Discover and read the best of Twitter Threads about #gul

Most recents (2)

#Bulgaristan #Kızanlık'ta Bir ecdat hatırası Gül ve gülyağı üretimi
Türkler 16.yy sonlarinda getirdikleri gülü ve onu işleme teknolojisini #Kızanlık'a yerleştirdiler.#Isparta'ya da Gül 1878'de #Kızanlıktan gelmiştir
Gül Festivali, Kazanlık'ta 1903 yılından bu yana düzenleniyor. Farklı kimyasal özellikleri, kalıcı aroması ile Bulgar gül esansı, Fransa, İngiltere ve ABD parfümeri sektörünün en prestijli parfüm markalarında kullanılıyor. Gül toplamanın yüzde 90'lık bölümü el emeğine dayanıyor,
sadece hasat için 35 bin işçi çalışıyor. Resmi istatistiklere göre, Bulgaristan yılda 1,3-1,5 ton gül yağı ihraç ediyor. Fiyatıysa kilo başına 4 bin 800 ile 5 bin Eeuro arasında değişiyor. Şam Gülü olarak bilinen gülün, Bulgaristan topraklarında geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor.
Read 7 tweets
Just to be clear. Patrice’s talent should have left him rich beyond all of us.
117) Headliners, consider doing a meet and greet after your shows. The audience really appreciates it and it feels pretty good. Mine rarely take more than 45 minutes so it’s not a huge time issue. Don’t charge for pictures or autographs. That’s super tacky. #GulManTip #WriteNow
118) Last night @iamcolinquinn filmed another magnificent Special. Standup veterans, you can continue to do great work and reach greater heights if you write diligently and prepare like CQ. This weekend, PREPARE! #GulManTip #WriteNow
Read 180 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!