Discover and read the best of Twitter Threads about #kringlooplandbouw

Most recents (3)

Beste mevrouw @carolaschouten al jarenlang worden wij onder het huidig #mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met onze #dieren gaan doen #voermaatregel. Mogen deze #kalveren na 1 september nog groeien? Een draadje...
Uw #voermaatregel houdt in dat er vanaf 1-9-20 tot en met 31-12-20 geen eiwitrijk #krachtvoer op een #melkveebedrijf aanwezig mag zijn zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-932731.pdf
Er is slechts 1 #uitzonderingsregel. Waarbij u #diergezondheid en #dierwelzijn baseert op de uitkomst van een rekensom
Diverse #partijen hebben uiterst kritische #vragen gesteld @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand #barrymadlener
Uw antwoorden daarop hebben wij met belangstelling bestudeerd
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
Conclusie: Hier gaat iets goed fout
Read 25 tweets
Kort geleden zagen boeren wél perspectief, nl in de door de Minister voorgestelde #kringlooplandbouw.
Dat perspectief is nu buiten zicht. Mensen gaan dan in het defensief, en ontkennen bestaan #stikstof probleem. Dat is er wél, en op termijn is het ook probleem #landbouw. (1/n)
(2/n)
Dat t perspectief weg is, komt door (i) erg rigide juridische uitspraak RvS, die weer voortkwam uit (ii) jarenlange Haagse struisvogelpolitiek; (iii) opruien door sommige boeren)leiders en politici die boeren instrumentaliseren en (iv) de kettingreactie die dat geeft op...
(3/n) meer gematigde politici, m.n. in de provincies.
Perspectief verdween ook doordat (v) #kringlooplandbouw voor veel boeren te vaag bleef: (vi) ze hebben zelf jarenlang niet opgelet, en de (vii) stikstofcrisis kwam voor e.e.a. was uitgewerkt in o.m. steun bij transitie.
Read 7 tweets
[1/x] Helderheid over juridische en technisch aspecten is evident belangrijk.
Maar de verwarring over #stikstof is sterk bepaald door niet-productieve uitgangspunten. Daarover gaat dit draadje. @2ekamertweets
@minlnv @LTO #carolaschouten
nos.nl/l/t/2306420 via @NOS
@2eKamertweets @minlnv @lto @NOS [2/x] Het debat wordt in ouderwetse termen gevoerd: economie (i.c. hét boerenbelang) versus milieu.
Maar een blijvend sterke primaire sector, van serieuze omvang, is ook een nationaal belang: export primaire producten + vestigingsvoorwaarde voedselindustrie, met ook veel export
@2eKamertweets @minlnv @lto @NOS [3/x] Tegelijk ondermijnt stikstofdepositie óók de bestaansvoorwaarde voor de landbouw. Bovendien komt de sector er op den duur niet mee weg.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!