Discover and read the best of Twitter Threads about #rekentoets

Most recents (17)

Ik wil het een week lang over examens hebben, onze eindexamens in het bijzonder. Ik ga ze van vele kanten aanvliegen, maar dus niet vanuit de positie van de leraar die leerlingen erop voorbereidt. Want ik ben geen leraar. Vul mij op dit punt aan, graag.
Ik zal vaak teruggrijpen op materiaal op benwilbrink.nl/sitemap.htm Heel die website gaat over examens, eigenlijk. Er is ook een bestand waarin ik publicaties over examens verzamel, een ongeordende maar juist daardoor altijd inspirerende zooi mengelwerk. benwilbrink.nl/literature/exa…
Ik ga eens gek beginnen: met geschiedenis van examens. Ik schreef er een engelstalig artikel over benwilbrink.nl/publicaties/97… in Studies in Educational Evaluation, 1997. Maar er is ook een nederlandstalige (eerdere) versie met uitvoerig notenapparaat: benwilbrink.nl/publicaties/95…
Read 49 tweets
'Meten is weten', werkelijk?
Docenten stellen bij proefwerken, toetsen, tentamens, examens, vast of antwoorden op de gestelde vragen juist zijn, of niet.
Wij staan er omheen en kijken ernaar. Weten we nu iets? Jazeker. Kunnen we dat wat we nu weten ook duiden? Ai.
Ik wil het over summatieve toetsen hebben: er staat iets op het spel. Wat op het spel staat zijn de mogelijke (gevolgen van) beslissingen op basis van resultaten op de toets. Een specifieke onderverzameling daarvan is wat we (internationaal) 'validiteit' noemen:
de mate waarin de toets leidt tot juiste beslissingen. Hé, dat is best opmerkelijk: het gaat niet om de meting zelf, maar om de beslissing op basis van de meting. Meten is beslissen, zou je denken. Dit klinkt ingewikkelder dan meten is weten, en dat is het ook. De reden om
Read 155 tweets
Toegankelijkheid van studies met een capaciteitsfixus. tweede draadje. Over mogelijke oplossingen. Maar eerst nog enkele woorden over de ontwikkelingen van 1997 (Cie Drenth) tot heden: wat zijn in deze tijd de problemen? Ik kan kort zijn, want in wezen is het simpel:
Het neoliberalisme heeft de beleidsmakers volledig in de greep, meritocratisch denken is de norm: 'winners take all'. Recht en rechtvaardigheid moeten maar even wijken. De richting is: selectie-aan-de-poort moet kunnen, we gaan ermee experimenteren (staats Nijs), een paar
ministeriële commissies (was er een Cie-Korthals?; in ieder geval een Cie-Sorgdrager). Jet Bussemaker was de afmaker, zij joeg er een wet door voor decentrale toelating tot fixus-studie, en verbood gewogen loting. Ik was in die tijd afgeleid met zorgen over een #rekentoets.
Read 33 tweets
We moeten het over de examens Nederlands hebben, zeker. Maar examens zijn niet belangrijker dan het onderwijs zelf hè! Het gaat om een afsluiting van 5 of 6 jaar onderwijs. Dat moet netjes en fatsoenlijk, feestelijk als het kan. Niet op zijn Dorknopers.
volkskrant.nl/columns-opinie…
Maar ook niet langs de lijnen die Bax en Witte hier schetsen: zij ruilen de huidige examenloterij in voor een veelkoppig examenmonster dat heel het onderwijs gaat inkleuren. Het voorstel is een misvatting over plaats en aard van eindexamens in het Nederlandse stelsel.
Bax en Witte drukken mij nog weer eens met de neus op het feit dat Nederland nauwelijks onafhankelijke examendeskundigheid in huis heeft. Niet bij het Cito, met zijn psychometrische insteek losgezongen van onderwijs zelf. Niet bij het CvTE, dat wel de verantwoordelijkheid draagt.
Read 41 tweets
"De belangrijkste bijzondere doelstelling van het wiskundeonderwijs is leerlingen te leren een reële situatie te vertalen in wiskundige termen. Zo kunnen leerlingen zelf ervaren dat wiskundige begrippen in verband gebracht kunnen worden met de werkelijkheid."
Oké, of nonsens?
Helemaal oké, of gevaarlijke onzin? Het is een quote uit een proefschrift. De promotor was het dus eens. Het zal dan wel oké zijn, niet?
Je had vroeger als kind ervaring met rekenen en meetkunde: knikkeren, mens-erger-je-niet, monopolie, landjepik (nl.wikipedia.org/wiki/Landverov…).
'Een reële situatie te vertalen in wiskundige termen'.
Ik geef een voorbeeld: leerling bereidt proefwerk voor, wat is haar kans op een 'voldoende'?
Dit is toch geen onbekende situatie, ook niet voor wiskundeleraren. Toch ken ik geen leraar die hier ooit wiskunde van bakte.
