Discover and read the best of Twitter Threads about #sosiaaliturva

Most recents (3)

TÄMÄ! @EAPNEurope raportti kertoo, miten #korona on vaikuttanut haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin kuten #asunnottomat #paperittomat Euroopan maissa.

Tiedot on kerätty kyselyllä #köyhyys vastaisilta verkostoilta 25 maasta, myös @EAPN_Fin 1/3

eapn.fi/eapnn-koronakr…
2/3 #Korona on tuonut näkyviin rakenteellisen eriarvoisuuden ja syventänyt sitä. Kyselyyn vastanneet nostivat esiin terveydenhuoltojärjestelmien puutteet ja sosiaali- ja hoivapalveluiden ongelmat. #eriarvoisuus
3/3 #Sosiaaliturva|järjestelmät puolessa vastanneista maista riittämättömästi rahoitettuja: eivät kata kaikkia tukea tarvitsevia ryhmiä ja etuuksien taso liian matala.

Järjestelmien monimutkaisuus estää hakemasta etuuksia, joihin ihmisillä olisi oikeus. #riittävätoimeentulo
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!