Discover and read the best of Twitter Threads about #smkasAnaliz

Most recents (24)

#Sayas 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#Sayas Bu şirketi hep son düzlükte yaptığı manevrayla hatırlarım reklam işinden biranda yenilenebilir enerji sektörüne parça üretmeye geçmesi muazzam ticari zekadır.Evet şirket daha çok kazancını dönen varlıklar ile sermayesine yatırıyor diyebiliriz.Gelişim güçlü.
#Sayas Stoklarını geliştirmeye devan ettiğini görüyoruz.Özellikle bu çeyrekte kendi içinde en yüksek stok artışını sağladı.Sektör zaten malüm kasırga gibi devam ediyor haliyle stok lazım.
Read 11 tweets
#Genıl 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#SmkasAnaliz Image
#Genıl Sektöre kalite katan bir şirket diyebilirim.Konjonktür gereği de epey gündemde kalacak gözüküyor.Bakınız şirket aktif olarak büyürken özellikle yüksek duran varlık artışı sağlarken sermayesini de yine son çyrkte artış miktarlarının üzerine agresif attı. Image
#Genıl Şirketin finansal gücü yüksek ayrıca oranları paylaşacağım bakınız ticari faaliyetlerinden doğan borçla stabil götürüyor.Alacak tarafı daha çok artış halinde bulunuyor. Image
Read 8 tweets
#Devlerligi part2 karşılaşmasına başlıyoruz.
Burada bulunan 8 firmanın FD değeri 446 Mia TL genel olarak ise büyüyen devlerden oluşmaktadır.

2022/12--- #smkasAnaliz
#Kontr #Pgsus #Mgros #Gesan #Doas #Oyakc #Eregl #Aksa Haydi İnceleyelim.
Özet durumda hacimlerinin henüz düşük olması kaynaklı agresif gelişen gesan ve kontr firmalarını görüyoruz.Akabinde doas ve oyak fd büyümesinde önde geliyor. Net karda ise ilk üçte eregl pgsus ve doas geliyor.

#Kontr #Pgsus #Mgros #Gesan #Doas #Oyakc #Eregl #Aksa
Bilançonun dönen varlık kısmından başlıyoruz.Evet bariz gelişim odaklı artış sağlayan Kontr oyak ve gesanı ilk üçte gelişimini ikinci perde arttıran mgros doas firmalarını görürken diğer firmalarda son çyrkte törpü var.

