Discover and read the best of Twitter Threads about #Nederlanders

Most recents (4)

@Minister_FIN In Nederland wordt voldoende belast ook op vermogen en erfenissen. De linkse hobby belasting op vermogen in box 3 is onjuist. Meeste zitten op hoge overwaarde huis, omdat het Rijk niet voldoende huizen heeft gebouwd en omdat ECB / Draghi de rente op nul zette om zijn land Italië
@Minister_FIN te redden waarmee u akkoord bent en \
andere begrotingstekorten van #ClubMed landen die u blijkens uw brief als #min_fin verder wil faciliteren. Schaf uw #milieu_fonds af als uw geld nodig heeft Rijk: € 24,3 miljard voor gebiedsplannen natuurherstel maar belast geen fictieve
@Minister_FIN overwinsten op onroerend goed. Na in jaren 70 80 het inkomen progressief belast te hebben is nu de beurt aan de de overwinst op onroerend goed. Dit zijn de hoge huizen prijzen veroorzaakt door EU/ECB beleid . Die dragen volgens #Kaag ( #Klaver , #Attje_Kuiken) bij aan een (te)
Read 6 tweets
Mijn schuld is ongeveer €15.000 Euro gecreëerd door de @Belastingdienst Hierdoor heb ik een langere tijd onder de Beslagvrije voet moeten leven. Twintig jaar gewerkt als ambtenaar en dacht dat ik echt oprecht een fout had gemaakt dus werkte ik gewoon iets harder en
meer! Mijn zaak wordt niet serieus genomen, #zaakbehandelaar die van mijn ex man blijkt nu die van mij te zijn, bij nieuwe aanvraag zaakbehandelaar, deze doet geen onderzoek omdat hij de integrale toets over neemt van de oude zaakbehandelaar en het presenteer blaadje wat
uitgezocht en uitgereikt is door raadslieden van de gemeente wordt niet naar gekeken. bij beklag wordt je niet gehoord! Neem maar een advocaat die betaald wordt door deze #overheid wordt er gezegd en er wordt niet verder gekeken achter de deur! Daar sta je dan😕Hulpeloos
Read 9 tweets
Ok, we hebben plan:

-Morgenochtend gaat vliegveld weer open.

-Bij ochtendgloren groep van 9 Nederlanders zsm naar vliegveld

-Verzoek aan ambassade om op afgesproken tijdstip heel snel deur te openen. Zodat ze naar binnen kunnen glippen.

#Kaboel #Afghanistan
“Elke minuut rijdt auto langs met Taliban en soms wordt er geschoten”

Vliegveld #Kaboel
Nieuws :

5 Nederlanders staan nog steeds ingang #vliegveld Kaboel. Nu 03.30 lokale tijd.

Amerikanen roepen naam van vlucht rond waarna gegadigden zich naar voren ellebogen.

Om 07.15 lokale tijd Noorse vlucht.
Daarna komt (nieuwe) NL delegatie- en hopelijk volgende vlucht
Read 17 tweets
1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!