Read 14 tweets
Vandaag blijkt mijn hoofd te staan naar toetsvragen als onderwerp, mijn zonden, en vooral die van anderen. Het ontwerpen van toetsvragen, bij de buren heet dat 'item writing', door mij wel vertaald met 'toetsvragen schrijven': Aula 809 benwilbrink.nl/publicaties/83…
Mijn zonde bij het uitbrengen van dit boekje was dat ik deze aanpak van het ontwerpen van toetsvragen niet empirisch had getoetst op een paar honderd of liefst nog meer universitaire docenten. Uiteindelijk stapte de redactie van deze HO-reeks over dat bezwaar heen. Gelukkig.
Mijn verdediging was uiteraard dat ik mij met deze praktische aanpak van het ontwerpen van toetsvragen keerde tegen tradities die evenmin op behoorlijke empirische toetsing berustten. Integendeel. Toetsvragen ontwerpen werd alom als een KUNST beschouwd. No kidding. Nog steeds.
Read 72 tweets
Karen Heij 'Van de kat en de bel. Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs' karenheij.bijzonderboeken.nl krijgt een repliek in 'De Psycholoog'. Dupliek van Heij, en commentaar van Marcel Veenman tijdschriftdepsycholoog.nl/artikelen/de-e… Open, bedankt @vittoriobusato @RedactieDP Draadje vv
De repliek van Rob Meijer en Klaas Sijtsma, in vol psychometrisch/methodologisch ornaat, geeft mooi en scherp aan wat mijns inziens het kernprobleem is met de standaard-toetserij in ons onderwijs, al dan niet via Cito:
"Mensen kunnen de Eindtoets gebruiken op een manier waar je van alles van kunt vinden, maar dat is een kwestie van beleid en politiek."

Dit staat haaks op alles wat er in de wereld van test- en toetspsychologie de laatste halve eeuw is uitgedokterd over kwaliteitsstandaarden.
Read 41 tweets
Daar moet ik nog wel even naar kijken. Ben heel benieuwd naar het antwoord op deze vraag; is er een antwoord zonder ideologie mogelijk?
Eerste zin: "Er blijkt nauwelijks onderzoek beschikbaar naar essentiële verschillen tussen havo en vwo." Kom op zeg, wat een onzin. Of hangt dit op wat 'essentieel' zou moeten zijn?
Havo en vwo zijn onderdelen van een stelsel dat zo is gegroeid sinds, pak hem beet, halverwege de 19e eeuw. Het stelsel bedient verschillende maatschappelijke groepen (SES) op ongelijke wijze, gefinancierd uit de algemene middelen. Tamelijk essentieel, lijkt me.
Read 13 tweets
Je hebt 4 planken van 2,50 meter gekocht. Hoeveel planken van 1 meter kun je hieruit zagen?
Goed, ik geef nog een variant, deze keer uit de PPON balans reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 1997:
"Er moeten 2475 supporters met bussen vervoerd worden. In één bus mogen 48 personen. Hoeveel bussen zijn er nodig om alle supporters te vervoeren?"
Iets lastiger dan, vrij naar een voorbeeld uit een proefschrift:
Een tuinman moet bomen planten langs een oprijlaan van 15 meter lengte, de bomen moeten 5 meter uit elkaar staan. Hoeveel bomen zijn er nodig?
Read 20 tweets
De Staat van het Onderwijs. Ik ga er eens doorheen bladeren. onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/st…
Ik zie dat de nieuwe Inspecteur Generaal direct van OCW komt. De nieuwe tegenkracht?
Wat een milieuvervuiling weer: het bestand van 'De Staat' is 16 Mb, met overbodige foto's. Dit moet anders, beste @onderwijsinsp
In de categorie 'zorgelijke teksten':
"Voor leerlingen en studenten staan de referentieniveaus garant voor een basisniveau van geletterdheid en gecijferdheid (het fundamentele niveau) en voor een streefniveau waarmee de stap naar vervolgonderwijs makkelijker is." #prevelementje
Read 28 tweets
Tijden van bezinning. Voor mij is nu wel het moment aangebroken om de rommel van Freudenthal en Treffers, het realistisch rekenen, achter me te laten. Die komt via het Wereld Wiskunde Fonds weer in roulatie, voor wie geschiedenis van ons recente rekenonderwijs wil schrijven.
Het Wereld Wiskunde Fonds is een goudmijn voor wie zich wat intensiever in wil lezen in wiskundeonderwijs van hier en elders, van nu en vroeger, en daar een bibliotheekje over wil vormen: een boekenveiling waarvan de baten ten goede komen aan ontwikkelingsdoelen 3e wereld.
Het realistisch rekenen (en wiskunde) is een typisch Nederlandse vorm van wat overigens een wereldwijde hervormingsbeweging van wiskundeonderwijs is. Het gaat om een ideologie (het constructivisme) die met de rug naar de wetenschap staat: er valt geen discussie mee te voeren.
Read 8 tweets
Geweldig september-nummer van Nieuw Archief voor Wiskunde. Nee, nog niet op de website ingevoerd nieuwarchief.nl/serie5/index.p… Thema: Wiskunde en de sociale wetenschappen. Bijdragen van o.a. Casper Albers, Bernard Veldkamp, Denny Borsboom
Het artikel van Veldkamp heeft een veelzeggende titel, ik mag toch aannemen dat hij van de auteur zelf is:
‘Het wiskundig fundament van toetsen en examens.’
