Discover and read the best of Twitter Threads about #endüstri

Most recents (4)

📢 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında en önemli düzenlemeler arasında gösterilen AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sosyal İklim Fonu üzerinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında geçici anlaşmaya varıldı. Uzlaşılan maddeler ile ilgili altı çizilmesi gereken hususlar;++
✔ 2030 yılına kadar AB ETS'deki emisyonların %62 oranında azaltılması

✔ Lineer lifaktörü 2024-2027 yılları arası için %4.3, 2028-2030 yılları arası için ise %4.4 olarak belirlenmesi
✔ Piyasa İstikrar Fonu'nun güçlendirilmesi için yıllık olarak dâhil edilecek tahsisatların oranı %24 olarak kararlaştırılması

✔ AB ETS'de fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için MSR'den otomatik olarak aktarılacak tahsisatların miktarının artırılması
Read 10 tweets
Adil Geçiş Mekanizması (Just Transition Mechanism), Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan büyük dönüşümden olumsuz etkilenecek grupların (bölgeler, endüstriler ve çalışanlar vb.) sorunlarını gidermeyi hedefliyor. +++
Adil Geçiş Mekanizması'nın destekleneceği kaynaklar;

✔ Adil Geçiş Fonu (Just Transition Fund)

✔ InvestEU Fonu

✔ Kamu Kredileri+
Adil Geçiş Mekanizması'ndan yararlanacak gruplar;

👉 İnsanlar

📌 Yeni sektörler iş bulma imkanlarının kolaylaştırılması

📌 Yeni yetenek kazandırılması

📌 Evlerin enerji verimliliğinin artırılması

📌 Enerji yoksunluğunun giderilmesi

📌 Temiz ve bütçeye uygun enerjiye erişim+
Read 8 tweets
⚡ Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa Birliği'nin yaşadığı enerji krizi ile ilgili bir rapor yayımladı. 2023 yılında Avrupa Birliği'ni daha fazla zorlaması beklenen enerji krizinin aşılması için atılması gereken adımların sıralandığı raporda öne çıkan hususlar;+++
✔ Küresel tedarik zincirleri, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin meydana getireceği tehlikeli sonuçlardan hâlâ kurtulmuş durumda değil. Önümüzdeki yıllarda doğal gaz fiyatlarından meydana gelecek dalgalanmalar, vatandaşların ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşamasına yol açabilir.
✔ 2022 yılında Avrupa Birliği'nin doğal gaza talebi %10 oranında azaldı. Bu azalmada ılık geçen kış koşulları etkili oldu.
Read 9 tweets
1) Vehbi Koç’un #yaşamını aktardığı ilk kitabı Hayat Hikayem ile

#İş ve hayat #tecrübelerini aktardığı ikinci kitabı olan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’in derlemesi olan, 7 ana bölüm ve 395 sayfadan oluşan Vehbi Koç Anlatıyor kitabını,

#kitap #işdünyası #yatırımnotları Image
2) yaşanmışlıklardan ders çıkartmak ve yeni kazanımlar edinmek adına özetlemeye çalıştım.

“Benim #anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.

#Ankara’nın bütün #ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi.”
3) “Müslüman #Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, #basit hayat süren kimselerdi.

En güzel #binalar, en güzel #mağazalar, en güzel #yazlıklar gayrimüslimlerindi.

İyi bir okul #eğitimi göremeyişimin ve #dil bilemeyişimin”
Read 28 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!