Discover and read the best of Twitter Threads about #bulgaristan

Most recents (9)

1-TÜRK- AMERİKAN SAVAŞI
#Girit 'e tarihin en büyük yığınağını yapan #ABD ...
#Yunanistan 'a #Türk adalarını işgal ettiren ABD...
#Dedeağaç 'a tatbikat adı altında 20 bin #asker ,1.800 zırhlı araç yığan ABD...
#Doğu #Akdeniz ve #Ege 'ye çıkartma gemileri, #füze atabilen Image
2- #savaş gemileri vs #uçak gemileri yığan ABD...
#Bulgaristan 'a savaş uçakları konumlandıran ABD...
YPG- PKK 'ya ait 40 bin #teröristi silahlandıran,bakan,besleyen ABD ...
#Suriye 'de YPG- PKK teröristlerine #Türkiye 'ye karşı hava sahasını kapatan #Rusya , koruyan Rusya...
3- Silah veren Rusya...
YPG- PKK terör örgütü ile güvenlik devriyesi atan ABD ve Rusya...
#Rum muhafız ordusuna silahlı eğitim veren ABD...
#Iğdır sınırında en büyük askeri üslerinden birisini kuran Rusya...
#Uygur #Türk 'lerine katliam ve soykırım yapan Çin...
Yunanistan'a
Read 7 tweets
#Vidin muhafızı Osman Pazvantoğlu'nun kabri Osmanli'ya birçok kez isyan çikarmış Pazvantoğlu'nun kabri #Vidin merkez'de evlerin arasında tek kalmasina rağmen korunuyor.

#Vidin
#Bulgaristan ImageImageImageImage
#Vidin Osman Pazvantoglu Camii ImageImageImage
#Vidin Askeri kışla Pazvantoğlu 1801 Image
Read 3 tweets
Vefatının 122.Sene-i Devriyesinde ( 4 Temmuz 1898) Cihan Pehlivanımız Koca Yusuf'u Rahmetle anıyorum.. Image
Cihan Pehlivanımız KOCA YUSUF'un doğup, büyüdüğü yer olan #Şumnu yakınlarında Karalar Köy Camii ve mezarlığı -#Bulgaristan ImageImageImage
Read 3 tweets
#Bulgaristan #Kızanlık'ta Bir ecdat hatırası Gül ve gülyağı üretimi
Türkler 16.yy sonlarinda getirdikleri gülü ve onu işleme teknolojisini #Kızanlık'a yerleştirdiler.#Isparta'ya da Gül 1878'de #Kızanlıktan gelmiştir
Gül Festivali, Kazanlık'ta 1903 yılından bu yana düzenleniyor. Farklı kimyasal özellikleri, kalıcı aroması ile Bulgar gül esansı, Fransa, İngiltere ve ABD parfümeri sektörünün en prestijli parfüm markalarında kullanılıyor. Gül toplamanın yüzde 90'lık bölümü el emeğine dayanıyor,
sadece hasat için 35 bin işçi çalışıyor. Resmi istatistiklere göre, Bulgaristan yılda 1,3-1,5 ton gül yağı ihraç ediyor. Fiyatıysa kilo başına 4 bin 800 ile 5 bin Eeuro arasında değişiyor. Şam Gülü olarak bilinen gülün, Bulgaristan topraklarında geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor.
Read 7 tweets
#Köstendil #Dupniçe Saat kulesi

#Bulgaristan

Dupniçe’de 1878’den sonra Müslüman-Türk nüfusun tamamına yakını Osmanlı topraklarına göç etti. Kentteki Müslümanlara hizmet veren tarihi yapıların birçoğu yok edildi. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kent, bugün ImageImageImageImage
33 bin nüfusa sahip. İçinde bulunan büyük bir ilaç işletmesinden dolayı “eczacılık şehri” adıyla anılan Dupniçe, genç nüfusun çoğunluğuyla da dikkat çekiyor.

Dupniçe şehrinde yükselen saat kulesi, Osmanlı'dan miras kalan mimari eserlerden biri.
Namaz vakitlerinin belirlenmesi için inşa edilen saat kulesi, maalesef zamana yenik düşmüş. Saat kadranı bugün çalışmasa da Dupniçe'de yaşayanlar için kule vazgeçilmez bir buluşma noktası.
Read 8 tweets
1) Doç.Dr. Abdurrahman Bozkurt'un "Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından #Yunanistan’a Devri" makalesinden: #Bulgaristan’ın, #Neuilly Ant. doğrultusunda ırk, dil veya din azınlıklarına tanıyacağı haklar da #Trakya #Sevr’i ile GR tarafından üstlenilmiştir.
2) Buna ilaveten #Yunanistan, söz konusu azınlıkların haklarını teminat altına alacak ayrı bir antlaşma yapma taahhüdünde bulunmuş, #Yunan #Sevr’ini imzalayarak taahhüdünü kâğıt üzerinde gerçekleştirmiştir.
3) Trakya Sevr’i ve Yunan Sevr’i ile #Yunanistan’daki azınlıkların genel hakları kapsamında #BatıTrakya’daki #azınlık hakları da yine kâğıt üzerinde çifte teminat altına alınmıştır.
Read 8 tweets
Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız'ın sahip oldukları tüm malvarlıklarını satıp, toplanan para ile tek bir çivi çakmadan inşa ettirdiği #Kırcaali Petkovo'da Yediķızlar Camii..
Daha sonra ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha haber alınamaz. ImageImageImageImage
Bu olay, Hıdrellez'de meydana geldiğine inanıldığı için her yıl 6 Mayıs'ta Nalbantlı'nın köy bayramı olarak kutlanıyor ve kurbanlar kesiliyor ImageImageImageImage
Yedikizlar Camii
#Kırcaali
#Bulgaristan Image
Read 3 tweets
Mehmet Akif' Ersoy'un 107 yil once yazip bugün yayinlanan Şiiri ;
4 Cemeziyelevve 1331 28 Mart 1329 (1913)

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!

Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun! Image
Yandık! 'diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!

Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında
Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında

Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!

Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn'i
En sonra, salîb ormanı görmek Harameyn'i

Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicaz'ın
Âteşli muhitindeki sûzişli niyâzın

Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta
Çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükûta?

Sönsün de, İlâhi, şu yanan meş'al-i vahdet
Read 9 tweets
Osmanlı için Rumeli'nin kilidi idi #Vidin Kalesi

dunyabizim.com/kitap/osmanli-…

Bugün #Bulgaristan'ın içinde olup #Sırbistan'a çok yakın olan #Vidin Kalesi, #Tuna nehri kenarındadır. Kalenin diğer ismi Baba Vida Kalesi'dir. #Belgrad ile #Temeşvar'ı koruyan bir iç kale olan #Vidin ImageImageImageImage
Kalesi, her zaman Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı savunmasının temelinde durmuştur. 1699'daki Karlofça Anlaşmasında dahi imparatorluğun elinde kalan Vidin, 1718'de Belgrad'ın Avusturya'ya geçmesi ile beraber elden çıkacak fakat Belgrad 1739'da geri alınsa da Vidin, bir daha geri Image
gelmeyecektir.

Mahir Aydın, kalenin elden gitmeden önceki son halini şöyle anlatır: “1719-1724 yılları arasında Vidin, dönemin bilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, tepeden tırnağa yeniden yapılır. Bu yapılanmayı izleyen kısa süre içinde de, imparatorluk kalelerinin 'kürsü'sü
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!