#Kontr #Pgsus #Mgros #Gesan #Doas #Oyakc #Eregl #Aksa
Read 19 tweets
#mndtr 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#mndtr Şirket gelişimine devam ederken birleşmeyle beraber ilerleyişini güçlendirdi.Bilançonun aktif tarafında özellikle duran varlıklar agresif gelişmeye devam ediyor +391 MTL Dönen varlıklar önceki yüksek artışı koruyor.Sermayesini önceki yüksek artışın üzerine +199 MTL ekledi.
#mndtr Gelir tablosu tarafında tüm ticari kalemlerinde önceki çeyrek yüksek artışının üzerine ekleme fakat daralan bir artış mevcut. Net kar ise ertilenmiş vergi geliriyle gelişimine devam ediyor.Şirket yatırım faaliyetlerinden artı kar yazarken finansal gideri halen yüksek.
Read 8 tweets
#Oto grubu içerisinde yer alan ağırlıklı benzer işler yapan iki gelişen firmanın temel analiz kapsamında performans durumlarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz #Tmsn #Ttrak
Haydi İnceleyelim. Image
#Tmsn #Ttrak Sektörün alanında gelişen iki firmasının aktif büyümesine baktığımızda ttrak tarafının agresif artışlar sağladığını görüyor atılım güçlü.Tmsn tarafında ise evet artış devam ediyor fakat artış miktarlarında daralarak gelişme bulunuyor. Image
#Tmsn #Ttrak Sermaye gelişimi açısından iki firmada gelişerek artış sağlıyor.Burada önemli husus tmsn stabil artışına devam ederken ttrak tarafında temettü ödemesi kaynaklı azalış ve sonrasıda agresif artış geliyor.Son çyrkte artış ttra +1.2 Mia TL Tmsn +200 MTL Image
Read 11 tweets
#Elıte 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Elıte Şirket açıkçası gelişim hamlesi içerisinde bulunuyor diyebiliriz.Aktiflerden özellikle duran varlıklar tarafında 109 MTL artış geliyor dönen varlıklar +19.2 MTL artarken sermayesini ise gelişiminin üzerine güçlü ekleme yaptı diyebiliriz +114.4 MTL Image
#Elıte Dikkat çeken diğer unsur stoklarda ki artış ivmesi açıkçası bunu ticari hamle olarak düşünüyor ve artı puan olarak ekliyorum.Bakınız geçen çyrk 21.9 MTL artışın üzerine bu çeyrek +39.1 MTL daha stoklarını arttırdı. Image
Read 10 tweets
#Euren 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#Euren Şİrketin bariz gelişim içinde olduğunu görüyoruz.Özellikle yduran varlık tarafında +575 MTL lik yüksek artış bulunuyor büyümenin önemli göstergesidir.Bunun yanında sermayesini de yine güçlü arttırdı +593 MTL.
#Euren Gelir tablosu tarafında şirketin güçlü ciro gelişimini görüyoruz.Yıla 472 Mtl ciroyla başlayan şirket %400 artışla yılı 2.3 Mia TL ciroyla kapadı.Bunun yanında alt tabloda çeyreklik artışları görüyoruz güç kaybetmeden her çeyrek cirosu aynı seviyelerde arttırdı.
Read 13 tweets
#ayes 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#ayes Şirketin piyasa tarafından açıkçası yanlış tanındığını düşünüyorum.Şöyle ki şirket gelişen ve büyüyen bir firma, bakınız varlık ve sermaye artışı dikkat çekiyor.Özellikle duran varlıklar +75 MTL artış önemli bulunuyor.
#ayes Gelir tablosu tarafı da gelişimin devam ettiğini gösteriyor. Hem ana işinden karlılık hem de tüm faaliyetlerin sonucuna ele kalan TL giderek yükseliyor.Son çyrkte nfk artışı +47 MTL net kar gelişimi +48 MTL olarak gerçekliyor.
Read 8 tweets
#Durdo 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#Durdo Geçen çeyrek karşılaştırmalı analizde yer vermiştik şirket büyümeye devam ediyor.Özellikle bu çeyrekte agresif varlık ve sermaye artışı mevcut.
#Durdo Finansal yapıya bakalım evet görüldüğü üzere bariz gelişim mevcuttur.Şirket özellikle uzun vadeli borçlarını azaltarak mali yapısını güçlendirirken brüt çalışma sermayesinin artışıyla nakit akış verilerini güçlendiriyor.
Read 8 tweets
#Teknoloji grubundan 6 firmanın temel analiz kapsamında performans durumlarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#Miatk #Ardyz #Logo #Vbtyz #Atatp #Edata
Haydi İnceleyelim.
Dönen varlıklardan başlıyoruz.Mia ve edata istikarlı artış sağlarken vbtyz ardyz logo tarafında son çeyrekte gelen yüksek artış dikkat çekiyor.Atatp ise seviyelerini koruyor diyebiliriz.

#Miatk #Ardyz #Logo #Vbtyz #Atatp #Edata
Duran varlık tarafında artış ivmesiyle öncü gelen firmalar ardyz logo ve mia diyebiliriz atatp ise son çeyrekte artışını ekstra güçlendiriyor edata vbtyz ise stabil ilerliyor.

#Miatk #Ardyz #Logo #Vbtyz #Atatp #Edata
Read 15 tweets
Holdingler grubundan 6 firmanın temel analiz kapsamında performans durumlarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#Aghol #Alark #Glyho #Inves #Bera #Gsdho
Haydi İnceleyelim.
Dönen varlıklardan başlıyoruz.Evet alark gsdho agresif gelişim sağlarken bera ve glyh tarafında artışlarda daralma agholda nötr ve inves yine eski seviyelerini üzerine atan bir artış sağlıyor.Kendi içinde en yüksek artış ise alarka ait.

