Discover and read the best of Twitter Threads about #akmgy

Most recents (3)

F/K oranı hakkındaki akışa yüksek beğeni geldi. PD/DD oranı hakkında da bilgi verip düşüncelerimi akışta açıklayayım. #Piyasa Değeri / #Defter Değeri oranı, şirketin bir #hisse fiyatından yola çıkarak tüm şirketin değerini, bilançodaki #özkaynak'ları ile kıyaslamaktadır.
Piyasa Değeri = Hisse Fiyatı x Sermaye formülü ile hesaplanır. Örnek 1 milyon sermayesi olup 100 lira hisse fiyatı olan şirketin Piyasa Değeri 100 milyondur. Hisse fiyatı borsada yani piyasada oluştuğundan adına piyasa değeri denilmektedir.
Defter Değeri = Özkaynaklar, Burada defterden kasıt muhasebe kayıtları anlamına gelir. Şirketin muhasebe değeri, net değeri de denilmektedir. Özkaynaklar ise şirketin tüm varlıklarından tüm yükümlülüklerinin çıkarılması ile hesaplanır.
Read 15 tweets
Siz 5 yıl satamayacak olsanız hangi hisseleri alırdınız? Neden?
Baksoy abi bu soruya ne cevap vermişti:
'Kar eden, karını arttıran firmalar olmali.' Image
Hep vurguladığı diğer bir konuda borsada aldigimiz hisselerin arkasında bir şirket olduğu ve bu şirketlerinde bir değeri olduğuydu. Bunu bilmeden al sat yapmayı kumar sayardi ve sirket karliliklari arttığı sürece elinizde tutmayi onerirdi. Image
Read 82 tweets
(1/102) Yeni sistem deneysel #XN30 çalışmamızın ilk serisini paylaşalım. Henüz, eski sistemde yaptığım şekilde endeks grafiğini hazırlayamadım oldukça uzun işlemci zamanı gerektirdiği için. Zaman içerisinde oluşur ve hazır olduğunda onu da paylaşacağım 3Ç sonunda.
(2/102) Daha kolay takip edilir/anlaşılır olması için 274 elemanlı sıralama tablosunu 30'luk bölümlere ayırdım. İlk 30'luk tablo #XN30 endeksinin elemanlarını oluşturmakta ve bir sonraki güncellemeya kadar takip edilen liste.
(3/102) Her tabloyu, içindeki hisselerin (30/tablo) grafikleri takip edecek ve sadece ilk 90 hissenin grafiğini paylaşacağım. 274 grafik herkes için biraz fazla, bana da yazık :)
Read 102 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!