Discover and read the best of Twitter Threads about #backwash

Most recents (2)

'Meten is weten', werkelijk?
Docenten stellen bij proefwerken, toetsen, tentamens, examens, vast of antwoorden op de gestelde vragen juist zijn, of niet.
Wij staan er omheen en kijken ernaar. Weten we nu iets? Jazeker. Kunnen we dat wat we nu weten ook duiden? Ai.
Ik wil het over summatieve toetsen hebben: er staat iets op het spel. Wat op het spel staat zijn de mogelijke (gevolgen van) beslissingen op basis van resultaten op de toets. Een specifieke onderverzameling daarvan is wat we (internationaal) 'validiteit' noemen:
de mate waarin de toets leidt tot juiste beslissingen. Hé, dat is best opmerkelijk: het gaat niet om de meting zelf, maar om de beslissing op basis van de meting. Meten is beslissen, zou je denken. Dit klinkt ingewikkelder dan meten is weten, en dat is het ook. De reden om
Read 155 tweets
We moeten het over de examens Nederlands hebben, zeker. Maar examens zijn niet belangrijker dan het onderwijs zelf hè! Het gaat om een afsluiting van 5 of 6 jaar onderwijs. Dat moet netjes en fatsoenlijk, feestelijk als het kan. Niet op zijn Dorknopers.
volkskrant.nl/columns-opinie…
Maar ook niet langs de lijnen die Bax en Witte hier schetsen: zij ruilen de huidige examenloterij in voor een veelkoppig examenmonster dat heel het onderwijs gaat inkleuren. Het voorstel is een misvatting over plaats en aard van eindexamens in het Nederlandse stelsel.
Bax en Witte drukken mij nog weer eens met de neus op het feit dat Nederland nauwelijks onafhankelijke examendeskundigheid in huis heeft. Niet bij het Cito, met zijn psychometrische insteek losgezongen van onderwijs zelf. Niet bij het CvTE, dat wel de verantwoordelijkheid draagt.
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!