Discover and read the best of Twitter Threads about #XN30

Most recents (5)

(1/102) Yeni sistem deneysel #XN30 çalışmamızın ilk serisini paylaşalım. Henüz, eski sistemde yaptığım şekilde endeks grafiğini hazırlayamadım oldukça uzun işlemci zamanı gerektirdiği için. Zaman içerisinde oluşur ve hazır olduğunda onu da paylaşacağım 3Ç sonunda.
(2/102) Daha kolay takip edilir/anlaşılır olması için 274 elemanlı sıralama tablosunu 30'luk bölümlere ayırdım. İlk 30'luk tablo #XN30 endeksinin elemanlarını oluşturmakta ve bir sonraki güncellemeya kadar takip edilen liste.
(3/102) Her tabloyu, içindeki hisselerin (30/tablo) grafikleri takip edecek ve sadece ilk 90 hissenin grafiğini paylaşacağım. 274 grafik herkes için biraz fazla, bana da yazık :)
Read 102 tweets
(01/19) Haziran sonu itibariyle 2. çeyrek bitmesine rağmen henüz #XN30'u güncellemedim. Nedenini kısaca anlatmaya çalışayım.
(02/19) Deneysel #XN30 endeksi, özet olarak, hisselerin fiyat hareketinde üssel örüntü (pattern) arıyor ve hesaplamalar sonunda ortaya çıkan üssel fonksiyona hissenin fiyat hareketinin uyumunu ölçerek sıralama yapıyor. Sıralamadaki ilk 30 hisse #XN30 endeksini oluşturuyor.
(03/19) #XN30 çalışmasında toplam 55 hisse analiz ediliyordu ve verilerin analiz edildiği ortam Excel'di.
Read 19 tweets
(01/17) Dün bu linkte () paylaştığım akışın (17/35) mesajında "elimizdeki listeyi tek parametreli hale getirip sıralayabilelim" diye yazmıştım. Ayrıca grafiklerdeki hisse noktalarını liste olarak rica edenler de oldu.
(02/17) Öncelikle ilk iki listeyi paylaşayım. Bunlardan birincisi: BİST'te işlem gören 327 hisseden geçmişi 7 seneden fazla olan 263 listenin 7 senelik dönem için CAGR'ına göre azalan listesi. Yani riski ne olursa olsun, sadece getiriye bakan liste. Sarılar #XN30 üyeleridi.
(03/17) İkinci liste ise, aynı 263 hissenin, getirilerine bakmadan, sadece Max. Risk (Azami Sermaye Erimesi) oranına göre artan listesi. Yani 1. sırada en düşük riskli hisse var. Sarı elemanlar #XN30'un güncel üyeleridir.
Read 17 tweets
(01/35) Bildiğiniz üzere epey bir zamandır #XN30 deneysel endeksi güncellemelerini paylaşıyorum. Aynı zamanda portföy kombinasyonlarının simülasyonları ve farklı-çoklu portföylerin histogram analizleri de paylaşıma katıyorum ki farklı açılardan UV yatırım olgusuna bakabilelim.
(02/35) Bununla birlikte bir süredir #XN30'un tutarlılığını sınayabileceğim farklı bir metoda ihtiyacım olduğu düşüncesindeydim. Doğrulama amaçlı olarak hazırladığım bu farklı metota ait çalışmanın açıklamaları, sonuçları ve #XN30 sonuçları ile kıyaslamaları bu akış içindedir.
(03/35) Bu akış, öncelikle yeni metoda ait kavramları ve adımları açıklamakta, sonrasında ise bulguları #XN30'da yer alan hisselerin durumları ile kıyaslamaktadır. Evet... başlıyoruz.
Read 35 tweets
(01/46) 2019 bitti ve #XN30'u güncellendi. Elde olmayan sebeplerden biraz geciktim, kusura bakmayın.
(02/46) #XN30'da #INDES ve #PETUN listeden çıktı, 28. sıradan #CEMTS ve 30. sıradan #THYAO listeye girdi. 2019/1Ç'de görseldeki liste geçerli olacak.
(03/46) #XN30'un, başlangıç tarihi olan 2/Ocak/2012'den bu yana performansı (7 sene).
Read 46 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!