Inderdaad. Het respect, het begrip, de sympathie, het medeleven voor de politie neemt af. En dat hebben de politieagenten te danken aan de politici die bepalen waar ze ingezet worden en aan hun eigen keuze voor de manier waarop ze die bevelen invullen.1/24
Ik geef toe: Toen ik de beelden zag van de agente die in #Molenbeek de kop was ingeslagen door #KarimK en lag te spartelen terwijl haar bezorgde collega zich over haar ontfermde voelde ik niet de bezorgdheid en het medeleven die je normaal verwacht te voelen bij het zien 2/
van dergelijke beelden. Automatisch dacht ik aan de mensen die vreedzaam samengekomen waren in #terkamerenbos (of daar toevallig enkele straten verder in de buurt waren) en door de politie brutaal werden aangepakt met de wapenstok, pepperspray, politiehonden, waterkanonnen,.. 3/
en zelfs vertrappeld werden door politiepaarden. Automatisch dacht ik aan de bejaarden die met een bloemetje in de hand samenkwamen op het #malieveld en door de Nederlandse politie afgeranseld werden. Automatisch dacht ik aan de zwangere vrouw die door de Australische politie 4/
uit haar huis werd meegenomen omdat ze via Facebook kritiek geuit had op de #coronamaatregelen. Automatisch dacht ik aan de Vlaamse jongeren die uit hun bed gelicht werden omwille van het online delen van spotprenten. Automatisch zag ik de beelden weer voor mij van de 5/
Nederlandse mobiele eenheid die een politiehond naar een neergeslagen man sleept om zo die gewonde man nog enkele hondenbeten toe te dienen. Automatisch dacht ik aan de de bejaarde vrouw met hartproblemen die even uitrustte op een bankje en daarvoor een #coronaboete kreeg. 6/
Automatisch dacht ik aan de manier waarop de Franse politie tegen alle procedures in doelgericht op het hoofd van #gelehesjes mikt en zo al vele mensen blind gemaakt heeft. Automatisch dacht ik aan de man die met zijn hond ging wandelen en een boete kreeg voor 7/
het overtreden van de #avondklok. Automatisch dacht ik aan de Lokerse #horeca-ondernemer die een #coronaboete van 750€ kreeg omdat hij een gehandicapte vrouw een stoel aanbood. 8/
Automatisch dacht ik aan de manier waarop de Mars tegen #Marrakesh brutaal uit elkaar was geslagen terwijl plunderend tuig eerder op de fluwelen handschoen kon rekenen. 9/
Automatisch zag ik de beelden voor mij van de man in een rolstoel die onderweg was naar één van de eerste bijeenkomsten van de #gelehesjes en door Franse agenten uit z'n rolstoel in de modder werd gekipt. 10/
Automatisch dacht ik aan het gezin in #Waterloo waarvan de moeder het ziekenhuis werd ingeslagen toen de politie binnenviel en een #monsterboete oplegde omdat de 2 dochters een schoolkameraadje op bezoek hadden en dit zogezegd een lockdownfeestje was. 11/
Automatisch dacht ik aan de mensen waar de politie samen met buitenlandse speciale eenheden 's nachts binnenviel en op zoek naar #JurgenConings grote schade aanrichtte. 12/
Automatisch dacht ik aan de mensen wiens winkel geplunderd werd door de BLM omdat de politie liever knielt voor échte criminelen dan ze tegen te houden. Automatisch dacht ik aan de Franse arts die hardhandig werd opgepakt omdat hij mensen had genezen met ivermectine. 13/
Automatisch dacht ik aan de ongevaccineerden die in Frankrijk door de politie met geweld de toegang tot supermarkten worden ontzegd. Automatisch dacht ik aan de man die door een 'Undercover Romeo' tegen een aanrijdende politiewagen werd geduwd. 14/
Ik kan nog uren doorgaan, maar dat zal niet nodig zijn. Iedereen die dit leest kan zich immers nog wel andere beelden voor de geest halen van gelijkaardige 'incidenten'. Tja, incidenten kan je het eigenlijk niet meer noemen. Er is immers een duidelijk patroon. 15/
Onder de politie heb je goede mensen en slechte mensen, zoals in elke bevolkingsgroep. Maar of een agent goed of slecht is is niet relevant. Wat relevant is dat we van #Brussel tot Melbourne, van Canada tot Duitsland, van #DenHaag tot Parijs,... politiekorpsen zien die 16/
systematisch en herhaaldelijke gedrag vertonen dat op geen enkele manier uitgelegd kan worden als "ten dienste staan van de bevolking", gedrag dat niks te maken heeft met het stoppen van diefstallen, moorden of verkrachtingen. Wanneer je politieagenten aan je deur kan 17/
krijgen omdat je op twitter iets politiek incorrect zegt, wanneer agenten enthousiast spreken over "We gaan weer #wappie meppen", wanneer de politie drones met warmtecamera inzet om te zien of er tijdens de lockdown niemand in zijn caravan aan de kust zit, 18/
als agenten enerzijds vlakaf antwoorden "Pik u zelf een andere want we gaan uw fiets toch niet vinden" wanneer je een fietsdiefstal gaat aangeven, maar anderzijds wel de tijd hebben om mensen die in open lucht geen mondmasker dragen te molesteren, 19/
wanneer politievakbonden lobbyen voor een verbod op het filmen van de politie en politici daar gretig op ingaan, wanneer meer agenten worden ingezet om te verhinderen dat mensen naar een kerstviering gaan dan om een verkrachter te pakken, 20/
wanneer de politie binnenvalt bij onafhankelijke mediaoutlets zoals @tscheldt en mensen probeert te intimideren omdat ze de vuile was van een regimepartij durven buiten hangen, 21/
wanneer de tsunami aan regeltjes en bijhorende #boetes zo groot wordt dat geen enkel normaal mens ze nog van buiten kan kennen, wanneer woordgebruik dat vandaag normaal is de volgende dag door de politie gezien kan worden als 'aanzetten tot haat', 22/
wanneer politieagenten zelf toegeven dat ze een minimumaantal #boetes moeten uitschrijven,.... en wanneer agenten aan al dat gedoe blijven #meewerken dan zit je met politiediensten die de facto dienen om de bevolking te onderdrukken. 23/
En agenten die zich laten inzetten om de bevolking te onderdrukken, moeten wanneer ze zoals in #Molenbeek gebeurde zelf slachtoffer worden v/e crimineel, niet schrikken wanneer steeds grotere delen van de bevolking steeds minder begrip of compassie voor hen blijken te hebben./24

