Discover and read the best of Twitter Threads about #ibèric

Most recents (3)

Fa poc us vaig parlar⬇️de les cases-torre de cabdills que apareixen en els moments finals de la 1a edat del ferro (800-550aC, pre-#ibèric), més o menys en 575-550 aC, a les terres de l’#Ebre.

Ara, continuarem una miqueta més la festa... (protophil⬇️)

Recordeu que us deia, en resum, que, després d’una crisi espectacular, en què la majoria dels poblats de la zona eren cremats i abandonats, hi havia una mena de petit cant del cigne en què alguns petits cabdills controlaven territoris diminuts i poblacions Image
numèricament miserables des d’unes residències amb forma de grans torres situades al damunt de turons.

Però també us explicava que això durava molt poc i que, ràpidament, aquestes cases-torre també foren abandonades.

I, després de tot això... pràcticament res...
Read 10 tweets
A les terres de l’#Ebre i a les del #Sénia, en un moment avançat de la 1a edat del ferro (800-550aC, pre-#ibèric), més o menys cap al 575 aC, es produeix una tremenda crisi global. És tot un món que s’enfonsa i desapareix. I ho fa de manera molt violenta.

(protophil🧵⬇️)
Als arqueòlegs que ens hi dediquem ens segueix corprenent com de brutal degué de ser aquell període per a la gent que ho ha viure en primera persona: més del 90% dels assentaments del període són abandonats, pràcticament tots ells com a resultat d’un incendi i,
molt possiblement, d’accions violentes i atacs diversos. Tot és cendra i carbons.

Més tard, al llarg de la segona meitat del VI aC (550-500 aC, oficialment ja es considera els inicis del període ibèric...), en gran part d’aquestes terres hi trobarem un poblament molt pobre.
Read 15 tweets
Durant molt de temps s’ha fet servir (i encara es fa) la Moleta del Remei d’#Alcanar, a les terres del #Sénia, com a model de "poblat #ibèric".

No ho és pas.

És alguna cosa molt diferent a això i, sobretot, molt, molt més extraordinària i interessant.

#miniMoletaphil 🧵⬇️ Image
És un poblat, en origen, de la primera edat del ferro. Per tant, el seu disseny original és pre-#ibèric, i respon a un estil de vida pre-#ibèric.

Després, més o menys cap al 600 aC, pateix un violent atac. Com a resultat, és cremada del tot i els seus habitants l'abandonen. Image
La Moleta es converteix llavors (600aC) en una ruïna cremada i coberta de vegetació, en què hi quedaven dempeus bàsicament les parets dels habitatges i la muralla.

150 anys després, cap a mitjans del V aC, serà reocupada per una comunitat d’#ilercavons. És a dir, #ibers. Image
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!