Discover and read the best of Twitter Threads about #gelehesjes

Most recents (1)

Nederland in Europa: koopkracht 2018. Ondanks ons hoge BBP, (brievenbus)HQ's verhogen BBP op papier, toch slechts op plekje 15 qua koopkracht in Europa. Koopkracht (Purchasing power) zegt veel meer over het succes van een economie en is beter dan blindstaren op het BBP.
Draad ⤵️
Als je inzoomt zie je dat buurlanden als België en Duitsland maar ook landen als Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en IJsland veel beter slagen om ook voor koopkracht te zorgen buiten de metropoolregio's. Koopkracht buiten de provincies Utrecht en NH blijft achter ivm buurlanden
Waar dit ook speelt is Frankrijk, land van de protestbeweging Les Gillets Jaunes, de gele hesjes #gelehesjes vanwege een verhoging van de accijns op brandstof wat de koopkracht verlaagt en vooral de periferie raakt die verder moet reizen voor werk en (culturele) voorzieningen.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!