Discover and read the best of Twitter Threads about #kastamonu

Most recents (3)

Mighty Sovereigns Of Ottoman Throne : Sultan Murad I

By Ekrem Buğra Ekinci

@EkremBEkinci
👆🏻 widely used illustration painted by court painter Konstantin Kapıdağlı in the early 19th century shows Sultan Murad I , the 3rd ruler of Ottoman beylik that turned into an empire .

👆🏻👉🏻📸 Credits : Büşra Öztürk - Daily Sabah
While his predecessor , Osman & Orhan ghazis , had gathered a nation & created a state , Sultan Murad I improved his lands , making a prosperous country from it for all citizens .
Read 99 tweets
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
Müsade ederseniz Kastamonu'da büyümüş bir Aktivist olarak kısa bir floodla hem Önder Beyin sorusuna cevap vermek, hem de iğne ve çuvaldızı hak edene batırmak isterim +++

#bozkurtyokoldu
Evet,
Bodrum'daki, Akdenizdeki, Egedeki Yangın felaketi çok ses getirdi, uluslararası boyuta taşındı. Ve evet Zenginlerin/Sanatçıların o bölgede mülklerinin olması da bunda etken olmuş olabilir. Ama bu kesinlikle ana etken değildi ++
ANA ETKEN orada yaşayan yerel yöneticilerin ve yöre halkının CESARETİydi!
İktidarın Yangınlar ve Afet konusunda yaşadığı zaafiyetleri, yaptıkları hataları çıkıp televizyonlarda, Sosyal Medya'da bas bas bağırarak dile getirdiler. Yapılması gerekenleri açık yüreklilikşe anlattılar+
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!