Discover and read the best of Twitter Threads about #ceretà

Most recents (1)

El Castellot de Bolvir de la #Cerdanya, a #Catalunya.

Assentament #ceretà. Després, vençuts aquests, possible #castellum de l’invasor i ocupant romà.

Espectacular. Molt bona feina de l’equip de la @UABBarcelona dirigit per l’Oriol Olesti conjuntament
amb el @museucerda i l’@AJUNTAMENTBOLV1. Museïtzat i amb centre d’interpretació annex, l’Espai Ceretania. Visita recomanable.

Poblat ibèric. Poblat ibèric. Poblat ibèric...

Ibèric?

Eren ibers, els ceretans? Sí? Per què?

¿Perquè la seva ceràmica era
la “típica” (ehem, ehem...) ceràmica a torn ibèrica? Nop. Fins al final, majoritàriament (massivament), van fer servir la ceràmica feta a mà. La ceràmica a torn ibèrica, a la zona, és mooooooolt tardana i, en general, residual.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!