1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
4/ Het standpunt van stereotiep-links is dat wanneer iets misgaat met #allochtonen, dat "de #allochtoon" beschaafd gemaakt moet worden volgens links-progressieve standaarden:

We civiliseren de allochtoon totdat hij ook onze links-progressieve waarden deelt.
5/ Hoewel #links-geïnclineerden er vaak niet van bewust zijn, vinden ze net als #rechts-geïnclineerden dat, totdat volledige assimilatie plaatsvindt, bepaalde standpunten van #allochtonen #minderwaardig zijn en dat de #allochtoon geciviliseerd dient te worden.
6/ Het zit in de natuur van de mens om het #goede te willen #bewerkstelligen. Als je overtuigd bent dat jouw standpunt goed is, dan is dat standpunt #superieur. En dat betekent dat alles wat daaraan contrasteert, #inferieur is en verbeterd moet worden.
7/ #Gelijkwaardige #standpunten zijn vergelijkbaar met smaak. De een houdt van pistache en de ander van aarbei. Als men stelt dat het #standpunt van de ander niet #inferieur is, dan heeft hij ook geen recht om zijn standpunt op te leggen aan de ander.
8/ Wat #maatschappelijke #problemen betreft omtrent #allochtonen, zou ik postuleren dat zowel #rechtse als #linkse #autochtonen de planken vaak mis slaan door te denken dat zijzelf de problemen kunnen oplossen.
9/ Wanneer men kritiek uit op een ander, speelt de manier van overdracht een cruciale rol in de #acceptatie van de #kritiek in kwestie.
10/ Als een op onze belastingcentenlevende geblondeerde man #aanvallend #haat zit te verspreiden, dan maakt het niet uit hoe gelijk hij ook heeft; zijn boodschap zal nooit en te nimmer geaccepteerd worden wegens de #onmeedogende wijze waarop de #kritiek wordt geuit.
11/ Je kan niet #haat #spuwen op een volk en dan verwachten dat het zich op magische wijze verbetert.
12/ Sommigen hebben dat ook door en besluiten dan maar om heel goedkoop en harteloos te zeggen: dan lozen we ze maar; het land uit—terwijl de meeste #allochtonen in kwestie waarschijnlijk #hier #geboren zijn; nakomelingen van de hardwerkende gastarbeiders van toen.
13/ Uit #frustratie—en die frustratie is volledig terecht—wordt er onterecht steeds vaker en luider door politiek-rechts geroepen hoe slecht #allochtonen zijn. Dit is polariseert alleen en draagt niets goeds bij aan onze samenleving.
14/ Het #averechtse #effect—en dat is waar politiek-rechts kwaad om is—is dat politiek-links ook steeds radicalere maatregelen lijkt te nemen: wanneer er iets misgaat onder #allochtonen, is er een neiging om het in de doofpot te stoppen.
15/ We praten er niet over, want dan geven we politiek-rechts weer een stok om mee te slaan.

En zo #polariseert ons #land steeds verder om een maatschappelijk kwestie, waar eigenlijk iedereen over eens is dat er wat verbeterd moet worden.
16/ Uiteraard is niet elke #allochtoon #moslim en niet elke moslim is allochtoon, maar ik wil er graag bij zeggen dat #islamitisch #gezien, men moet opkomen voor de gerechtigheid—al is het tegen jezelf of je verwanten.

17/ De mens heeft een ego. Zoals eerder genoemd is de manier van #kritiek #overbrengen dan ook cruciaal.

Wil je een maatschappelijk probleem behouden, beledig en behandel de ander vooral als afval. Maar wil je het #oplossen, doe het dan #doordacht, met #liefde en #empathie.
18/ Een strategische manier om maatschappelijke kwesties op te lossen, is door raakvlakken op te zoeken. En wie kan die beter vinden dan mede-#allochtonen die de #mentaliteit kennen, die goed weten wat er heerst in hun gemeenschappen en die kunnen werken naar #verbetering?
19/ Breng meer goede voorbeelden zoals ex-treitervlogger #IsmailIlgun naar voren, waar mensen zich aan kunnen relateren; motiveer zulke positieve influencers juist.
20/ Dát is de #oplossing. Niet het demoniseren, noch het onder de mat vegen van problemen, maar juist het "intern" laten oplossen van maatschappelijke kwesties.
21/ Een aansluitend draadje kan je hier lezen:
22/ Een ander draadje omtrent #moraal en #God kan je hier lezen:
23/ Het kanaal van #IsmailIlgun (@Ismaililgun1) kan je hier vinden: youtube.com/c/Ismaililgun

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

16 May
1/ #Islam en #antisemitisme.

Beste Jason, het is geen wonder dat je een voormalig moslimterrorist was. Je ideeën over de islam zijn net zo vertekend als van toen, alleen voer je nu—Godzijdank—de afschuwelijke daden niet meer uit.
2/ Je doet alsof moslims geloven in een soort Joodse deïcide (#Godsmoord of #Christusmoord), zoals bij—of vergelijkbaar tot—het christendom. Dat is niets minder dan een historische onjuistheid.

