Discover and read the best of Twitter Threads about #erfzonde

Most recents (2)

Zo vals om altijd Adam en Eva erbij te halen. #erfzonde
Overigens wel waar dat Ploumen van 2012-17 minister was in Rutte II, en dat partijgenoot Asscher is teruggetreden vanwege zijn verantwoordelijkheid in diezelfde periode. De kabinetsnotulen uit die tijd zullen van 2032-2037 openbaar worden.
En verder kan ik uit betrouwbare bron bevestigen dat D66 geen rol speelde bij de zondeval. Je kunt die partij niet álles verwijten.
Read 6 tweets
1/ De #verlossing van #erfzonde volgens het #christendom.

1. God is de bron van goed en kwaad
2. Normale mensen doen zondes/kwaad
3. God: bloed moet vergoten worden van een zondeloos persoon (#Jezus' #kruisiging), zodat God zondaren kan vergeven.

Is dit niet heel problematisch?
2/ Laten we een #analogie geven ter verduidelijking.

Als ik onschuldige mensen heb vermoord, zegt de rechter niet: "Musa, je broer is goed geweest voor zijn naasten en heeft niemand vermoord. Hij moet naar het gevang en jij mag vrijuit, omdat je mij erkend hebt als rechter."
3/ Zijn #christenen en #christelijke #rechters dan heiliger dan God, dat ze anders handelen?
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!