Discover and read the best of Twitter Threads about #biomassa

Most recents (11)

1/ Waarom klimaat- en milieuvriendelijke #gascentrales superieur zijn aan #biomassacentrales als het gaat om #klimaat-impact en #vervuiling. Een draadje. 👇
2/ #Biomassacentrales worden vaak gepromoot als een "schone" energiebron, maar in werkelijkheid stoten ze aanzienlijke hoeveelheden #CO2 uit. Volgens een studie van de #EU stoten #biomassacentrales vaak zelfs meer #CO2 uit dan kolen- of gascentrales!
3/ Het kappen van #bomen voor #biomassa betekent ook dat er minder bomen zijn om #CO2 op te nemen. Bovendien kost het produceren van pellets of chips voor #biomassa veel energie en creëert het extra uitstoot van broeikasgassen.
Read 10 tweets
Uit een rapport vandaag gepubliceerd door 5 (inter)nationale milieuorganisaties blijkt dat grootste #certificeringsprogramma (SBP)voor houtkap niet voldoet aan de NL #duurzaamheidscriteria. Toch verstrekt de overheid miljarden aan #biomassasubsidies 1-5

biofuelwatch.org.uk/2023/sbp-rappo…
2
Nu blijkt dat SBP-certificering geen garantie is dat aan #subsidiecriteria wordt voldaan, dient NL overheid de subsidies voor #houtpellets door SBP gecertificeerd, stop te zetten en besluit om SBP te erkennen als #duurzaamheidsstandaard te heroverwegen.
#biomassa @RobJetten
3
De uitkomsten komen op een cruciaal moment: voorafgaand aan 1) EU vaststelling nieuwe duurzaamheidsrichtlijn in trilogen 7 februari; 2) NL parlementaire hoorzitting over biomassasubsidies 16 feb; 3) NL vaststelling #duurzaamheidskader dit voorjaar, @RobJetten #biomassa
Read 8 tweets
BREAKING #Klokkenluider:
@Enviva - grootste houtverkoper vd wereld (VS) beweerde altijd “goed te zijn voor de planeet” blijkt doorgestoken kaart: 100% hele bomen en illegale kaalkap voor #biomassa (draadje 1-8)
@TimmermansEU @mongabay @jcatanoso #ecocide
news.mongabay.com/2022/12/enviva…
2
Enviva zegt geen grote, hele bomen te gebruiken - alleen houtafval: “toppen, dunnere takken" voor verbranding in voormalige #kolencentrales in VK, EU en Azië. @Enviva zegt dat deze praktijk dat niet bijdraagt ​​aan #ontbossing maar niets is minder waar.
#biomassa #politiek
3
In allereerste interviews met klokkenluider van binnenuit @Enviva, hoort @Mongabay-journalist, @jcatanoso dat alle Enviva-claims onjuist zijn. Bovendien blijkt uit nieuwe wetenschappelijke studies dat Enviva structureel bijdraagt ​​aan ontbossing in zuidoost VS.
#biomassa
Read 6 tweets
Europa offert zijn oude bossen op voor #energie. Overheden zetten miljarden in op verbranden van hout voor ‘groene’ stroom. Maar blijkt niets anders dan lucratief verdienmodel. ⁦⁦@nytimes⁩ deed onderzoek in 1vd oudste bossen om verborgen kosten op te sporen.
#biomassa
Bekijk het hele verhaal
#biomassa
Bekijk het hele onderzoek #biomassa
@nytimes
Read 11 tweets
Strijd tegen biomassa bereikt hoogtepunt: dwz ‘erop of eronder voor onze #bossen