#Aghol #Alark #Glyho #Inves #Bera #Gsdho
İşlerini tabana yayan birnevi üretim gücünü geliştiren holdingler ise duran varlıklarında güçlü artış salıyorlar bunlar ise alark bera inves ve glyh öncelikli diyebiliriz.Aghol tarafında durgunluk stabil gidiş gsdh da ise azalış mevcut.

#Aghol #Alark #Glyho #Inves #Bera #Gsdho
Read 14 tweets
Demir çelik sektörü son 1 yılda %100 büyüme sağladı fakat talep daralması ve makiyet baskı sektör üzerinde baskıya yarattı.6 firmayla genel duruma bakalım.

2022/12---#smkasAnaliz
#Brsan #Cemts #Eregl #Izmdc #Kcaer #Krdmd
Haydi İnceleyelim.
Sektör dönen varlık tarafında artışta daralma yaşıyor.Güçlü gelişim sağlarken son çeyreklerde nötr ilerleniyor.Kısmen daha az daralma yaşayanlar brsan kcaer cemts örneklerini verebiliriz.

#Brsan #Cemts #Eregl #Izmdc #Kcaer #Krdmd
Duran varlıklar tarafında ise sektör gelecek olan hacim patlamasına hazırlanıyor diyebiliriz tüm firmalar güçlü duran varlıklar artışı sağlıyor stabil üstü artış açısından ızmdc kcaer ve brsan güçlü artışlar sağlıyor diyebiliriz.

#Brsan #Cemts #Eregl #Izmdc #Kcaer #Krdmd
Read 18 tweets
#Devler ligi sektör analizimize başlayalım.
Burada bulunan 8 firmanın FD değeri 1.5 Trilyon olup her biri ülkemizin bir değeri sektörlerinin ise liderleridir.

2022/12--- #smkasAnaliz
#Tuprs #Arclk #Enkaı #Froto #Hekts #Sasa #Sıse #Thyao Haydi İnceleyelim.
Tutarsal tüm kalemlerde tuprs dev kar yaratıyor diyebiliriz.Büyüme açısından tabi piyasanında rüzgarıyla sasa hekts oranları yüksek bulunurken ana iş karlılığında ilk üçte Tuprs Thy Sise geliyor.

#Tuprs #Arclk #Enkaı #Froto #Hekts #Sasa #Sıse #Thyao
Devler genel olarak çok güçlü dönen varlık artışları sağladı son çyreklerde hafif duruldu diyebiliriz.Fakat artışı devam edenler ise Froto sise hekts olarak belirtebiliriz.En yüksek overall artış ise Thy ve Tuprsa ait.

#Tuprs #Arclk #Enkaı #Froto #Hekts #Sasa #Sıse #Thyao
Read 20 tweets
Kimyasal ürünler sektöründen 6 firmanın temel analiz kapsamında performans durumlarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#Acsel #Alkım #Gedza #Megap #Mercn #Klkım
Haydi İnceleyelim.
Dönen varlıklarla başlıyoruz.Genel olarak artış ivmesi mevcut artışıyla önce çıkan ise megap +341 ve klkimi +215 MTL belirtebiliriz varlık artışları güçlü.Alkım mercn stabil acsel tarafında hafif törpü ve gedzada azalış görüyoruz.

#Acsel #Alkım #Gedza #Megap #Mercn #Klkım
Duran varlıklar yani bir nevi hacim üretim artışı kaleminde bakınız tüm firmalarda kendi içine göre gelişimler mevcut.Kalekim ve mercan firmalarındaki artışların ise rakamsal olarak yüksek olduğunu görüyoruz.

