Ihmisoikeusliitto Profile picture
Ihmisoikeusliitto (Finnish League for Human Rights) vahtii perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. #ihmisoikeudet
Sep 22, 2020 15 tweets 0 min read
Sep 14, 2020 7 tweets 5 min read
Tässä tviittiketjussa tuoreen selvityksemme pohjalta suosituksia tyttöjen sukuelinten #silpominen torjumiseksi Suomessa. Viimeisessä tviitissä linkki selvitykseen. 👇1/7

@helsinginsote @katiloliitto @tasaarvotieto @SuomenPoliisi @STM_Uutiset @okmfi

#FGM #ihmisoikeudet Viranomaisten ja muiden ammattilaisten tulee kertoa sekä naisille että miehille #silpominen terveyshaitoista ja Suomen lainsäädännöstä esim. vastaanottokeskuksissa, päiväkodeissa ja äitiysneuvoloissa pidettävissä ennaltaehkäisevissä keskusteluissa. 2/7 #FGM
Sep 14, 2020 8 tweets 5 min read
Selvityksemme: Pk-seudulla asuvat somalimiehet suhtautuvat tyttöjen sukuelinten #silpominen pääosin kielteisesti ja heidän asenteensa silpomista kohtaan ovat muuttuneet huomattavasti kielteisemmiksi Suomessa asumisen aikana. 1/8 ihmisoikeusliitto.fi/somalimiesten-…
#FGM #ihmisoikeudet Selvitys perustuu 29:n pääkaupunkiseudulla asuvan miehen teemahaastatteluun. Uutta tietoa miesten käsityksistä ja roolista tyttöjen sukuelinten silpomisen torjunnassa.#silpominen #FGM 2/8
Sep 10, 2020 7 tweets 4 min read
Heli Markkula piti Ihmisoikeusliiton kommenttipuheenvuoron @Ulkoministerio'n #ihmisoikeuselonteko kuulemistilaisuudessa. Selonteon laatiminen on merkittävä signaali siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat Suomelle tärkeitä niin kotimaan kuin kansainvälisessä politiikassa. 1/7 Ihmisoikeusliitto kiittää Suomea aktiivisuudesta sekä EU:ssa että YK:ssa kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tärkeyden korostamisessa. Kannustamme jatkamaan sitkeästi tätä. #ihmisoikeusselonteko 2/7
Jun 22, 2020 4 tweets 2 min read
Lausuimme oikeusministeriölle viittomakieliasiain neuvottelukunnan perustamisesta. ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeuslii…
#viittomakieli #perusoikeudet #ihmisoikeudet #yhdenvertaisuus Neuvottelukunnan perustaminen edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa sekä #viittomakieli'sten henkilöiden oikeuksien toteutumista.#perusoikeudet
Jun 9, 2020 8 tweets 6 min read
.@yhdenvertaisuus julkaisi tärkeän selvityksen afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä ja rasismista Suomessa. 1/8
syrjinta.fi/-/yhdenvertais…

#ihmisoikeudet
#rasismi
#syrjintä
#yhdenvertaisuus
#blacklivesmatterfinland Kyseessä on laadullinen selvitys. Se kuvaa kysely- ja haastatteluaineiston pohjalta afrikkalaistaustaisten ihmisten toistuvia rasistisen häirinnän kokemuksia ja rakenteellista syrjintää. 2/8 #ihmisoikeudet #rasismi #syrjintä #yhdenvertaisuus #blacklivesmatterfinland
Apr 9, 2020 7 tweets 6 min read
Kattojärjestömme @fidh_en: Valtiot ovat vastuussa vankiloissa ja säilötiloissa olevien terveyden turvaamisesta #Covid19 aikana. Lue twiittiketju->
#vankila
#ihmisoikeudet
#COVID19FI
#COVID
1/7
Viranomaisten on estettävä #covid19 leviäminen vankiloissa ja säilötiloissa. Vankien ja säilöönotettujen terveyttä ja turvallisuutta on suojeltava.
#vankila
#ihmisoikeudet
2/7
Apr 6, 2020 7 tweets 3 min read
Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi Suomelle suosituksia vähemmistöjen suojelusta. Lue tviittiketjumme, jossa on nostoja suosituksista. #ihmisoikeudet #yhdenvertaisuus #vihapuhe #vähemmistöt #saamelaiset Suomen tulee mm. vahvistaa yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, tukea saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja ehkäistä vihapuhetta. Viharikosten ehkäisyyn on panostettava muun muassa koulutuksella ja lyhentämällä kanteluiden käsittelyaikoja.
Feb 6, 2020 5 tweets 4 min read
Tänään juhlitaan saamelaisten kansallispäivää. Tähän pieni kertaus saamelaisten asemasta ja oikeuksista: #Saamelaiset ovat #alkuperäiskansa, jolla on perustuslain mukaan oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. #ihmisoikeudet 1/5 Tietoa saamelaisten asemasta ja kulttuurista tarvitaan kouluihin, varhaiskasvatukseen ja mediaan muulloinkin kuin kansallispäivänä. #saamelaiset #alkuperäiskansa #ihmisoikeudet 2/5
Jan 23, 2020 4 tweets 1 min read
Lausuimme Suomen YK:n yleismaailmallisesta ihmisoikeustarkastelusta. Siinä vertaisarvioidaan YK:n jäsenmaiden #ihmisoikeudet tilannetta. Suomi sai v. 2017 #UPR-käsittelyssä 153 suositusta.

