Discover and read the best of Twitter Threads about #rekentoets

Most recents (7)

Tijden van bezinning. Voor mij is nu wel het moment aangebroken om de rommel van Freudenthal en Treffers, het realistisch rekenen, achter me te laten. Die komt via het Wereld Wiskunde Fonds weer in roulatie, voor wie geschiedenis van ons recente rekenonderwijs wil schrijven.
Het Wereld Wiskunde Fonds is een goudmijn voor wie zich wat intensiever in wil lezen in wiskundeonderwijs van hier en elders, van nu en vroeger, en daar een bibliotheekje over wil vormen: een boekenveiling waarvan de baten ten goede komen aan ontwikkelingsdoelen 3e wereld.
Het realistisch rekenen (en wiskunde) is een typisch Nederlandse vorm van wat overigens een wereldwijde hervormingsbeweging van wiskundeonderwijs is. Het gaat om een ideologie (het constructivisme) die met de rug naar de wetenschap staat: er valt geen discussie mee te voeren.
Read 8 tweets
Geweldig september-nummer van Nieuw Archief voor Wiskunde. Nee, nog niet op de website ingevoerd nieuwarchief.nl/serie5/index.p… Thema: Wiskunde en de sociale wetenschappen. Bijdragen van o.a. Casper Albers, Bernard Veldkamp, Denny Borsboom
Het artikel van Veldkamp heeft een veelzeggende titel, ik mag toch aannemen dat hij van de auteur zelf is:
‘Het wiskundig fundament van toetsen en examens.’
Daar kunnen we ook zonder het artikel zelf gezien te hebben best eens een pittige discussie over voeren. Nietwaar?
Ondertussen is de website van het Nieuw Archief geactualiseerd, en zijn de artikelen van Veldkamp en Albers vrij toegankelijk: nieuwarchief.nl/serie5/toonnum…
Read 36 tweets
Test X predicts achievement Y in school A. Peter scores x on that test, and is therefore denied access to A. How unfair can that be? (Hint: predictive validity is a characteristic of test x population x situation; the test score is one of a particular human being)
The case of admission to the Civil Service: Francis Y. Edgeworth (1888). The statistics of examinations. ‘Journal of the Royal Statistical Society, 51’ 599-635. jstor.org/stable/2339898 The exam is a lottery offering better chances to the better prepared, which is not unfair.
On lotteries in education, see benwilbrink.nl/projecten/lott… In the Netherlands admission to studies with a restricted number of slots was regulated by weighted lottery from 1975-2017 (since then selection is by whatever instruments are deemed opportune, lotteries being outlawed!)
Read 41 tweets
#curriculum_nu OT rekenen en wiskunde. 100+ blz. Het valt wel mee, hoor. Bijvoorbeeld de zin “Het OT vindt het heel belangrijk dat het aanbod elk moment aansluit op het niveau van elke leerling.” staat er 14 keer in, en 14 keer vraag ik me af: waarom is dit geen open deur, dan?
Oké, waar zal ik beginnen? Ik heb al een lijstje urgente onderwijsproblemen gemaakt. Daar zitten raakvlakken in met het curriculum rekenen en wiskunde. De OECD (doen af en toe ook iets goed!) wees er (2017?) op dat wiskunde zoals in vmbo deze lln benadeelt. Urgent punt, dus.
Zoals heel Nederland ondertussen weet, en anders wel na de ramp van de #rekentoets, is er een ernstige controverse over de invloed van de school van Hans Freudenthal op ons reken- en wiskundeonderwijs. Hoe gaat het OT (ontwikkelteam) daarmee om? Gewoon doen alsof dat niet zo is?
Read 27 tweets
Wat Budoki en Goldthorpe laten zien is dat eerlijk onderwijs en maatschappelijke mobiliteit lastig zijn los te koppelen, en dat betekent permanente oorlogsvoering. Want voor extra (opwaartse) mobiliteit is een verandering in de economie nodig die hoger opgeleiden opneemt. 22/n
Want waar de economie de ruimte voor meer opwaartse mobiliteit ontbeert, daar zullen bemiddelde ouders de strijd aangaan om neerwaartse mobiliteit voor hun kinderen te voorkomen: schaduwonderwijs seo.nl/uploads/media/… Dan wordt het een harde dobber voor eerlijk onderwijs. 23/n
Het begrip ‘gelijke kansen’ komt mij altijd als zeer Amerikaans over. Mogelijk is dat ook zo: plato.stanford.edu/entries/equal-… John Rawls (Theory of Justice, 1972) behandelt het ‘liberal’ principe ‘equality of fair opportunity’, dat hij overigens zeker niet tot het zijne maakt: 24/n
Read 30 tweets
Hoe is de situatie te duiden waarin Nederland verzeild is geraakt met #curriculum_nu? Die curriculumherziening probeert een onbekend probleem op te lossen; nu wil ik graag een probleemanalyse van het fenomeen curriculum_nu maken (zodat het op te lossen is?) @Curriculum_nu
Nederland? Jazeker, want het raakt niet alleen ons onderwijs, maar ook onze economie en ons welzijn #eerlijke_kansen En dat wisten we natuurlijk wel: de opbrengst van het onderwijs is samen te vatten in het begrip ‘menselijk kapitaal’ en dat doet ertoe voor welzijn en economie.
Menselijk kapitaal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Altijd handig er zelf over geschreven te hebben, in dit geval samen met Jaap Dronkers (en besproken met Jo Ritzen), dus zie daar: benwilbrink.nl/publicaties/93… met ook recente literatuur, bv Thijs Bol thijsbol.com/wp-content/upl…
Read 40 tweets
Curriculum_nu en rekenen/wiskunde. De bronnenlijst is onthullend voor waar we hiermee te maken hebben: blz. 20-23 curriculum.nu/wp-content/upl… Ik doe een poging de referenties stuk voor stuk te bespreken. @ggerardk @NVvWiskunde @Curriculum_nu @SLO_nl
F. Bart e.a. Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Noordhoff rekenenwiskunde.slo.nl/rekenen-wiskun… o.a. ‘.... de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties’ #constructivisme
Jo Boaler (2016). Mathematical Mindsets. John Wiley & Sons. Prachtig uitgegeven onzin over rekenonderwijs, onbegrijpelijkerwijs gesteund door Carol Dweck. Besproken (lees en huiver): Victoria Sims en Greg Ashman gregashman.wordpress.com/2016/10/20/why…
Read 50 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!