Discover and read the best of Twitter Threads about #gelehesjes

Most recents (3)

Inderdaad. Het respect, het begrip, de sympathie, het medeleven voor de politie neemt af. En dat hebben de politieagenten te danken aan de politici die bepalen waar ze ingezet worden en aan hun eigen keuze voor de manier waarop ze die bevelen invullen.1/24
Ik geef toe: Toen ik de beelden zag van de agente die in #Molenbeek de kop was ingeslagen door #KarimK en lag te spartelen terwijl haar bezorgde collega zich over haar ontfermde voelde ik niet de bezorgdheid en het medeleven die je normaal verwacht te voelen bij het zien 2/
van dergelijke beelden. Automatisch dacht ik aan de mensen die vreedzaam samengekomen waren in #terkamerenbos (of daar toevallig enkele straten verder in de buurt waren) en door de politie brutaal werden aangepakt met de wapenstok, pepperspray, politiehonden, waterkanonnen,.. 3/
Read 24 tweets
@PouvoirDAchats1 is the most influential profile: 29.721 tweets from the 3rd of December and 4.395 in the last 4 days. Only today almost 1000 #tweets & #Retweeet! He is tweeting in ways that are similar to a political bot or a political spam account. ImageImage
This is today activity of the most influential profile of #YellowVests #GiletsJaunes Image
Read 5 tweets
Nederland in Europa: koopkracht 2018. Ondanks ons hoge BBP, (brievenbus)HQ's verhogen BBP op papier, toch slechts op plekje 15 qua koopkracht in Europa. Koopkracht (Purchasing power) zegt veel meer over het succes van een economie en is beter dan blindstaren op het BBP.
Draad ⤵️
Als je inzoomt zie je dat buurlanden als België en Duitsland maar ook landen als Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en IJsland veel beter slagen om ook voor koopkracht te zorgen buiten de metropoolregio's. Koopkracht buiten de provincies Utrecht en NH blijft achter ivm buurlanden
Waar dit ook speelt is Frankrijk, land van de protestbeweging Les Gillets Jaunes, de gele hesjes #gelehesjes vanwege een verhoging van de accijns op brandstof wat de koopkracht verlaagt en vooral de periferie raakt die verder moet reizen voor werk en (culturele) voorzieningen.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!