri arasında en hızlı büyüme oranına sahip ülkelerden.
Read 11 tweets
Tüm mimari güzelligi ve işlemeleriyle Hacı Edhem Bey Camii

#Tiran
#Arnavutluk

Kitâbesine göre 1208’de (1793-94) tek kubbenin örttüğü kare bir mekândan ibaret olarak inşa edilmiştir. Revaklar ise tesbit edildiğine göre 1238’de (1822-23) caminin iki dış cephesine bitişik şekilde ImageImageImageImage
yapılmıştır. Kitâbesinde yapının bânisi olarak Molla Bey gösterilmektedir: “Cenâb-ı mîr-i a‘zam sâhibü’l-hayrât Molla Bey / Edip tarh-ı esâsıyla ibâdetgâh-ı can-bahşâ / ...Şerefyâb oldu itmâmıyla işbu kubbenin lâkin / Muvaffak olmadı itmâmına minârenin ammâ.”
Ekrem Hakkı Ayverdi ise bir vakıf kaydına dayanarak caminin bânisinin Şâban oğlu olduğunu yazar. Molla Bey 1808’de ölmüş, oğlu Hacı Edhem Bey camiyi 1238’de (1822-23) tamamlatmıştır. Caminin yapım tarihçesini anlatan ve tamamlanması hususunda bilgi veren manzum ikinci kitâbes
Read 13 tweets
19 Kasım 1991 Cuma Kominizmin #Arnavutluk'ta tamamen bitmesine 3 ay var ( Mart 1992) ve #İşkodra'daki ecdat yadigarı Kurşunlu Camiinde Müslümanlar Hafiz Sabri Koçi imametinde 46 yıl sonra 50.000 kişiye yaķın katılımla ilk Cuma namazını kılıyor..
Videonun tamamı
Bir ulu çınar merhum hafız sabri koçi muslumanarnavutluk.com/haber/2224/hac…
Read 4 tweets
Ah #İşkodrâ !! #Rumeli'nin çiçeği ıhlamur kokulu şehri, Üsküdar'ın isimdaşi idi (Scutari) Çoğumuzun ismini bile bilmediğimiz yada unuttuğumuz Rumeli'den en son çiktiğimiz kale ve bir Vatan topragi idi !!
107 yıl once bugün veda ettik

Kaybının 107.yılında(22-23 Nisan 1913) güzel ImageImageImageImage
hatıraları ile yad ederken başta #İşkodra Müdafii Şehit Hasan Rıza Paşa olmak üzere tum.şehitlerimizi Rahmet ve saygiyla aniyorum.. Image
107 yıl önce #İskodra'ya veda 22-23 Nisan 1913 Balkan Harbinde Rumelide'ki son toprağımız İşkodra'da (#Arnavutluk) Osmanlı Yönetiminin sonu ;
Karadağ Kralı Nicholas şehri Esat Toptani'den teslim alıyor

(1913 Illustrated London News) ImageImageImage
Read 6 tweets
Kanuni Sultan Süleyman Kalesi Camii
#Leş
#Arnavutluk

Bugün Lej (Lezhë [Lisi]) adıyla da anılan şehir Arnavutluk’un kuzeyinde, İşkodra’nın (Shkodër) 36 km. güneydoğusunda yer alır. Drin nehrinin sol kıyısı üzerinde bulunmakta olup birbirinden bir boyun noktasıyla ayrılan ImageImageImage
iki tepenin eteğinde kurulmuştur. Bu tepelerin daha yüksek olanında eski Ilirya şehri olan Lisi’nin (Lissos) kalıntıları, diğerinde tarihî Kanûnî Sultan Süleyman Kalesi mevcuttur. Osmanlı döneminde (1478-1912) Dukagin sancağının limanı olan Leş bazı zamanlarda sancak beyinin
ikamet yeri olmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren küçük İslâmî bir merkez haline gelmiştir. İtalyan kaynaklarında şehir Alessio olarak geçer.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!