THREAD
1- #Hindistan'ın temel hatası, son tırmanmayı 70'lerdeki ve 90'lardaki çatışmaları yönetir gibi yönetmeye kalkmasıdır, sonuçta da iç kamuoyuna propoganda ile sınırlı kaldı ve enformasyon harbi alanında başarısızlığa uğradı.
2- Zira, #Hint siyasi-askeri karar vericileri, görünem o ki, 21. Yüzyıldaki iletişim kanallarını ve dünyanın bilgi alma biçiminin etkinliğini anlayamadılar.Bunun temelinde de, dijital teknolojiler ve açık kaynaklı istihbarat imkanlarındaki artış bulunmakta.
3- #Hindistan, örneğin, #F16 düşürdükleri iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt gösteremedi. #Pakistan kontrolündeki alanda icra ettiği hava taarruzunun sonuçlarını yine uydu görüntüleri ve da #İHA görüntüleri aracılığıyla uluslararası kamuoyuna anında duyuramadı.
4- Oysa #Pakistan istihbaratı, ele geçirilen pilotu başından itibaren bir stratejik iletişim aracı olarak kullandı ve gerilimi artırma - düşürme eğilimlerini belirledi.
5- #Hint Hava Kuvvetleri Su-30 MKI hariç son derece eski, bir kısmı Sovyet Soğuk Savaş'ın orta dönemlerinden kalan ve modernize edilen uçaklarla uçuyor...
6- Ayrıca, döner-kanatlı platformları birincil olarak hava kuvvetlerine tahsis ediyor ve kara havacılık yeteneklerine, harekat tasarısı düzleminde yatırım yapmadı.
7- Öte yandan, yakın dönemde teslim alacakları Fransız #Rafale (36 adet) savaş uçakları ve Rus #S400'ler ciddi bir yetenek artışı sağlayacaktır.
8- #Islamabad'daki siyasi-askeri dengeleri anlamadan Cold Start doktrininin kurgulanması bir diğer savunma planlama hatası olarak kabul edilebilir.
9- Açıkçası, #Pakistan Silahlı Kuvvetleri Keşmir'de geri adım atarsa, sadece savunma parametreleri nedeniyle değil, Pakistan içindeki politik karar verme kapasitesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalır...
10- Şunun anlaşılması çok önemli, #Pakistan, Hint Mig-21'ini pilotu sağ ele geçirmek için vurmadı. Pilot, eğitimi ve şansı yardımıyla kurtuldu. Eğer çatışmada ya da ele geçirildikten sonra hayatını kaybetse idi, bugün dünya çok farklı bir gündem ile uğraşıyor olabilirdi.
11- Ayrıca, teknik bir tartışmanın konusu olmakla birlikte, eldeki veriler, #Hindistan Kara Kuvvetleri'nin Cold Start doktrinini başarıyla uygulayabileceğine ve #Pakistan ile #Çin'e karşı çok cepheli savaş kapasitesine erişebileceğine ilişkin ciddi kuşkuları barındırıyor.
12- Özetle, Yeni #Delhi, askeri kapasitesini aşan siyasi hedefler belirlemiş olabilir. Yine de, Güney Asya'da bir kriz aşılabilse dahi, savaş ihtimalinin düştüğü anlamına gelmeyecektir.
13- Zira, #Hindistan, #Pakistan kontrolündeki bölgelerde ABD'nin küresel olarak terörle mücadele konseptine benzer bir yaklaşımı benimsemek istediğini açıkça gösterdi.
14- Buna karşın, #Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin de yapısal olarak geri adım atması söz konusu değil. Bu jeopolitik denklem, bölgeyi savaşa daha da yaklaştırıyor.
15- Krizin ilk sonucu olarak Hindistan'da komuta kademesinde önemli değişiklikler görülmesi beklenebilir. #Pakistan ise #Hindistan'ın teslim alacağı, caydırıcı Rus hava savunma sistemi S-400'lere bir çare bulmak zorunda kalacak.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Edam's Defense Sight

Edam's Defense Sight Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EdamDefense

