Discover and read the best of Twitter Threads about #kuran

Most recents (5)

FLOOD -2
1- #İsmailağaCemaati: "Şirk - Yalan ve Hurafe" Üçgeni"
Hani, çoğunuz birine dair "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Kişinin görüntüsüne bakarak, kalabalıkların peşinden gitmesi ve onun için "çok muhterem biridir" denmesi sizin için yeterlidir. #Tasavvuf ImageImageImage
2- Sonradan bu kimsenin ya bu dünyada ya da öbür dünyada patlayacak skandallarına hazır olmadan bir münzevi görüntüye inanır ve o kişiye bir hürmet ön kabulüyle yaklaşırsınız… İşte bu, tarikatlara müntesip olan yani kendini kaptıran kişilerin %99'unun genel özelliğidir. #Tarikat ImageImageImage
3- Mesela David Koresh, İncil'i e iyi kendisin anladığın öne sürmüş, çevresine pek çok kişi toplayıp ciddi bir dini nüfuz/saygınlık elde etmiştir. #Amerikan Devletinin başını haftalarca ağrıttıktan sonra hazin bir şekilde Waco katliamı sonucu yok edilmiştir.#TarikatlarKapatılsın ImageImageImage
Read 77 tweets
Cinler vardır.

Bir takım aklı evveller, saçma sapan tv programları yapıyor diye, cinleri inkar edemeyiz. Cinleri inkar eden, Kuran'ı inkar eder.

Cinler geçmiş olayları bilebilirler. Onlardan bilgi alınabilir ama geleceği bilemezler. Allah dilemeden de, hiçbir şey yapamazlar. Image
Cin Suresi, 1-2:
De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: Doğrusu biz, hayranlık uyandıran bir #Kuran dinledik. O, 'gerçeğe ve doğruya' yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."
🔸 Cin Suresi, 14. ayet:
"Ve elbette bizden (Cinler'den) Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte Allah'a teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulanlardır."
Read 7 tweets
🔸KURAN'IN YETERLİLİĞİ KONUSU (Tweet Serisi)

Allah; Kuran'daki birçok ayette, Kuran'ın yeterli ve eksiksiz olduğunu, Müminlerin Kuran'dan sorumlu olacaklarını bildirmiştir. Şimdi Kuran'ın yeterliliği ile ilgili konuyu, Kuran ayetleriyle inceleyelim.

#Kuran #Kuranıkerim Image
Bu konudaki en kesin ve net delillerden biri, Zuhruf Suresi, 43 ve 44. ayetlerdir. Allah bu ayetlerde, peygambere vahyedilenin, Kuran olduğunu ve Müminlerin de ondan sorumlu olacaklarını açıkça bildirmiştir.
Ayetlerde Kuran'a uyanların dosdoğru bir yol üzerinde olacakları da belirtilmiştir.

🌹 Zuhruf, 43-44:
Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü sen DOSDOĞRU BİR YOL üzerindesin. Ve şüphesiz o Kuran, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ONDAN SORULACAKSINIZ.
Read 29 tweets
= Osmanlı Arşivi ile alakalı geniş bilgi almak için "Osmanlı Arşivi Rehberi"nin incelenmesi faydalı olacaktır: devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosy…
2) Kral Suud Üniversitesi'nin (Riyad, Suudi Arabistan) binlerce yazmayı erişime açtığı dijital kütüphane: makhtota.ksu.edu.sa
3) Yale Üniversitesi'nde bulunan Beinecke Nadir Kitaplar ve El Yazmaları Kütüphanesi (New Haven, Connecticut ABD):
beinecke.library.yale.edu
Read 154 tweets
Kütüphane, Arşiv ve Kitap İndirme Sitelerinin Linkleri:
Bu tweet dizisinde en değerli hafızalar olan kütüphanelerin, geçmişe ışık tutan arşivlerin ve kitap indirme sitelerinin linkleri paylaşılmaktadır.
1) 1 Mart 2002 tarihli 24682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan esaslara göre üye olunarak araştırma yapılan Devlet Arşivleri tarama sistemi: katalog.devletarsivleri.gov.tr
= Milletçe evde olduğumuz şu günlerde filigranlı da olsa ücretsiz olarak erişime açılan sistemde Osmanlı Devlet kurumları, Osmanlı'ya bağlı 40 civarında devletin belgeleri, mevzuat kayıtları, sicil kayıtları ve vakfiyeler gibi birçok vesikaya ulaşılabiliyor.
Read 122 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!