Discover and read the best of Twitter Threads about #landbouw

Most recents (4)

Wat opvallend mist in de @NOS-verslaggeving over #SriLanka is het idiote plan van de Sri Lankaanse overheid om de #landbouw te hervormen.
Is dat omdat de verstedelijkte media een onhaalbaar ideaal over #BiologischeLandbouw niet los willen laten?
🧵
1/3
nos.nl/artikel/243595…
Een romantisch beeld over hoe we ons voedsel zouden moeten produceren kan enorme schade aanrichten aan de #voedselvoorziening
Verstedelijkte elites zouden er goed aan doen kritiek van #boeren serieus te nemen.
Lees de Kamervragen van @BoerBurgerB
2/3
boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/…
Zie ook dit grondige artikel👇 over de onverantwoordelijke hervormingen.
Waarom bericht de @NOS hier niet over? Past dat niet in de 'groene' dromen over een maatschappij zonder #stikstof?
Breng het nieuws zoals het is, ook als het niet welkom is.
3/3
foreignpolicy.com/2022/03/05/sri…
Read 7 tweets
'Boeren krijgen steeds meer op hun dak. Een oplopende kostprijs, lage opbrengstprijs. Opgestoken middelvingers langs de akkers als een boer met een spuitmachine bezig is, waar deze op dat moment vaak niet eens gewasbeschermingsmiddelen spuit.'

Een dag LNV-debatten. Draadje⤵️1/9
'Ik denk aan de regeling om visserijbedrijven tot maximaal 65.000 euro per bedrijf financieel te steunen. Is de minister eindelijk eens bereid om gebruik te maken van deze regeling?' - @lientje1967 in het debat #Landbouw- en Visserijraad 2/9
'Omdat er vanuit partijen in deze Kamer, maar ook door NGO's, continu over gif gesproken wordt en platspuiten. Oproepen om foto's te maken van gele velden en die op te sturen naar de minister...Er wordt gesproken zonder enige nuance!' - @lientje1967 in debat #gewasbescherming 3/9
Read 9 tweets
Beste mevrouw @carolaschouten al jarenlang worden wij onder het huidig #mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met onze #dieren gaan doen #voermaatregel. Mogen deze #kalveren na 1 september nog groeien? Een draadje...
Uw #voermaatregel houdt in dat er vanaf 1-9-20 tot en met 31-12-20 geen eiwitrijk #krachtvoer op een #melkveebedrijf aanwezig mag zijn zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-932731.pdf
Er is slechts 1 #uitzonderingsregel. Waarbij u #diergezondheid en #dierwelzijn baseert op de uitkomst van een rekensom
Diverse #partijen hebben uiterst kritische #vragen gesteld @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand #barrymadlener
Uw antwoorden daarop hebben wij met belangstelling bestudeerd
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
Conclusie: Hier gaat iets goed fout
Read 25 tweets
Kort geleden zagen boeren wél perspectief, nl in de door de Minister voorgestelde #kringlooplandbouw.
Dat perspectief is nu buiten zicht. Mensen gaan dan in het defensief, en ontkennen bestaan #stikstof probleem. Dat is er wél, en op termijn is het ook probleem #landbouw. (1/n)
(2/n)
Dat t perspectief weg is, komt door (i) erg rigide juridische uitspraak RvS, die weer voortkwam uit (ii) jarenlange Haagse struisvogelpolitiek; (iii) opruien door sommige boeren)leiders en politici die boeren instrumentaliseren en (iv) de kettingreactie die dat geeft op...
(3/n) meer gematigde politici, m.n. in de provincies.
Perspectief verdween ook doordat (v) #kringlooplandbouw voor veel boeren te vaag bleef: (vi) ze hebben zelf jarenlang niet opgelet, en de (vii) stikstofcrisis kwam voor e.e.a. was uitgewerkt in o.m. steun bij transitie.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!