, 13 tweets, 4 min read Read on Twitter
#USDTRY kurundaki gelişmeler kısaca şöyle:
Öncelikle yaşanan oynaklık küresel risk algısının bozulmasından kaynaklanan, riskli varlıklardan çıkış hareketinin gelişen piyasa ekonomilerinin paralarını olumsuz etkilemesi ve kırılganlığı yüksek olanların daha fazla değer kaybetmesi.
#USD bütün paralara karşı değer kazanırken “emerging market sell off” bütün piyasaları derinden etkiliyor. #Fed kararının gerçekte küresel ekonomik görünümün ve finansal koşulların tahmin edilenden daha kötü olacağı şeklinde okunması gerektiğini anlayan piyasanın morali bozuldu.
Euro bölgesi ve Almanya PMI verileri, Çin ekonomisine ilişkin endişeler, küresel ticaret geriliminin bir türlü yatışmaması, Brexit gibi risk algısını olumsuz etkileyen etkenlere bir de Ortadoğu’da jeopolitik riskleri artıracak gelişmeler eklenince tepki de ağır oldu.
Bu gerçeği ifade etmekle birlikte Türkiye’nin oynaklıktan en fazla etkilenen piyasa olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bunda Türkiye’ye özgü ilave risk unsurları ve son dönemde kuşkuları artıran gelişmeler önemli rol oynadı. Elinde döviz olanların üzüleceği beklentisi gerçekleşmedi
Son dönemde giderek artan şekilde serbest piyasa ekonomisi ilkeleriyle çelişen uygulamalara şahit olunması, ekonomi yönetimi tarafından sorunun gerçek sebeplerine odaklanmak yerine müdahaleci bir yaklaşımla semptomların baskılanması yönteminin benimsendiği şeklinde okunuyordu.
Kamu bankaları öncülüğünde kredi genişlemesinin yeniden ivmelenmesi, faiz dışı kamu harcamalarında gözlenen artış ve son olarak @Merkez_Bankasi brüt döviz rezervlerinin 15 Mart'ta $3,2 milyar, son 2 haftada $5 milyar civarında azalması kırılganlığın arttığı şeklinde yorumlandı.
Bankalar arası döviz piyasasında son dönemde en iyi satıcı pozisyonunda aynı bankaların yer aldığına ilişkin söylentiler ve rezervlerdeki azalmayla ilgili kuşkuları giderecek açıklama yapılmaması para piyasasında kısa vadeli pozisyonu alan yabancı yatırımcıları olumsuz etkiledi
Seçimlerden sonrasına ilişkin piyasa gelişmeleri hakkında rasyonel ve somut dayanağı olmayan kuşkular belirsizliği artırdı. Bu da bazı carry trade fonlarını, seçimden önce pozisyon kapatıp sonrasında yeniden durum değerlendirmesi yapmaya yöneltti.
Böylece #TRY ve TL varlıklar belirgin şekilde negatif ayrıştı. Ancak ayrışmanın büyük ölçüde Türkiye piyasası kapandıktan sonra Londra ve New York’taki işlemlerde olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bankaların yurt dışındaki türev işlemleri sınırlandığı için bu piyasalar sığdır.
Dolayısıyla 5,60’tan 5,70’in üzerine birkaç işlemle yükselen #USDTRY kurunun kalıcı olmaması olasıdır. Zira yurt içi talep daralır, iktisadî faaliyet geriler, cari açık kapanır, yurt dışı yükümlülüklerin çevrilmesine ilişkin sorun yaşanmazken bu ölçüde oynaklık beklenmez.
Yanlış anlaşılmasın; Türkiye ekonomisinin çok ciddi sorunları vardır ve gerçeklerle yüzleşilmez, gerekli rasyonel adımlar atılmazsa sorun yönetilemez hale gelebilir. Ancak şayet 20Mart’taki kur doğru idiyse bu yaşanan aşırı oynaklığı açıklayacak somut bir ekonomik veri görünmüyor
Seçimin ardından sonuç ne olursa olsun siyasal gerilim düşer, normalleşme sürecine girilir, popülist ve irrasyonel söylemler geride bırakılır, @Merkez_Bankasi istikrar odaklı davranırsa kısa da olsa bir fırsat penceresi yakalanabileceğine ilişkin iyimserliğimi koruyorum.
Ancak bu imkandan ne ölçüde yararlanılabileceği ve ekonomideki devasa sorunları çözme yönünde gösterilecek performans konusu ekonomi yönetiminin kapasitesine ve becerisine bağlı olacaktır.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ibrahim M. Turhan
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!