#Acsel #Alkım #Gedza #Megap #Mercn #Klkım
Read 18 tweets
#Sasa 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#Sasa Malum şirket sürekli yatırım yapıyor etkilerini aktif büyümesinin özellikle duran varlıklar tarafında görüyoruz bu çeyrekte +8.4MiaTL daha artış sağladı.Bu artış ilerde şirketi ticari faaliyetinde yüksek çarpan etkisi yaratacak.Dönen varlıklarda daralan artış mevcut +508MTL
#Sasa Sermayesini özellikle 2021/12 çeyreğinden sonra agresif şekilde arttırmaya başlayan şirket sürekli aynı istikrarla aynı miktarlarda arttırmaya devam etti buda sermayenin giderek güçlendiğini bize gösteriyor bu çeyrek +3.2 Mia TL eklendi.
Read 18 tweets
#Golts 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Golts Sektör zaten hızla büyüyor Golts ise sektörden aslan parçasını alıyor diyebiliriz.Varlıklar tarafında büyüme devam ederken dönen varlıklar +76 MTL duran varlıklar agresif artış +413 MTL büyüyor.Sermaye yani özkaynaklarına baktığımızda aşırı güçlü artış mevcut +461 MTL. Image
#Golts Pasiflerin dış kaynak tarafına baktığımızda bu gelişime karşılık borç ağırlığını giderek düşürdüğünü görüyoruz.Bakınız kvyk tarafında artış azalarak devam ederken uvyk tarafında geçen çeyrek gelen azaltma ivmesi bu çeyrekte -57 MTL daha düşüşle devam etti. Image
Read 14 tweets
#Vestl 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Vestl Bilançonun aktif kısmıyla başlayalım.Şirket bu çeyrekte duran varlıklarını yine güçlü arttırmaya devam ederken dönen varlıklar stabil kaldı 16 MTL kadar azalış bulunuyor.Sermayesini ise geçen çeyrek stabil tutarken bu çeyrekte 599 MTL daha güçlendirdi. Image
#Vestl Dönen varlıklar tarafındaki azalışın büyük kısmını stoklar oluşturuyor.Şirket uzun süre stok ilk kez bu çeyrekte stoklarından güçlü destek almaya başladı diyebiliriz.Buda bize maliyet ağırlığının yükseldiğini ve elindeki stoklara yöneldiğini gösteriyor. Image
Read 14 tweets
#Tezol 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Tezol Sektörün büyüyen şirketi diyebiliriz.Üretimini gülendirmesi ekstra ilerleyiş sağladı.Taleplere yetişmekte zorlanmıyorlar.Evet aktiflerde özellikle duran varlık tarafında +184MTL artış geldi dönen varlıklar +60MTL Sermaye büyümesi ise buraya dikkat en yüksek artış +276MTL Image
#Tezol Finansal tarafta dış kaynaklarda azalma devam ediyor bu çeyrekte uzun ve kısa vadeli borçlar azaltırldı.Özellikle finansal borçlarda azalışlar yılın başındaki borç seviyesine kadar geriledi. Image
Read 10 tweets
#odas 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#odas Bilançonun varlık tarafında dönen varlıkların güçlü artışı devam ediyor +781 MTL daha ekleme sağladı.Duran varlıklarda ise stabil artış bulunuyor +149,7 MTL.Sermaye tarafında ise önceki çeyreklerdeki güçlü artışın korunduğunu gürüyoruz gelişim geçmişe göre kısmi +171 MTL. Image
#odas Borç tarafında kvyk artışına karşılık uvyk tarafını stabil tutması ve finansal borç kısmını agresif düşürmesi finansal oranların dipte nört kalmasını sağladı.Şirket ağırlıklı kısa vadeli borç kullanıyor. Image
Read 12 tweets
Küresel Dünyanın varmak istediği alanda faaliyet gösteren ve sektörden benzer işleri yapan 6 firmanın güç dengelerini görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#alfas #astor #kontr #gesan #yeotk #smrtg
Haydi İnceleyelim.
Özet durumla başlıyoruz.Evet burada ciro gücünün açık ara Astor ve hemen hemen yarısına denk gelen Gesanda görüyoruz. Net kar tarafında ise ilk üçte yine astor gesan ve yanlarına alfas ekleniyor.

