Discover and read the best of Twitter Threads about #ecologisch

Most recents (2)

Uit een rapport vandaag gepubliceerd door 5 (inter)nationale milieuorganisaties blijkt dat grootste #certificeringsprogramma (SBP)voor houtkap niet voldoet aan de NL #duurzaamheidscriteria. Toch verstrekt de overheid miljarden aan #biomassasubsidies 1-5

biofuelwatch.org.uk/2023/sbp-rappo…
2
Nu blijkt dat SBP-certificering geen garantie is dat aan #subsidiecriteria wordt voldaan, dient NL overheid de subsidies voor #houtpellets door SBP gecertificeerd, stop te zetten en besluit om SBP te erkennen als #duurzaamheidsstandaard te heroverwegen.
#biomassa @RobJetten
3
De uitkomsten komen op een cruciaal moment: voorafgaand aan 1) EU vaststelling nieuwe duurzaamheidsrichtlijn in trilogen 7 februari; 2) NL parlementaire hoorzitting over biomassasubsidies 16 feb; 3) NL vaststelling #duurzaamheidskader dit voorjaar, @RobJetten #biomassa
Read 8 tweets
De elektrische wagen is niet zo schoon als de #autobouwers beweren. Olie is geschrapt en zeldzame metalen zijn in de plaats gekomen. Zeldzame metalen zijn minder aanwezig op deze aarde. Het gaat om goud, zilver, tin, platina, europium, samarium, gadolinium, neodymium, koper. 1/25 Image
Deze heb je nodig om een elektrische #wagen te laten rijden. Zonder #neodynium zou een elektrische wagen gewoonweg niet rijden. Het wordt gebruikt om #magneten te maken voor elektrische motoren. Ze zetten elek. energie om in mechanische energie, zodat de wagen vooruit gaat. 2/25 Image
De #batterij is het hart van de wagen. Ze weegt half zoveel als de #wagen en zou niet werken zonder die zeldzame metalen. Om een zo groot mogelijke autonomie te krijgen, bevat zo'n elektrische #batterij o.a. #kobalt of #grafiet. Er zijn nog meer stoffen nodig zoals #lithium. 3/25
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!