Discover and read the best of Twitter Threads about #acceptatie

Most recents (2)

Mijn 5 belangrijkste tips voor #Acceptatie na de diagnose #Autisme.

1. Je ervaart anders dan anderen. Soms heftiger, soms minder heftig
2. Dat gaat niet over
3. Je hebt jezelf helpend gedrag aangeleerd
4. Vrijwel niemand snapt dat zomaar
5. Sommigen willen dat niet snappen
Mijn 4 tips om daarmee om te gaan:

1. Verander niets wat helpt
2. Stop met doen wat niet helpt
3. Probeer geduldig te blijven en het mensen steeds opnieuw uit te leggen
4. Steek geen energie in mensen die het niet willen begrijpen

#Autisme #Diagnose #Acceptatie
Je kunt mensen natuurlijk ook wijzen op ervaringsverhalen. Zoals deze over mijn eerste jaar na de diagnose en hoe mijn omgeving daarop reageerde:

ditisookautisme.nl/2020/04/13/je-…
Read 4 tweets
1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!