#alfas #astor #kontr #gesan #yeotk #smrtg
Dönen V. başlıyoruz ve bu cümleyi çok duyacaksınız.Tüm firmalar aşırı agresif ve hızla varlık artışı sağlıyor ve üstüne basarak söylüyorum bu gelişim 2030 yılına kadar istikrarlı devam edecektir.Evet en yüksek artış da ise gesan kontr.

#alfas #astor #kontr #gesan #yeotk #smrtg
Read 29 tweets
#Krtek 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Krtek Hey gidi krtek sektörün gelişim firması 7 liralardan beri analizlerim asla yanıltmadı.Evet şirket bu çeyrekte varlık artışını duran varlık tarafında yaparken dönen varlıkları stabil tutuyor.Sermaye gelişiminde ise +45 MTL daha büyüme gerçekleşti. Image
#Krtek Şirket kısa vadeli borçların stabil tutarken uzun vadeli borçlarındaki seviyeye azaltarak 2020 seviyelerine kadar düşürdü.Özellikle son iki çeyrekte güçlü ödemeler gözüküyor. Image
Read 9 tweets
#Alark 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz
#Alark Şirketin misyon ve vizyonunu seviyorum.Fakat 8 kat yükselmiş hissenin düşmesini eleştirenlerle dolu piyasa, pardon ama öyle bir dünya yok.Hakkı hak sahibine vermeliyiz.Evet bildiğiniz gibi şirket yeni aksiyonlarla gelişmeye devam ediyor.Bu çyrkte en yüksek artışı yakaladı.
#Alark Özkaynakların buraya dikkat gelişim durumuna baktığımızda şirket gelişiminin sermayeye nasıl yansıdığını görüyoruz.Yıla 1 Mia tl sermaye büyümesiyle başlayan şirket sonra 2.2 üstüne 4.3 ve üstüne 3.9 Mia tl daha ekleyerek sermayesini güçlendirdi.
Read 10 tweets
Konjonktür gereği sektörlerin en revaçta grubu Gıda tarafından 6 firmanın performanslarını görelim.

2022/12---#smkasAnaliz
#Tukas #Ktskr #Yylgd #Tatgd #Uluun #Petun
Haydi İnceleyelim.
Özet çerçeveye baktığımızda tüm firmalar min yıllık %100ün üzeri büyüme sağlarken ilk üçte tukas ulun ve petun bulunuyor ciro büyüklüğü bakımından ise Ulun yayla tukas ilk üç sıralaması, net kar tarafında ise tukas yayla ve ulun geliyor.

#Tukas #Ktskr #Yylgd #Tatgd #Uluun #Petun
Şirketlerin brüt çalışma sermayesi yani dönen varlıkları artmaya devam ediyor.Overalla en yüksek artış ise ulun yayla tat ilk üçte diyebiliriz.Kendi iç durumuna göre ise kütahya şeker son çyrk gelişimi agresif bulunuyor.

#Tukas #Ktskr #Yylgd #Tatgd #Uluun #Petun
Read 23 tweets
#Enkaı 2022/12---Haydi İnceleyelim.
#smkasAnaliz Image
#Enkaı Geçen çyrk devler ligi analizinde önde gelen firmalardan olan yapı devi devleşmeye devam diyor.
Dönen varlık tarafında 28 Milyarlık gelişimi korurken duran varlıkları tarafında güçlü artış üzerine +1.5Mia tlcik daha ekledi.Sermaye tarafındada durumlar aynı +5.4 MiaTL geldi Image
#Enkaı Birçok şirket stok tarafını bu çyrkte azaltırken enka tarafında +800 MTL daha stok artışı gerçekleşti.Buda bize ileriki dönem iş hacimlerinin azalmadan devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz. Image
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!