Kommentoimme seuraavia Suomen saamia suosituksia. Lue ketju 1/4 ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeuslii… 📌 Saamelaisten oikeuksien turvaaminen
📌 Syrjinnän uhreilla täytyy olla nykyistä kattavammat oikeussuojakeinot
📌 Seuraavan perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman tulee olla edeltäjiään kunniahimoisempi
📌 Pakkoavioliiton kriminalisointi ja mitätöinti
2/4
Dec 19, 2019 6 tweets 3 min read
.@okmfi julkaisi kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Myös @ihmisoikeus lausui niistä valmisteluvaiheessa.

Linjauksissa mainitaan #ihmisoikeudet edistäminen mediakasvatuksen tavoitteena. Hienoa!

Tässä ketjussa pointteja linjauksista 1/6 #mediakasvatus minedu.fi/artikkeli/-/as… Laadukas #mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle. 2/6
Nov 7, 2019 7 tweets 6 min read
Miten ihmisoikeuksien pitäisi näkyä nuorten elämään vaikuttavassa politiikassa?

Lausuimme @okmfi luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO). Alla ketjussa päähuomiomme.

Lue koko lausunto: ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeuslii…
#ihmisoikeudet #nuoret #vanupo 1) Ihmisoikeusliitto ehdottaa, että perus- ja ihmisoikeudet lisätään valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman lähtökohtiin.

#ihmisoikeudet #nuorisotyö #vanupo #nuoret
Oct 30, 2019 6 tweets 4 min read
Nyt vietetään @UNESCO kansainvälistä medialukutaitoviikkoa. Lausuimme tällä viikolla Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille kansallisista mediakasvatuksen linjauksista. Lausuntomme päähuomiot lyhyenä ketjuna:
#mediakasvatus #medialukutaito #ihmisoikeudet #GlobalMILWeek 1) Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota toimijuuteen: ketkä saavat äänensä kuuluviin, millaiset ihmiset esitetään asiantuntijoina, minkä näköisiä ovat suomalaiset/ulkomaalaiset, jne.
#mediakasvatus #medialukutaito
Sep 18, 2019 8 tweets 4 min read
1/8 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio @ECRI_CoE tarkasteli Suomen tilannetta viidennen kerran. ECRI antoi 20 suositusta. #ihmisoikeudet #rasismi rm.coe.int/fifth-report-o… 2/8 Kiireellisimmät ECRIn suosituksista ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan ja resurssien riittävyyden takaaminen sekä translain sterilisointipakon poistaminen. #ihmisoikeudet
Jun 3, 2019 18 tweets 14 min read
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja: 1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
Feb 18, 2019 4 tweets 10 min read
STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjan viestiä ovat tukemassa lukuisat eri järjestöt. Iso kiitos tärkeän viestin välittämisestä ✨ Tänään starttaa kampanjan toinen viikko. Jatketaan yhdessä syrjinnän ja häirinnän vastaista työtä!
#päätepysäkki #muutunäkyväksi STOP! Päätepysäkki syrjinnä... Mukana #Päätepysäkki-kampanjassa mm. @AYY_FI @AllYouthKaikki @AsemanLapsetRy @Aspasaatio @omilleen @Ensi_turvakodit @RFeministit @HUN_ry @helviestinta @ylioppilaskunta @HeSetary @Invalidiliitto @JADE_toiminta @kaikilleevaat
Kiitos yhteistyöstä! 🌼
Mar 29, 2018 4 tweets 6 min read
Luovutamme vetoomuksen pakkoavioliiton kriminalisoimiseksi oikeusministerille tasan viikon päästä! Vielä ehdit allekirjoittaa ja kutsua kaveritkin:
ihmisoikeusliitto.fi/pakkoavioliitt…
#pakkoavioliitto #ihmisoikeudet Image Tiedoksi @TerhiHeinila @VainioAnniina @kvinnoforbundet @NytkisRy @tasaarvotieto @tasaarvo_news @tasaarvoTANE @RFeministit @Vaestoliitto @IrakinNaistenRy #naistenoikeudet #ihmisoikeudet