Discover and read the best of Twitter Threads about #autochtonen

Most recents (2)

1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets
QUIZ.

'Vol land.'

Hoeveel Nederlanders ( - herkomst oftewel autochtonen) zijn er het afgelopen jaar netto (emigratie - immigratie) uit ons land vertrokken?

Zie ook Telegraaf: telegraaf.nl/nieuws/5794550…

Er is zelfs een hele beurs: Emigratiebeurs.
Het juiste antwoord op de quiz is ..... 1.400. netto autochtone vertrekkers. Als ik de vraag had voorgelegd aan een groep labradoodles dan had ik een beter resultaat gehad. Nu kan ik mijzelf ook onder de labra's scharen want ik gaf het antwoord uit m'n hoofd en ....

2/..
... dat kan ik beter niet (meer) doen. Het werkelijke saldo is 1.000: 25.700 emigranten en 24.700 immigranten (dus terugkeerders). Volledigheidshalve moet ik melden dat onder de immigranten een klein plukje autochtonen geboren in het buitenland zit...

3/..
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!