Discover and read the best of Twitter Threads about #hasta

Most recents (2)

Ekonominin , imalat sanayiinin motoru olması gereken inşaat sektörü ülkenin felaketi oldu.
Yaşam kalitemiz olağanüstü düştü . #Sağlık harcamaları patladı .
İnşa edilen yapı çevresi #hasta binalardan oluşuyor ve halkı da hasta ediyor.
Literatürde Hasta Bina Sendromu deniyor buna.
Hasta bina sendromu, bir binada oturanlarda ortaya çıkan çeşitli nonspesifik semptomlardan oluşur.
Bu sağlıksızlık duygusu, hastalık işyerlerinde devamsızlığı artırmakta ve çalışanların üretkenliğinin düşmesine neden olmakla kalmıyor konutlarda da hayat cehenneme dönüyor.
Hasta bina sendromu (SBS), bir binada oturanların, binada geçirilen zamanla doğrudan bağlantılı gibi görünen sağlık veya konforla ilgili akut etkiler yaşadıkları bir durumu tanımlamak için kullanılır. Spesifik bir #hastalık veya neden tespit edilememektedir.
Read 32 tweets
1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!