Discover and read the best of Twitter Threads about #lto

Most recents (8)

Ooit, bij de begrenzing van #n2000 claimde #lto een forse natuur ambitie. Nederland was immers een boerenland en onze natuur was boerennatuur. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van onze beschermde soorten en habitats afhankelijk is van gebieden die we niet begrensd hebben.
Daar kwam het #Natuurnetwerk voor maar ook #rijksbufferzones, #verbindingszones, #extensiveringsgebieden en grote subsidiestromen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer #anlb. Die hebben niet het afgesproken resultaat opgeleverd. Met name de #boerennatuur is gedecimeerd.
Met de schuldvraag kun je alle kanten op maar er is niet geleverd. Meer dan de helft van het beleid hebben we niet uitgevoerd. Als je dat niet verandert, ga je je doelen nooit halen, kom je nooit los van de rechter en ontstaat er geen perspectief voor boeren, natuur en landschap
Read 4 tweets
Noam Chomsky's bestseller Manufacturing Consent gaat over manipulatie van de massa door de MSM. Zo wordt politieke instemming en eenvormigheid bij het volk bewerkstelligd door propaganda en censuur. Maar er is nog een mechanisme dat daar parallel aan loopt. >>
Je zou het "Coralling Dissent" kunnen noemen: het bijeendrijven van de tegenstand, onenigheid. Het kanaliseren van de tegenbeweging om die vervolgens kallt te stellen. Als je de tegenbeweging controleert en kanaliseert, zorg je ervoor dat dit geen échte tegenstand kan worden. >
Door beide zijden van het spectrum te controleren ontstaat de illusie van keuze. Uiteindelijk worden beide zijden geconsolideerd in het heersende narratief. We zien het in de VS met hun bi-partisan system, we zien het in Italië met Meloni en nu in Nederland met #BBB >
Read 7 tweets
Nu ga ik het eens doen. Een 🧵van alle subsidies voor de landbouw, zijnde niet de Europese subsidies (GLB).
Zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je eigenlijk 15 euro voor die gehaktbal betaalt. Of voor die van de burger buiten de landsgrenzen. Vul rustig aan! #subsidie
Milieubelasting. Meer specifiek, CO2 uitstoot. Geen heffing voor de landbouw, omdat.. tsja… de vervuiler niet betaalt? change.inc/finance/beprij…
Image
En dan word je al snel dubbel genaaid.

nos.nl/l/2388963
Read 26 tweets
'De kern van het probleem: het verdienmodel van de veeteelt is gebouwd op een gigantische input van stikstof.  Dat die stikstof deels in de natuur terechtkomt, is één van de symptomen.'
decorrespondent.nl/13711/het-stik…
'Een ander symptoom van het stikstofprobleem is dat die enorme input van stikstof langzaam onbetaalbaar wordt.'

Door stijgende gasprijzen, stijgt de prijs van #kunstmest
'Nu de aardgasprijzen door het dak knallen, is de brandstof van de intensieve veehouderij ineens schaars en kostbaar. Het verdienmodel zakt erdoor in elkaar.'
Read 15 tweets
#jinek #eenvandaag De corruptie en fraude laten gedogen is een schande en beschamend voor #Netherlands. Het #Rivm en NL #boeren organisaties die alle laboratoria testresultaten verborgen houden. Jammer voor slachtoffers gezondheid #Wobverzoeken #wobdocumenten #boerzoektvrouw #bzv
Op schrift geven #RIVM #LTO #ZLTO #Achmea aan dat men weigert de bij Europese Wetgeving meldingsplichtige gegevens Openbaar te maken. OOK tijdens #WOBprocedure blijft men dat weigeren.Welke gigantische grote economische belangen spelen hier een rol in dat alles #doofpot in moet.?
#op1npo #eenvandaag #jinek Ondanks uitspraak Rechtspraak Nederland blijft @achmea weigeren verkregen #Wobgegevens openbaar te maken. Niet enkel belanghebbende #Wobprocedure heeft rechten op gegevens maar ALLE BURGERS van #EuropeseGemeenschap vanwege bedreigingen volksgezondheid.!
Read 14 tweets
Ich werde nachfolgend erklären, welchen dreistufigen Eingriff das @BMWK plant und wie wir diese Regelungen sehen. @Oliver_Krischer @P_Graichen @fbrantner
Zunächst ist aber wichtig zu erklären, woher wir kommen: #Gasspeicher werden derzeit... (1/25)
rein marktwirtschaftlich genutzt. Die Betreiber vermarkten die Speicherkapazitäten diskriminierungsfrei an Gas(groß)händler und #Gaslieferanten (Versorger der Endkunden). Ersteigert ein Marktakteur Speicherkapazitäten, dann bucht er... (2/25)
folglich #Gasspeicher und ist damit #Speicherkunde bzw. #Speichernutzer. Ihr Verhalten ist nicht reguliert. Sie haben im letzten Winter die Gasspeicher zu 72% befüllt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die #Ukraine möchte Minister #Habeck... (3/25)
Read 25 tweets
🟢NEW #GEM (2.0)🟢

It's time!

Let's talk about one of the most #underrated and #undervalued projects in the whole cryptomarket.

Ladies and gentlemen, let me introduce the $LTO @LTOnetwork.

🔴Huge thread! READ THIS TWEET TO THE END! YOU WON'T REGRET! Image
1/ What exactly is $LTO?

It's a hybrid blockchain for securing, verifying and exchanging business critical information.

In short: businneses use $LTO blockchain to cut operating costs. Image
2/ Examples of $LTO USE CASES

Dutch Ministry of Infrastructure use LTO Technology to save $7 million annually by sharing data and business logic with competitors and governments. Image
Read 22 tweets
#LTO looks truly fabulous in here!

MS is clearly up ✅
Price retested the S/R twice ✅
960 next ⏳ Image
When you go to an LTF you can clearly see price took stops under both lows and the MS has been broken to the upside.

Now we have an alignment of both HTF and LTF MS to the upside.

Pullbacks are for longing 😎 Image
Haha so EZ. TradingView line makes bounce 🤓

#LTO Image
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!