My Authors
Read all threads
Beste mevrouw @carolaschouten al jarenlang worden wij onder het huidig #mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met onze #dieren gaan doen #voermaatregel. Mogen deze #kalveren na 1 september nog groeien? Een draadje...
Uw #voermaatregel houdt in dat er vanaf 1-9-20 tot en met 31-12-20 geen eiwitrijk #krachtvoer op een #melkveebedrijf aanwezig mag zijn zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-932731.pdf
Er is slechts 1 #uitzonderingsregel. Waarbij u #diergezondheid en #dierwelzijn baseert op de uitkomst van een rekensom
Diverse #partijen hebben uiterst kritische #vragen gesteld @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand #barrymadlener
Uw antwoorden daarop hebben wij met belangstelling bestudeerd
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
Conclusie: Hier gaat iets goed fout
@JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand U benadrukt het belang van een "werkbare invulling van het diervoerspoor" waarbij het #uitgangspunt is dat "geen risico's mogen ontstaan" voor #diergezondheid en #dierwelzijn. Belangrijke zaken, die bij herhaling worden genoemd in uw beantwoording van #kamervragen @Dierenraad
Bij herhaling probeert u deze #kamerleden gerust te stellen door aan te geven dat u #deskundigen heeft geraadpleegd voor het definiëren van #diergezondheid en #dierwelzijn.
Uit uw antwoorden leiden wij af dat dit de leden zijn van Commissie Deskundigen Meststoffenwet #CDM
@WUR
Een deskundige is #bedreven #bekwaam #competent #ervaren #geleerd #kennisvanzaken #onderlegd #vakbekwaam. Wij hebben #kennis en #kunde van deze weledelzeergeleerden en hooggeleerden m/v eens bestudeerd, maar geen van hen toont in het CV een degelijke #veterinaire achtergrond.
Daarom is het wel begrijpelijk dat deze mensen u niet goed kunnen informeren over het verschil tussen een individueel verstrekt #rantsoen en een berekend rantsoen voor een #koppel dieren en het effect daarvan op #diergezondheid en #dierwelzijn ….
Alhoewel uw deskundige @CUJanD een zeer heldere uiteenzetting heeft gegeven, waarin hij dit verschil probeert te duiden
Maar misschien was u gewoon druk, en heeft u onze toelichting en uitleg over de ernstige gevolgen die deze #voermaatregel heeft voor #diergezondheid en #dierwelzijn gemist @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @LauraBromet @carladikfaber @estherouwehand
Misschien was u gewoon druk, en heeft u de bijdrage van onze #dierenarts collega @bhietberg niet gezien rtvdrenthe.nl/nieuws/160638/… @RTVDrenthe @MSonnema @Dierenraad
Misschien was u gewoon druk, en is de heldere uiteenzetting van onze #veehouder collega's Ruud Taks en Martin Immink aan uw aandacht ontsnapt @nieuweoogstnl #kringlooplandbouw #voermaatregel
Misschien was u gewoon druk, en is de brief van de @KNMvD - waarin ruim 70 procent van de #dierenartsen aangeeft ernstige gevolgen te verwachten voor #diergezondheid #dierwelzijn - op uw bureau blijven liggen knmvd.nl/stikstofregels…
Misschien was u gewoon druk, en heeft u door de vriendelijke woordkeuze en bescheiden toon de strekking van de brief van @Nevedi niet helemaal goed begrepen #voermaatregel
Alhoewel @bloemert_j het hier heel simpel uitlegt
Misschien was u gewoon druk, en heeft u de visie van #dierenarts #deskundigen Schonewille en Jorritsma per ongeluk over het hoofd gezien #voermaatregel #eiwit #stikstof
Misschien was u gewoon druk, en heeft u de zorgen van @LTONederland niet opgemerkt
Misschien was u gewoon druk, en bent u even vergeten dat er in #wetdieren duidelijk staat dat het verboden is om de nodige #zorg te onthouden. Hier valt ook onder: het verstrekken van juiste #voeding #diergezondheid #dierwelzijn
Misschien was u gewoon druk, en is het u ontgaan dat #dierenartsen in het wettelijk verplichte #bedrijfsgezondheidsplan (Art. 5.14 Regeling Diergeneeskundigen) #maatregelen beschrijven over #voeding ter vermindering en preventie van het gebruik van #antibiotica
Misschien was u gewoon druk, en heeft u zich niet gerealiseerd dat de #voermaatregel leidt tot minder #kalvervitaliteit #biestkwaliteit #weerstand en meer #kalversterfte #ziekte #antibiotica waardoor er allerlei alarmbellen afgaan #kalfOK #CDM score @NZOzuivel @ZuivelNL
Misschien was u gewoon druk, en wilt u in deze regeling de #kringloopwijzer gaan gebruiken voor uitzondering op #wettelijke #normen terwijl u op 10-6 schrijft dat de #kringloopwijzer niet geschikt is voor controle op het voldoen aan #wettelijke #normen ??
Misschien was u gewoon druk, en heeft u nog helemaal geen tijd gehad om het alternatieve voorstel van @agractie @NAJKtweets @LTONederland @NMVnieuws @Grondig aandachtig te bestuderen
Maar misschien wordt u er inmiddels net als wij een beetje #moedeloos van. Want het #aerius model, waarin u in uw brief van 10-6 nog vol verwachting naar verwijst, rammelt aan alle kanten #stikstof #depositie #bouw #landbouw
Ook zetten wij hier grote vraagtekens bij
Want wat kunnen we van #bouw verwachten, nu door #corona en #crisis de bouw wellicht helemaal stil komt te liggen? nul20.nl/peter-boelhouw…
En dan dreigt er ook nog eens landelijk een tekort aan #stikstof. Dat is voor ons geen nieuws, want zelfs met #vaste #mest uit onze #potstal kunnen we onze #landbouwgrond onvoldoende voeden....
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Erve Hiddink

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!