Discover and read the best of Twitter Threads about #petrocaribe

Most recents (2)

Hilo: voy a contar x aquí algunos puntos q iba a tratar en @OEA_oficial mañana. Iba a arrancar con este gráfico, q ilustra ingreso de @PDVSA x venta de petróleo, entre 2001-16 (fuente balances auditados @PDVSA)
Como podrán observar, ingreso de @PDVSA representa unos 13 Plan Marshall, y casi tres veces lo destinado por el gobierno americano al TARP (busquenlo en Google). Es decir, con 13 veces más de lo q costó la reconstrucción de 18 países europeos, el chavismo nos dejo 👇👇
Con casi tres veces más de lo costó reflotar la mayor economía del mundo, el chavismo logró depauperar a #Venezuela, al punto que 3,4 millones de venezolanos han decidido abandonar -en muchos casos A PIE- el país.
Read 18 tweets
#PetrocaribeChallenge #Haiti

An desanm 2014, ansyen PM Lamothe prezante n yon bèl dokiman sou transfòmasyon Ayiti.

Travay grafik la bèl, li swa, li byen prezante men reyalite a pa t gen chans sa.

Lajan #PetroCaribe a depanse men nou toujou rete trè lwen #AyitiNouVleA.
Rapò a kouvri 31 mwa, sòti 2011 rove 2014. Li pale de yon Ayiti ki refèt, ki transfòme. Ann gade ansanm a ki pwen epi ki kote transfòmasyon sa ye.
Men anvan sa, ann pran yon titan sou pwosesis dekesman lajan #Petrocaribe a.

Pwojè soti nan BMPAD al nan Konsèy Minis ki pibliye pwojè ki apwouve yo nan Monitè. Apre sa se pasasyon mache oubyen greyagre (lè gen ijans). Ansuit CNMP, CSC/CA apwouve, MPCE epi MEF mande BMPAD dekese
Read 74 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!