De elektrische wagen is niet zo schoon als de #autobouwers beweren. Olie is geschrapt en zeldzame metalen zijn in de plaats gekomen. Zeldzame metalen zijn minder aanwezig op deze aarde. Het gaat om goud, zilver, tin, platina, europium, samarium, gadolinium, neodymium, koper. 1/25 Image
Deze heb je nodig om een elektrische #wagen te laten rijden. Zonder #neodynium zou een elektrische wagen gewoonweg niet rijden. Het wordt gebruikt om #magneten te maken voor elektrische motoren. Ze zetten elek. energie om in mechanische energie, zodat de wagen vooruit gaat. 2/25 Image
De #batterij is het hart van de wagen. Ze weegt half zoveel als de #wagen en zou niet werken zonder die zeldzame metalen. Om een zo groot mogelijke autonomie te krijgen, bevat zo'n elektrische #batterij o.a. #kobalt of #grafiet. Er zijn nog meer stoffen nodig zoals #lithium. 3/25
#Lithium, het lichtste metaal, maakt de uitwisseling van elektronen mogelijk, dus de opslag en de afgifte van #energie. De #auto-industrie is helemaal afhankelijk geworden van deze grondstoffen. Deze vindt je trouwens in de meeste "#groene" technologieën terug. 4/25 Image
Schone #energie maakt wereldwijd zo'n 7% van de #energieproductie uit. In 2050 zal dit zowat de helft van de "schone" energieproductie zijn. Zonder zeldzame metalen zal het in de toekomst moeilijk zijn om ons te #verlichten, #verwarmen of ons te #verplaatsen. 5/25
De vraag voor deze metalen zal wereldwijd ontploffen. In #windturbines vind je zeldzame metalen vooral in de #rotor, om de wieken te doen draaien. In de grote windturbines, in zee of voor de kust, worden per turbine tot een ton zeldzame metalen gebruikt. 6/25
Zeldzame metalen worden ontgonnen ver van onze steden, ver uit ons zicht. #Kobalt komt voornamelijk uit Congo. #Lithium uit Australië, Bolivia en Chili. #Tantaal, #zirkonium en #tin komen uit Indonesië. Ook Rusland, Oekraïne, Brazilië, Canada, USA, Zuid-Afrika, Viëtnam, ... 7/25 Image
...Myanmar hebben mijn met zeldzame metalen. Maar er is één land dat grote reserves van deze grondstoffen heeft en dat is #China. Zo'n 75% van de wereldwijde reserves van zeldzame metalen komt uit dit communistisch land en is dan ook de #wereldleider in de productie er van. 8/25
#China ontgint 70% van het mineraal #grafiet en dat is één mineraal dat de fabrikanten van @groen-e #energie nodig hebben. #Grafiet word ontgonnen uit bergen die m'n afgraaft tot het grondwater zichtbaar word. De omstandigheden van de werknemers zijn ronduit gevaarlijk. 9/25 Image
#Grafiet laat deeltjes los zodat ademen in deze mijnen zeer moeilijk is. De Chinese overheid probeert deze werkomstandigheden verborgen te houden en zeer zelden komen er beelden naar buiten. De werknemers riskeren een #stoflong op te lopen. 10/25 Image
De lucht zit vol met fijn zwart stof dat #waterstoffluoride bevat. Als mensen dit in hoge dosissen inademen is het zeer #giftig en kan het zelfs #dodelijke gevolgen hebben. Mensen lopen grote risico's en de natuur is verwoest. #Grafietresten komen op het platteland terecht. 11/25 Image
Een enorm tapijt van #giftige stoffen bedekt alles zo'n tientallen kilometers rondom de #grafietmijnen. #Landbouwgebied, #natuur en #dorpsgemeenschappen moeten er aan geloven. Bomen hebben geen bladeren meer en planten zijn doodziek en sterven af. 12/25 Image
Chinese boeren die in opstand komen worden gearresteerd en weggevoerd. #China heeft zo'n duizenden mijnen van deze zeldzame metalen, verspreid over heel het land. De positie van China op de wereldmarkt van zeldzame metalen is gemonopoliseerd. 13/25
De vraag naar zeldzame metalen voor nieuwe energieën zal sterk toenemen in de volgende 10 tot 20 jaar. Voor sommige metalen neemt de vraag met ong. 25% per jaar toe. 14/25
Echter betaald #China een vrij hoge ecologische en menselijke tol om de wereld te laten omschakelen naar #groene #energie. In sommige gebieden moeten bewoners hun huizen verlaten. Hele dorpen lopen leeg omdat het #milieu zwaar vervuild is. 15/25
Om zeldzame #metalen te ontginnen is er water nodig en in de omgeving van zo'n #raffinaderij ontstaan er vaak kunstmatige zwarte #giftige meren vol kwik en fluor. Dit dringt de bodem in en vervuild het #drinkwater. In water met een hoog fluorgehalte krijg je broze botten. 16/25
Dit is de prijs die mensen aan de andere kant van de planeet moeten betalen opdat #windturbines, #zonnepanelen, #groene #wagens de lucht in Europa kunnen zuiveren. Hele regio's, ver van ons bed, worden verwoest. 17/25 Image
Het toppunt van deze #paradox, door deze giftige #lozingen en #vervuilende uitstoten, word de atmosferische vervuiling van onze planeet alleen maar groter. Er bestaat geen product, hetzij #zeroimpact, hetzij Co²-vrij, 100% #ecologisch, zoals men ziet op etiketten. 18/25 Image
Als we de #vervuiling willen zien die onze zo propere, zo mooie dingen veroorzaken, waarvan we denken dat ze uit een fabriek komen waar mensen met witte jassen werken, dan moet je eens naar een Chinese #industriezone gaan kijken. 19/25 Image
Onze #groene #technologieën bevatten niet alleen zeldzame #mineralen, er zitten ook tal van andere metalen in die overvloedig te vinden zijn. Zo heb je om 1 #windturbine te bouwen 20 ton #aluminium en 500 ton #staal nodig. 20/25
Een #elektrische wagen kan tot 80kg koper bevatten en dat is 4 keer meer dan #benzinewagens. Ook #windturbines hebben #koper nodig. Om op elektrisch over te schakelen heb je veel #koper nodig. Laten we koper als voorbeeld nemen om de situatie te schetsen. 21/25
De productie van #koper sinds de #kopertijd, bedraagt ongeveer tussen de 800 miljoen & 1 miljard ton. Als de huidige groei blijft aanhouden, zullen we de komende 30 j dezelfde hoeveelheid moeten produceren. De vraag die we verwachten is onmenselijk. 22/25 Image
De #Chuquicamata-mijn bevat 13% van de #kopervoorraden in de wereld. Hoe dieper men graaft, hoe minder #koper er is. De mijn is een enorme krater geworden. In het huidige tempo begint het materiaal nu al schaars te worden. 23/25 Image
Geologen verwachten de komende jaren echte #bevoorradingsproblemen voor #koper. Er zijn zelfs alarmerende voorspellingen, die een terugval van primair koper verwachten, na een piek in de productie in de jaren 2030/2040. 24/25 Image
Territorium, geografie en de gezondheid van de bevolking worden opgeofferd. En de gebieden die daarvan profiteren, kunnen zich de luxe veroorloven om schone #energie, #hernieuwbareenergie en #groene energie te promoten. Maar iemand betaald de prijs. 25/25
Bron: Telefacts 6/6/2021

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bernd de Heetvelde 💬

Bernd de Heetvelde 💬 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(