Zie onder andere: antisemitisme.nu/stereotypen/re… In de islam bestonden ook aanknopingspunten voor vijandighei
3/ En uit een eerder geschreven draadje:
Read 12 tweets
9 May
1/ Er is geen sprake van #islamisering en dát is het probleem dat ik juist probeer aan te kaarten. Islamiseerde Europa maar! Áls ze de islam volgden, hadden we geen ISIS tuig.

Je gedachten omtrent de islam en die van zulke terroristen is hetzelfde, alleen handel jij er niet naar.
2/ De onwetendheid over de islam is niet alleen onder niet-moslims groot, maar wat men kennelijk vaak niet weet, is dat er ook schrikbarend veel onwetendheid heerst over de islam onder de moslims zelf. Zie bijvoorbeeld de straatinterviews van @Salaheddine001.
3/ (On-)#IslamitischeStaat is gefundeerd op oppervlakkig begrip van de geloofsleer en ronseling van onwetende moslims middels #emotionele #oplichting.

"Zien jullie niet wat ze onze broeders en zusters aandoen in het Midden-Oosten?! We moeten wraak nemen op het Westen!"
Read 10 tweets
8 May
1/ Er worden eufemistische woorden gebruikt om de #terreur en #etnischezuivering jegens de Palestijnse mensen te relativeren.

Wat zegt #MSM (#MainstreamMedia) over wat recentelijk weer in #SheikhJarrah, #Palestina 🇵🇸, gebeurt?

Read 13 tweets
27 Apr
1/ Mensen die kwetsende #cartoons verspreiden en de #profeet #Mohammed voor nare dingen uitmaken…

zouden zij zich nooit afvragen waarom miljárden mensen zo, zó erg van die man houden?
2/ We houden meer van de #ProfeetMohammed dan onszelf en onze ouders bij elkaar!

Vrede en zegeningen zij met hem.
3/ Als zelfs de grootste vijanden van Allāh na in oprechtheid en met open hart de feiten te hebben gezien, van de #profeet #Mohammed gaan houden, dan kan het toch niet zo zijn dat onze Nederlandse vrienden ook niet van hem gaan houden?
Read 9 tweets
18 Apr
1/ De #verlossing van #erfzonde volgens het #christendom.

1. God is de bron van goed en kwaad
2. Normale mensen doen zondes/kwaad
3. God: bloed moet vergoten worden van een zondeloos persoon (#Jezus' #kruisiging), zodat God zondaren kan vergeven.

Is dit niet heel problematisch?
2/ Laten we een #analogie geven ter verduidelijking.

Als ik onschuldige mensen heb vermoord, zegt de rechter niet: "Musa, je broer is goed geweest voor zijn naasten en heeft niemand vermoord. Hij moet naar het gevang en jij mag vrijuit, omdat je mij erkend hebt als rechter."
3/ Zijn #christenen en #christelijke #rechters dan heiliger dan God, dat ze anders handelen?
Read 5 tweets
7 Apr
1/ Om advocaat van de duivel te spelen: op welke gronde kan je dit als #atheïst beweren?

Onze Nederlandse wet is een sociaal constructie, bedacht door mensen. Je kan niet #objectief zeggen dat het anti-moslim sentiment slecht is.

#AdvocaatVanDeDuivel #DuivelsAdvocaat #atheïsme
2/ Als de nazi's hypothetisch gezien heel de wereld domineerden, zou iedereen anti-Joods zijn. Antisemitisme is dan voor iedereen #subjectief gezien een #goed.

Het feit dat men weet dat het toch #objectief #fout is—m.a.w. fout ongeacht—is intuïtief bewijs van Gods bestaan.
3/ #Intuïtief #Godsbewijs, omdat desondanks dat iedereen in de hypothese vindt dat nazisme goed is, je weet dat het toch #objectief #fout is.

Al gelooft iedereen dat de #holocaust goed is, is het tóch fout—gisteren, vandaag en morgen; of nou één persoon het gelooft, of iedereen.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(