Discover and read the best of Twitter Threads about #extensiveringsgebieden

Most recents (1)

Ooit, bij de begrenzing van #n2000 claimde #lto een forse natuur ambitie. Nederland was immers een boerenland en onze natuur was boerennatuur. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van onze beschermde soorten en habitats afhankelijk is van gebieden die we niet begrensd hebben.
Daar kwam het #Natuurnetwerk voor maar ook #rijksbufferzones, #verbindingszones, #extensiveringsgebieden en grote subsidiestromen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer #anlb. Die hebben niet het afgesproken resultaat opgeleverd. Met name de #boerennatuur is gedecimeerd.
Met de schuldvraag kun je alle kanten op maar er is niet geleverd. Meer dan de helft van het beleid hebben we niet uitgevoerd. Als je dat niet verandert, ga je je doelen nooit halen, kom je nooit los van de rechter en ontstaat er geen perspectief voor boeren, natuur en landschap
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!