Discover and read the best of Twitter Threads about #hırs

Most recents (2)

HARESE VE AŞK
-
“Huzursuzluk” olmuş kitabın adı,
Müzik eşliğinde dinler misiniz?
Zülfü Livaneli yazmış romanı,
Güzel bir eserdir bilir misiniz?
-
“Harese” nedir ki hiç der misiniz?
Hırslı, muhteris ve haris misiniz?
Kitabın içinde tek bir kelime,
“Harese”dir desem bilir misiniz?
Deveye çöldeki gemi diyorlar,
Dört hafta yemeden yaşar diyorlar,
Aç-susuz çöllerde gezer diyorlar,
Develer çok güçlü bilir misiniz?
-
Devenin sevdiği çöldeki diken,
Görünce koparıp ağzına giden,
Durmadan çiğnenen ve çok yenilen,
Diken can acıtır bilir misiniz?
-
Dikenler devenin ağzını keser,
Açılan yaralar kanını döker,
Tuzlu kan dikenle karışır gider,
Bu tad çok sevilir bilir misiniz?
-
Yedikçe kan damlar, damladıkça yer,
Bir türlü doyamaz “bu ne lezzet?” der,
Engel olunmazsa hayatı biter,
“Harese” böyledir bilir misiniz?
Read 8 tweets
1) #yatırımnotları kapsamında faydalı olacağını düşündüğüm, okuması kolay, insanların #parayla ilgili düşünme biçimlerine farklı bakış açıları sunan,

Robert T. Kıyosakı’nin, #alfayayınları’ndan yayınlanan #zenginbabayoksulbaba kitabını özetlemeye çalışacağım. +

#kitap #finans Image
2) “Bugün insanlar, #zenginlerle diğer kişiler arasındaki gittikçe büyüyen bölünmenin daha çok farkındalar.

#Gelirdeki artışlar,

#çalışanlara -para için çalışan insanlara değil-, #girişimcilere ve #yatırımcılara gitmektedir.”

#finansalokuryazarlık #kitap
3) “Eviniz paraya çevrilebilir bir #aktif varlık değildir.

Zenginler #para için çalışmaz.

İnsanlar para için çalıştığı sürece #vergi ödeyeceklerdir.

#Zenginlerin daha zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının” +
Read 36 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!