Discover and read the best of Twitter Threads about #rechters

Most recents (3)

#Draadje Terugkomend op de tweet van @Wftproof vanmorgen.. ik luidde de klok in de #jeugdzorg ivm de #kinderen die bij ons geplaatst werden maar waar zogenaamd geen #geld voor was.

Iedereen die een beetje kan #rekenen begrijpt dat dat godsonmogelijk was waardoor ik alleen maar
nieuwsgieriger werd en ging zoeken. Op mijn #zoektocht kwam ik meerdere duistere zaken tegen die ik niet alleen meldde bij de betrokken #ministeries maar ook in mijn boek schreef (lees hier gratis het boek klokkenluiderjeugdzorg.wordpress.com/opgejaagd-door…).

Ik stuitte echter ook op 70 #miljard die
“kwijt” waren in de #AWBZ en had daar vragen over. Alle vragen betreffende de jeugdzorg en alle meldingen zijn indertijd per post en mail naar de #kamerleden gegaan.

Indertijd werd ik ook besproken tijdens de #evaluatie vd wet op de jeudzorg die niet deugde en nog steeds niet
Read 11 tweets
Let op: #jeugdzorg (en consorten) en #rechters zeggen 'te handelen' naar o.a. het verdrag inzake de rechten van het kind. Echter, stellen ze dus hiermee:
1. dat het kind dus überhaupt hun eigendom zou zijn
2. dat ze handel mogen drijven met kinderen. Een kind dat weggeroofd wordt
van ouders is ten alle tijden een ontvoering en het feit dat het kind vervolgens ergens geplaatst wordt waar de gijzelaars vervolgens geld voor ontvangen het kind daar te houden (belastingvrij) en het kind vervolgens als chantagemiddel inzetten tegen de ouders om zich te
conformeren naar de eisen (ze noemen het dan 'afspraken') van de gijzelnemers in strijd met de universele rechten van de mens, JUIST ook de kinderrechten en grondwet.

Een instantie, gijzelplaats, rechtbank etc staan allen ingeschreven bij de kamer van KOOPHANDEL....en zijn
Read 7 tweets
1/ De #verlossing van #erfzonde volgens het #christendom.

1. God is de bron van goed en kwaad
2. Normale mensen doen zondes/kwaad
3. God: bloed moet vergoten worden van een zondeloos persoon (#Jezus' #kruisiging), zodat God zondaren kan vergeven.

Is dit niet heel problematisch?
2/ Laten we een #analogie geven ter verduidelijking.

Als ik onschuldige mensen heb vermoord, zegt de rechter niet: "Musa, je broer is goed geweest voor zijn naasten en heeft niemand vermoord. Hij moet naar het gevang en jij mag vrijuit, omdat je mij erkend hebt als rechter."
3/ Zijn #christenen en #christelijke #rechters dan heiliger dan God, dat ze anders handelen?
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!