Apr 20
#PenceKilitOperasyonu birçok açıdan #TSK’nın yüksek muharip kabiliyetini göstermesi bakımından önemli. THREAD Dr. Can Kasapoğlu;
1) #pencekilit, Komando & Özel Kuvvetler unsurlarının uçar-birlik harekatı, topçu & SİHA işbirliği, MANPADS riski olan bir alanda taarruz helikopteri+
yakın hava desteği faaliyeti (ve dolayısıyla üst düzey askeri istihbarat hazırlığı), Türk Hava Kuvvetleri’nin hassas güdümlü mühimmat ile icra ettiği görevler ve kara birlikleriyle müşterek harekat koordinasyonu gibi kritik yetenekleri sergilemekte. 2) Daha da önemlisi #MSB+
tarafından yayımlanan bültenler, savunma bakanı ve kuvvet komutanlarının sürekli, taktik birlik komutanlarından pilotlara kadar varan bir muhabere faaliyeti içinde olduğunu gösteriyor. Komuta-kontrol kapasitesi üst düzeyde kurgulanmış ve müşterek niteliği vurgulanmış bir harekat+
Read 4 tweets
Apr 20
THREAD; The Turkish military’s cross-border counter-terrorism campaign in northern #Iraq.
1)The campaign targets the PKK & YPG terrorist network’s large operational bases at Turkey’s doorstep & logistics.
2) #Turkey’s defense minister Hulusi Akar personally oversees the effort+
+from the joint ops room of the Turkish Land Forces Command, according to the MoD press releases. 3) The CONOPS reflect sophisticated warfighting capabilities of the Turkish military (#TSK) overall. The AirPower, both manned & unmanned platforms, run high-precision salvos. Elite+
commando units & Special Forces detachments conduct air-mobile raids supported by attack helicopters of the army aviation. The Turkish artillery pounding their targets upon intelligence provided by drones. Only few #NATO militaries capable of such ops. beyond their borders+
Read 5 tweets
Apr 18
#RusyaUkraynaSavası yeni bir döneme girdi, bundan sonraki aşama nasıl izlenmeli? Thread, Dr. Can Kasapoglu 1) Konuya ilişkin iki temel, kategorik analitik hatayı değerlendirerek başlayalım. Bunlardan ilki, savaş öncesinde, #Rusya’nın #Ukrayna’da geniş çaplı bir işgal girişimi+
değil, ayrılıkçı bölgelerde, sınırlı, hibrit bir müdahale yapacağına ilişkin değerlendirmelerdi. Söz konusu analizlerin gözden kaçırdığı husus ise, Siloviki elitin jeopolitik mülahazası ve Rus yığınağının askeri mahiyeti idi. 2) Savaş çıktıktan sonra ana akım medyada Kiev’in 72+
saatte düşeceğine ilişkin analizler (belki de temenniler dememiz gerekiyor), #Rus - Çeçen savaşlarından öğrenilen derslerin iyi anlaşılamaması, Rus ikmal düzenindeki kronik zafiyetin görülememesi ve #Ukrayna mukavemetinin isabetle değerlendirilememesinden neşet etti. 3) Donbas+
Read 8 tweets
Mar 29
#Rusya, #Kiev taarruzundan vazgeçip çekiliyor mu? '1. Rus - Çeçen Savaşı' kendini tekrar mı etti? THREAD, Dr. Can Kasapoglu;
1)#Ukrayna'nın hızla düşeceğini öngören hatalı değerlendirmeler gibi, Rusya'nın tamamen kaybettiğini vurgulayan yorumlara da ihtiyatla yaklaşılmalı.+
2) Şurası kesin, #Rusya'nın, kuzey sektöründe verdiği kayıplara karşın ilerlemesi son derece sınırlı oldu. Başkent #Kiev, bir ay geçmesine karşın hala tam olarak kuşatılamadı. #Ukrayna'ya silah sevkıyatının önüne geçilemedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve halkı direndi.+
3) Gelinen durumun birkaç nedeni var. a) Güdümlü anti-tank sistemlerinin (#Javelin & #NLAW) taktik birliklerle oynak savunma yapan ve rezervleri seferber eden #Ukrayna için, Rus manevra birlikleri karşısında sağladığı asimetrik avantaj önemli idi+
Read 14 tweets
Mar 3
THREAD, #Ukrayna'da son durum değerlendirmesi, EDAM Savunma Prog. Analistleri Sine Özkaraşahin (@sineozkarasahin) ve Elif Karaalioğlu (@ekaraalioglu_ );

Kiev halihazırda, yoğun Rus baskısı altındadır. Başkent tren istasyonu bölgesine füze taarruzu icra edilmiştir, ++
ve büyük bir ısıtma boru hattı zarar görmüştür. Rus balistik füze taarruzlarının ve ateş-destek unsurlarının, kritik altyapıyı hedef alacak şekilde bir harekat tasarısı takip ettikleri müşahede edilmektedir. ++
Kuzey cephesindeki kilit bir başka bölge olan Harkov da, dün gece Rus güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulmuştur. ++
Read 9 tweets
Oct 30, 2021
THREAD — Dr. Can Kasapoglu

1. Donbas'taki Ukrayna SİHA taarruzu iki kritik soruyu gündeme getiriyor. Birincisi, Türkiye, SİHA sattığı ülkelere ne ölçüde harekat bağımsızlığı tanıyacak? İkincisi, Türkiye, nasıl bir silah ihracatçısı olmak istiyor? ++
2) Harekat bağımsızlığının en stratejik unsurlarından biri mühimmat. Ukrayna'nın, Bayraktar TB-2 için ortak üretim talebi biliniyor. Teknoloji transferi politikamız ne olacak? Tr'den SİHA alan ülkelere mühimmat konusunda ne gibi imkanlar tanınacak? ++
3) Türkiye #SİHA teknolojilerini paylaşma hususunda ne kadar açık davranacak? Hangi kategoride ülkelere imtiyaz sağlanacak? Çerçeve NATO mu olacak, yoksa ikili ilişkiler mi? ++
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(