My Authors
Read all threads
داستایوسکی گفت: «اگر خدا نباشد، همه‌چیز مجاز است!»

خدای حکم‌رانی، آمار است. در کشوری که نه تعداد مبتلایان به کرونا معلوم است، نه تعداد کشتگان اعتراضات، اگر به شمارش دقیق رأی‌های هر صندوق دل ببندیم خودمان را گول زده‌ایم.

با این همه، من به ۸دلیل رأی می‌دهم:

#رشته‌توییت #پساحقیقت
۱. موضوع انتخابات، تعداد آرا نیست! هیچ‌وقت در هیچ‌جای جهان نبوده است! رأی یک عدد است که همیشه قابل مهندسی ست. دست‌کم از نیکسون تا بوش و ترامپ، انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا مشکوک زده. دموکراسی در بقیه دنیا هم کارنامه بهتری ندارد.

پس موضوع انتخابات چیست؟ موضوع انتخابات «شفافیت» است!
بهتر بگویم: موضوع انتخابات، حرکت دائمی به سوی شفافیت بیش‌تر است!

هربار که در یک محیط سیاسی، انتخابات برگزار می‌شود، شبکه‌های قدرت (شِق‌ها) مجبور می‌شوند یک گام از پرده بیرون بگذارند.

انتخابات نه با افسانه اعمال مستقیم رأی مردم، که با اجبار شق‌ها به شفافیت، قدرت را محدود می‌کند.
من در انتخابات مجلس یازدهم شرکت می‌کنم چون تا این‌جا، یک قدم بسیار کوچک، شفاف‌تر از انتخابات قبلی مجلس بوده است؛ چون شورای نگهبان، ولو نمایشی، پاسخ‌گوتر از گذشته بود و اعضای آن این‌بار ده‌ها ساعت با رسانه‌ها گفت‌وگو کردند.

هرچند این شفافیت هنوز یک‌هزارم آن‌چه باید باشد نیست.
۲. برای من که در تهران رأی می‌دهم، مانند برخی شهرهای دیگر، امکان اثرگذاری در ترکیب چهره‌های سیاسی شناخته‌شده هست.

افسانه‌ای که می‌گوید تعداد آرا از روی شکم اعلام می‌شود و هیچ نسبتی با تعداد واقعی آرا ندارد، به همان اندازه افسانه قبلی ساده‌لوحانه ست.

مهندسی هست اما محدودیت دارد!
تعداد آرای اعلام‌شده برای نامزدها در هرکجای جهان، تابعی ست از میزان رأی واقعی، قدرت نفوذ شبکه‌های قدرت در شمارش آرا، قدرت چانه‌زنی آنان در تجمیع آرا، و قدرت نظارت آنان در ابطال بخشی از آرای حریف.

در این تابع ۴ متغیره، هرچه شفافیت بیش‌تر باشد، متغیر اول یعنی رأی واقعی مؤثرتر است.
با این که شفافیت فرآیند شمارش و تجمیع آرا در انتخابات مجلس زیر صفر است اما دست‌کم می‌دانیم در تهران، همه شبکه‌های سیاسی، قدرت چانه‌زنی دارند و این، تعداد آرای واقعی را، به‌ویژه درمورد چهره‌های سرشناس سیاسی، مهم می‌کند.

ترکیب مجلس، حتی اگر مرده‌شورش ببرد، در سرنوشت کشور مؤثر است.
۳. در انتخابات مجلس یازدهم، ۴ شبکه قدرت سیاسی در کشور، برای نخستین بار با آرایشی جدید ظاهر شده‌اند. این تغییرات بی‌نهایت مهم است.

دوستانی که با ادبیات نظریه #پساحقیقت اخص ایران آشنا هستند می‌دانند از ۲ سال پیش، ۴ شبکه اصلی قدرت سیاسی در ایران را گام‌به‌گام معرفی کرده‌ام:
- #اعیان دولتی؛ میراث‌داران هاشمی
- #منشیان دفتر رهبری؛ حامیان احمدی‌نژاد
- #متولیان_خراسانی بیت رهبر و #حاجبان سیاسی ایران
- #متولیان تهرانی و گروه متلون پای‌داری

در این مدت بارها پرسیده‌اند شاخص‌ترین چهره‌های هر گروه چه کسانی اند؟ برای نخستین‌بار صریح و بی‌پرده بشنوید:
چهره‌های شاخص ۴ گروه سیاسی رقیب، در ساختار مرکزی قدرت کشور از این قرار اند:

