Discover and read the best of Twitter Threads about #tarikatlarkapatılsın

Most recents (5)

■"Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün."

■ Bu cümleyi amansız bir Türk düşmanı olan ve son soluğuna kadar Türk toprakları üzerinde bir Kürdistan kurma düşüyle ölen Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi'dir.

■Dinin arkasındaki sinsi bölücülük! Image
1-■Bu cümle, bir zamanlar çıkarılan ve kime hizmet ettiğini herkesin çok iyi bildiği Özgür Ülke gazetesinde yayımlanmış ve bu gazetenin ifadesinde Said Nursi için "devrim şehidi" ifadesinin kullanılması nurculuğun hangi amaca hizmet ettiğinin en kesin kanıtıdır.
2-■"Görünen Düşmana Karşı Türk'ün Savaşması Zor Olmaz."

■Ama saf Türk halkının görünmeyen sinsi düşmana karşı savaşması çok daha zordur.

■Hele bu düşman dinin arkasına saklanarak kendisini dindar gibi gösterirse iş daha da zorlaşmaktadır!
Read 53 tweets
FLOOD -3
1- "Tasavvuf Ve Tarikat Dünyasının Fuhuş Tanrıları"
Biliyor muydunuz?
Sufilerin eserlerinde akla hayale gelmedik dehşet dolu hikâyeler vardır. Haşa! Tanrı ile ilişkiye girme, pedofili, oğlancılık, eşcinsellik, Allah dostlarının (!) sonu gelmeyen erotik kerametleri... ImageImageImageImage
2- Ardı arkası kesilmeyen sapık/tacizci şeyh hikâyelerinin sonu neden gelmiyor? Tarihsel arka planda ne var, nerelerden besleniyorlar? Hangi kitaplarla motive oluyorlar? Bunu ortaya koyup, kapalı kapıları açacağız:
"Bir Hakîkat Kalmasın Âlemde Allahım Nihân/Gizli" (Muallim Naci) ImageImageImage
3- "Tasavvuf Kültüründe Müstehcen Menkıbeler" isimli çalışmamızda çok daha fazlasını bulacağınızı da ekleyelim (Basılmadı). Cinselliğin dini bir ayin olarak yüzlerce yıldır icra edildiğini, Tanrı ile birleşme yolu kabul edildiğini unutmayalım Bkz: Kadim Hint, Yunan, Sümer vs... ImageImageImage
Read 76 tweets
FLOOD -2
1- #İsmailağaCemaati: "Şirk - Yalan ve Hurafe" Üçgeni"
Hani, çoğunuz birine dair "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Kişinin görüntüsüne bakarak, kalabalıkların peşinden gitmesi ve onun için "çok muhterem biridir" denmesi sizin için yeterlidir. #Tasavvuf ImageImageImage
2- Sonradan bu kimsenin ya bu dünyada ya da öbür dünyada patlayacak skandallarına hazır olmadan bir münzevi görüntüye inanır ve o kişiye bir hürmet ön kabulüyle yaklaşırsınız… İşte bu, tarikatlara müntesip olan yani kendini kaptıran kişilerin %99'unun genel özelliğidir. #Tarikat ImageImageImage
3- Mesela David Koresh, İncil'i e iyi kendisin anladığın öne sürmüş, çevresine pek çok kişi toplayıp ciddi bir dini nüfuz/saygınlık elde etmiştir. #Amerikan Devletinin başını haftalarca ağrıttıktan sonra hazin bir şekilde Waco katliamı sonucu yok edilmiştir.#TarikatlarKapatılsın ImageImageImage
Read 77 tweets
Suudi Arabistan niye Tevrat versiyonlu farklı bir Kuran (Fehd Mushafı) okutuyor?
Suud ismi ilk kez nerede karsımıza çıkıyor?

Halidi Nakşi tarikatını Saraylarımıza kim-nasıl sızdırdı!
Barzani'den Fetöye bunlar nasıl ve niye dizayn ediliyorlar?
Hepsi ve daha fazlası ...
1- 1801'deki ilk Vahhabi isyanını Muhammed Abdülvehhab'ın torunu olan Abdullah ibn Suud baslatmıştı...
Abdullah fikirlerini yaymak ve insanları etkilemek için tek bir vasıta kullanıyordu.: Kılıç...
Arabistan'da isyan bayrağını o açtı, onbinlerce başıbozuğu yanına toplayıp...
2- İrak'a geçti ve 1801'de Kerbela'ya saldırdı!
Çoluk çocuk demeden üc günde 5 binden fazla kafa kesti, sonra da "Dinde Mezar Yoktur" deyip Peygamberin torunu Hz. Hüseyin'in sandukasını yaktı.
Ertesi sene Taif'e girdi ve bu defa Taiflileri doğradı! ...
Read 42 tweets
Bitmeyen "Hilafet Sakızı" Tarikatların En Temel Argümanıdır!
Modern Türkiye'nin yıkılışı bu devşirmelerden olacaktır.
Epey yol aldılar, virüs gibi tüm kurumlara yerleştiler, devleti sömürüp holdingleştiler! Bunları durdurabilecek misin !
Düşünmek yasaklanmadan düşün bakalım..!
1-Para, Siyasi güç ve Seks; bütün Cemaatlerde bunlardan en az biri vardır, çoğunda da hepsi vardır.
Çağdaş ülkelerin hangisi cemaatlarla bir yere gelmiştir?
Konuş Amiralim @Orsatramola
konuş, ağzına sağlık.
İzleyin paylaşacaksınız .
2-Fetihlerin, cihadın İslamı yüceltmek için yapıldığını iddia edenler; Padişahların işret meclislerindeki şaraplı, esrarlı, oğlancılıklı büyük fuhşiyatı görmeyenler! Hilafeti savunuyorlar!
İyi de bu padişahlar Halife değil miydi!
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!