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Aster Berghe

Aster Berghe Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AsterBerghe

8 Jan
Dit gaat naar de essentie. Mensen zijn niet boos omdat, zoals iemand in #deafspraak gisteren beweerde, Trump en co de sociale media efficiënt gebruiken, maar omdat mensen het beu zijn om constant gedemoniseerd te worden. 1/
En het constant demoniseren v/d meerderheid van de bevolking (en diens gebruiken) is nu eenmaal dé essentie van het Amerikaans Progressivisme dat in bijna heel het Westen tot dé legitimerende ideologie v/d Staat is verheven en door bijna elke partij wordt omarmd. 2/
Voor de Progressieven is al wat 'oud' is slecht. Onze normen, waarden, tradities zijn voor hen slecht. Enkel wat nieuw is, voldoende afwijkt van de norm en geen bedreiging voor de Staat betekent is volgens hen goed. Meer nog, we moeten het van hen enthousiast omarmen. 3/
Read 14 tweets
28 Aug 20
Deze reportage bracht het #vrtnieuws gisteren over de 17-jarige Kyle Rittenhouse die in #Kenosha 3 BLM/Antifa-leden neerschoot. Bekijk de video, lees het draadje en oordeel zelf in welke mate de berichtgeving van Fatma Taspinar en An Baccaert met de waarheid strookt. 1/
Kyle Rittenhouse is hier te zien met een AR15. Op het ogenblik van de #vrtnieuws-uitzending heeft politie al lang bevestigd dat het om een "Smith & Wesson AR-15 style .223 rifle" gaat. Dat is een semiautomatisch geweer en dus géén machinegeweer (en zelfs geen aanvalsgeweer). 2/
Achtergrond: Na de plunderingen, brandstichtingen, geweldplegingen,... door BLM/Antifa had Kyle Rittenhouse gehoor gegeven aan de oproep om de buurt te komen beschermen. 3/
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(