- #اعیان: ناطق + روحانی
- #منشیان: وحید حقانیان + اغلب معاونان دفتر + احمدی‌نژاد
- #متولیان_خراسانی و #حاجبان: فرزندان رهبر + قالیباف + رئیسی + لاریجانی‌ها
- #متولیان: علی‌اصغر حجازی (معاون سیاسی دفتر)
خب برگردیم به بحث:

در انتخابات مجلس یازدهم بعد از سال‌ها کش‌مکش و شکست پیاپی در انتخابات، #متولیان و #متولیان_خراسانی با هم ائتلاف کردند و لیست واحد دادند.

در مقابل، #اعیان و #منشیان، هریک به دلیلی، انتخابات را نیم‌چه تحریم کرده‌اند.

این آرایش سیاسی، جدید و بس هیجان‌انگیز است.
۴. شکست و ۵. پیروزی مطلق آرایش سیاسی جدید، یعنی ائتلاف #متولیان و #متولیان_خراسانی، هردو خطرناک است!

۴. شکست مطلق آنان خطرناک است؛ چون آنان قدرت‌مندترین نهادهای امنیتی کشور را در اختیار دارند و اگر از ساختار رسمی قدرت بیرون بمانند، مانند ۶ سال اخیر، مملکت را به بن‌بست می‌کشانند.
۵. پیروزی مطلق آنان خطرناک است؛ چون از طرفی نهادهای امنیتی را بی‌ترمز می‌کند، و از طرفی بنا بر اصل ۴ دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت، اصل #سقوط_فواره، بلافاصله ائتلاف آنان می‌شکند و به جان هم می‌افتند.

پیروزی مطلق به نفع خودشان هم نیست.

ایران زخمی هم طاقت یک بلوای سیاسی دیگر را ندارد.
** هش‌دار: این رشته‌توییت از این توییت به بعد، برای نخستین بار، حاوی توصیه‌های شخصی سیاسی است. **

۶. من بر مبنای تحلیل‌های فوق، برآمده از دست‌گاه تحلیلی #پساحقیقت، بهترین ترکیب مجلس یازدهم را ترکیبی از ۴ شبکه قدرت سیاسی می‌دانم.

بنابراین به چهره‌های شاخص هر ۴ گروه رأی می‌دهم.
ولی با یک قید مهم: تنها به چهره‌هایی رأی می‌دهم که تجربه اجرایی و مدیریتی قابل‌قبول دارند.

بنابراین چهره‌های بی‌هنر و سیاسی‌کار آب‌گِل‌کن، مثل آقاتهرانی از لیست پای‌داری، و حسینی (وزیر سابق ارشاد) از لیست احمدی‌نژاد و بوق‌چی‌های دشمن مردم مثل یامین‌پور در برگ رأی من جایی ندارند.
** هش‌دار: محتوای سیاسی این توییت کاملا سلیقه‌ای است. **

۷. مستقل از هر لیست و سرلیست، من به‌عنوان فردی که ۲۸ سال در تهران زندگی کرده‌ام، و رشد سریع تهران را در یک دهه اخیر دیده‌ام، به قالیباف برای نمایندگی تهران رأی می‌دهم.

شاید یک‌بار رأی بیاورد دست از سر کچل انتخابات بردارد!
۸. آخرین دلیل من برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم در تهران، پاس‌داشت خون شهدای آبان تا امروز، با پیش‌گیری از تکرار این حوادث تلخ و خون‌بار است.

تحلیل #پساحقیقت به من آموخته: توازن بلندمدت میان شبکه‌های رقیب سیاسی، تنها راه احتراز از این فجایع و تنها کلید توسعه پای‌دار است. /تمت
بعدالتحریر:
شاو می‌گفت: دموکراسی یعنی انتخاب جماعتی فاسد توسط جمعیتی بی‌تمیز!

اولین دست‌آورد عملی نظریه تحلیلی #پساحقیقت، به سخره گرفتن پروپاگاندای شبکه‌های قدرت و پوچی سیاست‌ورزی سانتی‌مانتال است.

بوق‌چی‌های توییتر پول می‌گیرند برای زنده نگه‌داشتن سانتی‌مانتالیسم. بخندید فقط!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ali Qanavati علی قنواتی 🦋🎗️

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!