Durant molt de temps s’ha fet servir (i encara es fa) la Moleta del Remei d’#Alcanar, a les terres del #Sénia, com a model de "poblat #ibèric".

No ho és pas.

És alguna cosa molt diferent a això i, sobretot, molt, molt més extraordinària i interessant.

#miniMoletaphil 🧵⬇️ Image
És un poblat, en origen, de la primera edat del ferro. Per tant, el seu disseny original és pre-#ibèric, i respon a un estil de vida pre-#ibèric.

Després, més o menys cap al 600 aC, pateix un violent atac. Com a resultat, és cremada del tot i els seus habitants l'abandonen. Image
La Moleta es converteix llavors (600aC) en una ruïna cremada i coberta de vegetació, en què hi quedaven dempeus bàsicament les parets dels habitatges i la muralla.

150 anys després, cap a mitjans del V aC, serà reocupada per una comunitat d’#ilercavons. És a dir, #ibers. Image
Una gent que, quan decideix reocupar-la, manté dempeus i aprofita les velles parets, fa neteja de la runa de l'interior de les velles cases caigudes i modifica aquell vell esquelet de pedra (aixeca envans, divideix sales, crea carrers, edifica magatzems, etc...) per adaptar-la, Image
dintre de les possibilitats, a les noves formes de vida ibèriques.

I això converteix la Moleta d’època ibèrica en quelcom espectacular: en un híbrid fabulós, en un palimpsest de pedra amb una lectura potencial exquisida per a visitants actuals amb paladars educats i exigents, Image
en una explosió de matisos i raons, en un assentament arquitectònicament mestís i, per tant, i per tot això, en un poblat molt, molt més interessant que no pas d’altres, potser més purs en la seva essència ibèrica...
PS: la planimetria/planta del poblat i la reconstrucció 3D (per cert, obra de @BernatRuiz) corresponen a la primera Moleta, al seu disseny original, al de la primera edat del ferro (800-550 aC, pre-ibèric).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with David Garcia i Rubert 🎗

David Garcia i Rubert 🎗 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DavidGarRubert

Feb 5
A les terres de l’#Ebre i a les del #Sénia, en un moment avançat de la 1a edat del ferro (800-550aC, pre-#ibèric), més o menys cap al 575 aC, es produeix una tremenda crisi global. És tot un món que s’enfonsa i desapareix. I ho fa de manera molt violenta.

(protophil🧵⬇️) Image
Als arqueòlegs que ens hi dediquem ens segueix corprenent com de brutal degué de ser aquell període per a la gent que ho ha viure en primera persona: més del 90% dels assentaments del període són abandonats, pràcticament tots ells com a resultat d’un incendi i, Image
molt possiblement, d’accions violentes i atacs diversos. Tot és cendra i carbons.

Més tard, al llarg de la segona meitat del VI aC (550-500 aC, oficialment ja es considera els inicis del període ibèric...), en gran part d’aquestes terres hi trobarem un poblament molt pobre.
Read 15 tweets
Feb 4
A totes aquelles persones que fa dies que em fan arribar, per mecanismes indirectes diversos, que vagi amb compte amb el que dic per aquí sobre la gestió del nostre patrimoni arqueològic, i més ara, que estem en plena fase de sol·licitud dels projectes de recerca
finançats de la Generalitat a quatre anys vista, i que ja se sap, que de vegades passen coses, i que no sigui imprudent, que pot haver un accident, i que seria una pena, i que si tal, que si Pasqual...

Mireu: ja sé que si al final cau alguna cosa ens proporcionareu quatre xavos
per a poder fer recerca pels propers quatre anys. Cap novetat: fins ara ja ha estat sempre així, misèria (no a tothom li ha passat el mateix...). Ara, molt possiblement, serà encara més miserable, misèria sobre misèria.

Cap problema, està assumit. Farem -com d’habitud-
Read 5 tweets
May 29, 2021
El pobladet de la Ferradura d’#Ulldecona és una cucada. És una mena de vaixell estret i antic, ancorat eternament al damunt d’un sortint de la part sud de la serra del #Montsià, a les terres del #Sénia. Des de l’aire, n’hi ha pocs de tan fotogènics.

(Séniaphil... 🧵🪡🧶👇)
Es va construir en alçada, com era habitual durant el període (primera edat del ferro 800-600, pre-ibèric), per raons òbviament defensives i de control visual de l’entorn. Un entorn, val a dir-ho, meravellós: la foia d’Ulldecona.
Un entorn d’una qualitat paisatgística, per altra banda, encara ara extraordinària,🔝, malgrat les intenses agressions que avui dia està patint (i, desgraciadament, molt a tocar del jaciment, per cert...).

És menut, menut, menut; uns 400 mq, només. Tan sols té
Read 14 tweets
Apr 30, 2021
Reeeeeeeeeeesulta que...

...vostè, és alcaldessa d’una ciutat costanera catalana. I té un projecte, que és construir coses, edificis, coses, edificis, coses. En uns terrenys que té per allà, per la vila...

(phil⬇️⬇️⬇️. Ho sento: és llarg. Molt llarg. Absteniu-vos impacients...)
Doncs bé: vostè vol fer això, peeeeeerò, ves per on...

...en el solar, ja hi ha coses.

Coses velles.

Coses #romanes.
Més encara: aquestes coses romanes no només hi són i, per tant (com a bona alcaldessa catalana de dretes que ets), et molesten, són un fucking problema ja d’entrada, per defecte, pel simple fet d’existir, de ser pedres velles, sinó que, a més resulta que:
Read 31 tweets
Apr 28, 2021
#Catalunya és un país extremadament ric en #patrimoni #arqueològic #protohistòric. Molt més que altres nacions reconegudes arreu pel seu patrimoni i que, a més, l’estimen, el valoren i en viuen, com poden ser el cas d’#Anglaterra o d’#Escòcia.

(little heritage phil...) Image
El patrimoni protohistòric d'aquestes altres nacions, tot i ser extraordinari és, al costat del nostre, de putxinel·lis. I, malgrat això, ells l’han sabut convertir intel·ligentment en un actiu cultural i econòmic (òbviament, Image
sumant-lo a la resta del seu #heritage d’altres èpoques) mentre que nosaltres, sempre capaços de les majors de les proeses, l’hem sabut convertir (no era pas fàcil, atenent a la qualitat del que tenim entre mans...) i el vivim com un problema. Image
Read 16 tweets
Dec 29, 2020
TV3 estrena programa sobre patrimoni. En principi, bé. A favor. Es tracta d’una mena de concurs en què cal triar el “monument favorit dels catalans”.

(fil...)
Per no donar massa llibertat, però, ells d’entrada et fan una tria prèvia. I d’aquí ja, si de cas, després, tu vota.
D’aquesta tria en surten 12 monuments candidats. La cosa, en síntesi, està així:

Conjunts grecs/romans: 2
Monestirs, esglésies i catedrals: 6
Castells: 2
Modernisme: 2

Destrempada total. Més del de sempre.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(