, 10 tweets, 6 min read
Şili Stadyumu'nda parmakları kırılıp "Hadi şimdi şarkı söyle de görelim" dendiğinde Venceremos'u söyleyerek şehit düşen ve 46 yıl sonra şarkıları Şili'de yüz binlerce söylenen #VictorJara'nın müziğine giriş niyetine birkaç şarkılık bir zincir kurayım mı?
Önce @BSM_TR'nin videosunda bir halk orkestrası ve korosunca söylenen "El derecho de vivir en paz" (Barış içinde yaşama hakkı). Vietnam ve Ho Chi Minh'e adanmış bir şarkıdır.
@BSM_TR Müthiş introsuyla Manifiesto. "Şarkı söylemiş olmak için söylemem, ne de güzel bir sesim olduğu için. Duygusu ve aklı vardır gitarın, onun için söylerim." Jara'nın ozanlık manifestosu.
@BSM_TR Benim söylemeyi en sevdiğim şarkılarından biri El Pimiento: Pampanın ortasında yalnız başına yaşayan kızıl bir biberi anlatıyor. Bir yangına dönüp bütün kuzeyi alevlendirecek biber, devrimcilerin metaforudur.
@BSM_TR Merle Travis'in Sixteen Tons ve Grup Yorum'un Madenciden'i ile birlikte dünyanın en iyi üç madenci şarkısından biridir: "Çölden geliyorlar, tepelerden ve denizden. Yoldaşlar onlara anlatıyor insanlığımızı..."
@BSM_TR Benim kanalda profil resmi olarak uzun süre kullandığım bu duvar resmiyle bi ara verip Jara'nın önemine dair bir parantez açayım. Halk müziğini klasik ve popüler müzikle birleştirerek kimi durumda devrimci sözlerle söylemek anlamında "protest" janrın kurucularından biri.
@BSM_TR Müzikal olarak Liszt, Brahms, Bartok, Haçaturyan gibi isimlere dayandırılabilecek bu yaklaşım Mikis Theodorakis tarafından bir üsluba dönüştürüldü. Önce Jara, Dylan, Ruhi Su, giderek @LivaneliZulfu, Şivan Perwer gibi isimlerce de bir janr haline getirildi.
@BSM_TR @LivaneliZulfu Lise döneminde Zafer Çarşısı'ndaki Ada Müzik'te çıkan Victor Jara albümünde beni hemen saran "A desalambrar"la bitireyim: "Duvarları yıkalım, çitleri kaldıralım" diye çevirebiliriz: "Sorarım haziruna, hiç mi düşünmediniz, bu toprak bizim, bu eller bizim!"
@BSM_TR @LivaneliZulfu Ek 1: Ne Vietnam unutuldu ne Victor Jara. Özgürlük için düşenler unutulmuyor. Şili'de binlerce insan "Barış içinde yaşama hakkı"nı söylüyor.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Barış Yıldırım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!