#biomassa@telegraaf⁩ ⁦@terugindepolder⁩ ⁦@alexanderbakkerImage
2
Gooit energiecrisis roet in het eten?
Behouden EU lidstaten recht om #bosverbranding te subsidiëren voor energie of gaat er een streep door deze #klimaatmaatregel? Die vraag ligt op tafel nu het @Europarl_NL Parlement gaat stemmen over nieuwe richtlijn
#biomassa
3
Op de 130 meter hoge koeltoren vd biomassa- en kolencentrale verschenen geprojecteerde teksten als ‘@RWE_NL grootste bomenverbrander in EU’ ‘Stem biomassa uit EU-richtlijn’.
Een internationale coalitie van bosbeschermers, aangevoerd door Comité Schone Lucht
#biomassa
Read 8 tweets
Verstrekte subsidies voor stook #biomassa worden (nog) niet ingetrokken. Dat zou ‘onfatsoenlijk bestuur’ zijn, aldus ⁦@RobJetten.
Centrale vraag: wat is eigenlijk onfatsoenlijk bestuur?
Stoppen of doorgaan met biomassastook?
EU parlement nu aan zet-2 foodlog.nl/artikel/jetten…
2
EU-burgers betalen miljarden aan #subsidies voor verbranden van bomen in elektriciteitscentrales onder EU richtlijn hernieuwbare energie. Maar houtverbranden voor #energie stoot meer #CO2 uit dan fossiele brandstoffen, en vernietigt onze bossen -3
#biomassa #bos #bomen
3
Omwille van de #luchtkwaliteit en natuur, moeten we bossen beschermen niet verbranden voor energie. Meer #bomen verbranden komt de #energiezekerheid vd EU niet ten goede omdat biomassacentrales in de EU al miljoenen tonnen bos importeren uit o.a Rusland, Oekraïne & VS
#biomassa
Read 10 tweets
Voor nieuws baseert @RTLnieuws zich op verhalen uit oude doos: vlgs ‘expert’ @GuidovanderWerf stoot #biomassa ‘bij naleving duurzaamheidscriteria minder CO2 uit dan fossiele brandstoffen’ Laat wijd & zijd bekend zijn dat deze ‘criteria’ regelrechte farce zijn (draadje)
2)
Niet alleen omdat de huidige biomassapraktijk overtuigend laat zien dat deze ‘criteria’ onhaalbaar en dus oncontroleerbaar zijn, maar ook en vooral omdat zij nooit iets zullen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de uitstoot van broeikasgassen (3)
#biomassa
3)
De harde waarheid is dat voor industriële houtverbranding kostbare #bossen en #natuur­gebieden worden vernietigd in oa Estland, Letland & VS. Bomen gaan de versnipperaar in en komen als houtpellets de haven van Rotterdam binnen. Dit kunnen bomen zijn die..(4)
#biomassa
Read 12 tweets
Update BRUSSEL
EU-ministers #Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa. Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt ingezet (draadje 1-8)
#biomassa #politiek

@StComiteSchone1
2
@StComiteSchone1 heeft i.s.m met de Internationale Coalitie een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel vandaag van de Europese ministerraad. De volgende, door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen, zijn in EU ministerraad afgezwakt: (3-8)
#biomassa
3
▶ brede bosbescherming
De Raad schrapt brede bescherming voor #oerbossen, natuurlijke bossen en bossen met #biodiversiteit tegen het oogsten van biomassa;
#biomassa (4-8)
Read 8 tweets
5 Milieuorganisaties sturen vandaag #brandbrief naar Klimaatminister @RobJetten.
Dringende oproep tot aanscherping #kamerbrief over afbouwpad biomassa (1-8)
#biomassa #politiek #klimaat #afbouwpad
(foto: persbericht)

Link naar brandbrief ⇊
comiteschonelucht.nl/category/blog/
2
De regering spreekt veelvuldig over ‘afbouwpad biomassasubsidies’ maar er is welbeschouwd geen sprake van afbouw. Wel van 'vertraagde opbouw'. De regering doet nl geen voorstel om minder #biomassasubsidies te verstrekken. Alle bestaande miljardensubsidies voor..(3-8)
#biomassa
3
..voor houtige biomassaverbranding blijft in het huidige en voorgestelde #regeringsbeleid voortbestaan! Incl extra biomassasubsidies voor hoge temp warmte. In de praktijk betekent dit dat de grootschalige import van houtpellets doorgaat en...(4-8)
#biomassa
Read 8 tweets
De hoeveelheid koolstof die we via fossiele brandstoffen de laatste 150 jaar de lucht in gestuurd hebben, blijkt toevallig gelijk aan deze in alle planten nu op aarde. Ik ben nog steeds in twijfel of ik dat nu heel veel, veel of relatief weinig vind.
.@KorneelRabaey vraagt zich af waarom ik twijfel. Twijfel laat zich niet in één tweet vangen, dus daar gaan we. Noem het een onhebbelijke gewoonte, maar de Grootte der Dingen inschatten vind ik meestal wel interessant. 1/n
Ongefundeerd, ondoordacht (en dus onwetenschappelijk, in retrospect) dacht ik eigenlijk dat we al veel meer koolstof de lucht ingejaagd hadden (genre "Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaar lang opgestapeld, en die jagen we er nu op korte tijd door..."). 2/n
Read 8 tweets
De komende dagen hoor je ongetwijfeld vanalles over #Ineos en #plastic. Zijn we er voor of tegen? Goeie vraag!

Een betere vraag wellicht: maakt de zware industrie zich klaar voor #klimaat neutraliteit?

Daarom: een schets van de context en uitdagingen in deze uitgebreide draad
Waarvoor dient de Europese #plastic productie?

Voor windmolens en auto's, zegt men vaak. Klopt, maar meeste plastics (40%) zijn (wegwerp)verpakkingen. Zij veroorzaken 60% van alle plastic afval.

Dat kunnen we flink reduceren, met minder zwerfvuil en andere overlast tot gevolg.
Welke #plastics zijn het dominantst in Europa?

In deze vereenvoudigde grafiek zien we duidelijk dat vijf types (PE, PP, (E)PS, PVC en PET) de dienst uitmaken.

Let op dat Ineos, Borealis (en andere bedrijven in A'pen) zich richten op nieuwe bijkomende productie van PE en PP.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!