Discover and read the best of Twitter Threads about #nis

Most recents (6)

Mighty Sovereigns Of Ottoman Throne : Sultan Murad I

By Ekrem Buğra Ekinci

@EkremBEkinci
👆🏻 widely used illustration painted by court painter Konstantin Kapıdağlı in the early 19th century shows Sultan Murad I , the 3rd ruler of Ottoman beylik that turned into an empire .

👆🏻👉🏻📸 Credits : Büşra Öztürk - Daily Sabah
While his predecessor , Osman & Orhan ghazis , had gathered a nation & created a state , Sultan Murad I improved his lands , making a prosperous country from it for all citizens .
Read 99 tweets
Podaci iz Bahreina porede efikasnost #Sinofarm #Sputnjik #Fajzer #Astrazeneka #vakcina Koja je bila najefikasnija? #Važno #Kovid19 Podeli dalje. U nastavku....1/8 @N1infoBG @N1info assets.researchsquare.com/files/rs-82802…
Između 9. decembra 2020. i 17. jula 2021 od 1,003,960 vakcinisanih primilo je @N1infoBG @UjedinjeniRS

#Sinofarm 569,054
#Sputnjik 184,526
#Fajzer 169,058
#Astrazeneka 73,765 2/
Poređenje između nevakcinisanih pojedinaca (> 50 i <50 godina), pokazalo je značajno veći procenat
hospitalizacija, prijem na intenzivnu negu i smrtni slučajevi u nevakcinisanoj grupi u poređenju sa vakcinisanom grupom za sve četiri vakcine 3/ 8 #Vakcinerade #Nosimmasku #Serbia
Read 8 tweets
#Deltavarijanta nastavlja pohod u Srbiji. Primite vakcinu na vreme. #Srbija #Serbia #Belgrade #Beograd
Sporije nego u oktobru 2020...
Ili ovako oktobar 2020 i jul 2021 prosek za 14 dana
#Deltavarijanta #Serbia
Read 4 tweets
#Niş Kal’asının geri alınışı dolayısıyla #Rumeli Beylerbeyi Köprülüzâde Hâfız Ahmed Paşa'ya 283 yil önce bugün ;

Destan (18 Eylül 1737)

Yedi kıral sizden hazer kılarlar
Neslinizde kerâmet var bilirler
Cümle âlem buna teslim olurlar
İttifak – ı âlem bu değil midir ? Image
Ecdâdın âleme tehâşâ kıldı
Himmetiyle evkaf zuhûra geldi

Bütün Dünya ona müsahhar oldu
İnâyet - i Hudâ bu değil midir ?

Fâzıl efendimiz Girid’e geçti
Küffârın başına ateşler saçtı
Nice şehidlere hülleler biçti
Fâtih – i Kandiye ol değil midir ? Image
Şehid efendimiz Bec’e dek aldı
Mübârek vücûdu pihharda kaldı
Kerameti anda kemâlin buldu
Cümlenin ma’lûmu bu değil midir ?

Ceddiniz Bosna’nın fethini kıldı
Anda kerâmeti zuhûra geldi
Kahraman misâli kılıçlar saldı
Sedd – i İskenderî bu değil midir ? Image
Read 5 tweets
#Coronavirus cases are through the roof in #Serbia 🇷🇸 these days, two weeks after the government pushed through elections for it own gain despite concerns of another outbreak.

Now the country is going back into lockdown, & unsurprisingly people are pissed
#Serbia 🇷🇸: livestream of tonight's protests in #Belgrade
#Serbia 🇷🇸: riot police has fired tear gas against protesters in #Belgrade ImageImage
Read 21 tweets
İlk ıslahhâne, 1863 yılında #Niş’te Tuna Valisi Midhat Paşa tarafından kurulmuş olup yetim ve öksüz veya aileleri kendilerine bakamayacak kadar fakir olan müslüman ve gayri müslim çocuklara temel eğitim vermek ve meslek kazandırmak amacını taşımaktaydı. Bu ıslahhânedeki eğitim ImageImageImageImage
ve öğretimden iyi sonuçlar alınması üzerine 1864’te Tuna vilâyetinin merkezi Rusçuk ile Köstence’de birer ıslahhâne daha açılmıştı. Türkiye’de hem meslekî ve teknik eğitimin hem de korunmaya muhtaç çocukların eğitiminin gelişimi bakımından önemli bir yere sahip olan ıslahhâneler
birkaç yıl içinde Anadolu ve Rumeli’deki birçok vilâyete yayıldı. 1867’den itibaren Kastamonu, Bursa, İşkodra, Sofya, Sivas, Edirne, İzmir, Halep, Bosna, Erzurum, Diyarbekir, Konya ve Selânik’te birer ıslahhâne kuruldu. Bunların hepsi erkek çocuklara mahsustu.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!