Daar kunnen we ook zonder het artikel zelf gezien te hebben best eens een pittige discussie over voeren. Nietwaar?
Ondertussen is de website van het Nieuw Archief geactualiseerd, en zijn de artikelen van Veldkamp en Albers vrij toegankelijk: nieuwarchief.nl/serie5/toonnum…
Read 36 tweets
Test X predicts achievement Y in school A. Peter scores x on that test, and is therefore denied access to A. How unfair can that be? (Hint: predictive validity is a characteristic of test x population x situation; the test score is one of a particular human being)
The case of admission to the Civil Service: Francis Y. Edgeworth (1888). The statistics of examinations. ‘Journal of the Royal Statistical Society, 51’ 599-635. jstor.org/stable/2339898 The exam is a lottery offering better chances to the better prepared, which is not unfair.
On lotteries in education, see benwilbrink.nl/projecten/lott… In the Netherlands admission to studies with a restricted number of slots was regulated by weighted lottery from 1975-2017 (since then selection is by whatever instruments are deemed opportune, lotteries being outlawed!)
Read 41 tweets
#curriculum_nu OT rekenen en wiskunde. 100+ blz. Het valt wel mee, hoor. Bijvoorbeeld de zin “Het OT vindt het heel belangrijk dat het aanbod elk moment aansluit op het niveau van elke leerling.” staat er 14 keer in, en 14 keer vraag ik me af: waarom is dit geen open deur, dan?
Oké, waar zal ik beginnen? Ik heb al een lijstje urgente onderwijsproblemen gemaakt. Daar zitten raakvlakken in met het curriculum rekenen en wiskunde. De OECD (doen af en toe ook iets goed!) wees er (2017?) op dat wiskunde zoals in vmbo deze lln benadeelt. Urgent punt, dus.
Zoals heel Nederland ondertussen weet, en anders wel na de ramp van de #rekentoets, is er een ernstige controverse over de invloed van de school van Hans Freudenthal op ons reken- en wiskundeonderwijs. Hoe gaat het OT (ontwikkelteam) daarmee om? Gewoon doen alsof dat niet zo is?
Read 27 tweets
Wat Budoki en Goldthorpe laten zien is dat eerlijk onderwijs en maatschappelijke mobiliteit lastig zijn los te koppelen, en dat betekent permanente oorlogsvoering. Want voor extra (opwaartse) mobiliteit is een verandering in de economie nodig die hoger opgeleiden opneemt. 22/n
Want waar de economie de ruimte voor meer opwaartse mobiliteit ontbeert, daar zullen bemiddelde ouders de strijd aangaan om neerwaartse mobiliteit voor hun kinderen te voorkomen: schaduwonderwijs seo.nl/uploads/media/… Dan wordt het een harde dobber voor eerlijk onderwijs. 23/n
Het begrip ‘gelijke kansen’ komt mij altijd als zeer Amerikaans over. Mogelijk is dat ook zo: plato.stanford.edu/entries/equal-… John Rawls (Theory of Justice, 1972) behandelt het ‘liberal’ principe ‘equality of fair opportunity’, dat hij overigens zeker niet tot het zijne maakt: 24/n
Read 30 tweets
Hoe is de situatie te duiden waarin Nederland verzeild is geraakt met #curriculum_nu? Die curriculumherziening probeert een onbekend probleem op te lossen; nu wil ik graag een probleemanalyse van het fenomeen curriculum_nu maken (zodat het op te lossen is?) @Curriculum_nu
Nederland? Jazeker, want het raakt niet alleen ons onderwijs, maar ook onze economie en ons welzijn #eerlijke_kansen En dat wisten we natuurlijk wel: de opbrengst van het onderwijs is samen te vatten in het begrip ‘menselijk kapitaal’ en dat doet ertoe voor welzijn en economie.
Menselijk kapitaal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Altijd handig er zelf over geschreven te hebben, in dit geval samen met Jaap Dronkers (en besproken met Jo Ritzen), dus zie daar: benwilbrink.nl/publicaties/93… met ook recente literatuur, bv Thijs Bol thijsbol.com/wp-content/upl…
Read 40 tweets
Curriculum_nu en rekenen/wiskunde. De bronnenlijst is onthullend voor waar we hiermee te maken hebben: blz. 20-23 curriculum.nu/wp-content/upl… Ik doe een poging de referenties stuk voor stuk te bespreken. @ggerardk @NVvWiskunde @Curriculum_nu @SLO_nl
F. Bart e.a. Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Noordhoff rekenenwiskunde.slo.nl/rekenen-wiskun… o.a. ‘.... de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties’ #constructivisme
Jo Boaler (2016). Mathematical Mindsets. John Wiley & Sons. Prachtig uitgegeven onzin over rekenonderwijs, onbegrijpelijkerwijs gesteund door Carol Dweck. Besproken (lees en huiver): Victoria Sims en Greg Ashman gregashman.wordpress.com/2016/10/20/why…
Read 50 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!