Discover and read the best of Twitter Threads about #shahumaharaj

Most recents (3)

कोल्हापुरात फेरफटका मारताना महाराजांची घोडागाडी अस्पृश्य गंगाराम कांबळे यांच्या हॉटेलवर थांबू लागली.

महाराज त्यांच्या गडगडाटी आवाजात चहाची ऑर्डर देत आणि गंगाराम मोठ्या आदबीनं महाराजांना चहा देत असत.
#ShahuMaharaj Image
महाराज तो चहा स्वतः घेतच पण त्यांच्या घोडागाडीत खच्चून भरलेल्या ब्राह्मण, मराठा अशा उच्चवर्णीय मंडळींना ते आग्रहानं चहा पाजत
छत्रपती खुद्द गंगाराम यांच्या हॉटेलातला चहा घेत असल्यानं त्यांच्या चहाला नाही म्हणण्याची कोणाची छाती होत नसे.
Read 4 tweets
#ShahuMaharaj #शाहूमहाराज

खूप छान कथा आहे एका "माणसाची" !!!वाचाच !☺️

आठवडी बाजार संपला होता. माणसं बैल जुंपून गावाच्या दिशेनं परतीला लागली. नुसती धूळ शिल्लक उरलेल्या त्या बाजारातील आया बाया सुद्धा चपला फरफटत चालू लागल्या. म्हातारी आजी पाटी कमरेवर घेऊन ताठ उभी राहिली. (१)
फाटक्या चपलेला वादी बांधून त्यात पाय सरकवला. धूळ खाऊन मातकट झालेली चुंबळ रिकाम्या पाटीत टाकली. लाडवांची पुरचुंडी प्लास्टिकच्या पिशवीत चुंबळीच्या पदराखाली सरकवली. आजी एसटी च्या खांबाशी पोहोचते, तो एसटी निघून गेली होती. बांगडीवाल्या मुलाने तिला हटकलंच, "म्हातारे, आज उशिरसा ?" (२)
माल संपेसंपेतो उशीर झाला होता. पण आज बक्कळ पैसे जमले होते. त्यातूनच तिनं खरेदी केली होती. कुणाला तरी हे उत्साहानं सांगावं, असं तिला पण वाटत होतं.
तेवढ्यात समोरुन मोटार येताना दिसली. आजीनं चटकन विचार केला, एस्.टी.ला दोन आणे पडणारच होते. याला एक आणा जास्त देऊ. (३)
Read 12 tweets
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना जयंती निम्मित मानाचा मुजरा...🙏🙏💐

शाहू महाराज यांच्या माहितीवर आधारित मालिका सुरू केली होती त्या मालिकेची लिंक दिली आहे ज्यांना शाहू महाराज समजून घ्यायचे असतील त्यांनी सर्व थ्रेड नक्की वाचा..👇🙂

#शाहूमहाराज
#ShahuMaharaj
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!