My Authors
Read all threads
चिमणी करते चिव चिव कावळा करतो काव काव या अशाच वाक्यापासून आपल्यापैकी बहुतेक सर्वांची या शिक्षण क्षेत्रात सुरुवात झाली असावी .पण सद्याच्या परिस्थितीत ही सुरुवात बदललेली दिसते.ती नुसतीच बदललेली नाही तर पूर्णतः भाषाच बदलली आहे. ती झाली इंग्रजी..?ती का झाली?कशी झाली?
हे विवादास्पद प्रकरण बाजूला ठेऊन आजच्या मराठी भाषा दिनाच्या तुम्हला शुभेच्छा देऊन भाषा या विषयावर त्याहून मराठी या भाषेवर बोलू.
भाषा म्हणजे विचार, भावना, अनुभव व कल्पना व्यक्त करण्याचे साधन असते . वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हे प्राणी पशूपक्षी आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विविध
प्रकारे आवाज काढतात ती भाषाच असते.आपल्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण कधी डोळे वाटरतो कधी भुवया उंचावतो तर कधी मान हलवतो ही झाली हावभावची भाषा भाषा दोन प्रकारची असते १.स्वाभाविक/नैसर्गिक २.कृत्रिम/सांकेतिक.
हावभावाची भाषा ही कृत्रीम .
भाषा हा शब्द भाष या संस्कृत धातूपासून आला असून त्याचा अर्थ बोलणे.आपल्या घरात बोलली जाणारी भाषा म्हणजे मातृभाषा होय. याच भाषेच्या जोरावर आपण विविध विषयांवर अभ्यास करतो. त्यामुळे भाषेच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. मराठी भाषेचा उगम यावर निरनिराळे मतांतरे आहेत.
आज उपलब्ध असलेल्या साहित्यात विवेकसिंधु हा आद्यकवी मुकुंदराज यांचा ग्रंथ, तर श्री ज्ञानदेवी आणि अमृतानुभव हे ग्रंथ लिहिणारे श्री ज्ञानदेव यांनी मराठी संपन्न केली. मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे.२७ फेबुवारी हा जेष्ठ साहित्यीक वि.वा.शिडवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस
मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. याबद्दल अधिक माहिती साठी @deepikatawar7 यांचा महत्त्व पूर्ण थ्रेड जरूर वाचवा. मराठी भाषेत अनेक बोली भाषा आहेत त्यात अहिराणी, मालवणी, आगरी, तावडी, चंदगडी, वराडी ,गोंडी, भिल्ली.मराठी भाषेत अनेक बोली भाषा आहेत त्यात अहिराणी, मालवणी, आगरी, तावडी
चदगडी, वराडी ,गोंडी, भिल्ली. मराठी भाषा लिहण्यासाठी देवनागरी लिपीचा वापर केला जातो. ही देवनागरी लिपी संस्कृत, गुजराती, हिंदी, बंगालीआणि पाली या भाषा लिहण्यासाठी वापरली जाते.सद्या मराठीत स्वर-१४.स्वरादी-२.व्यंजने-३४.विशेष संयुक्त व्यंजने-२.असे एकुण ५० वर्ण आहेत.भाषेची देवाण घेवाण
म्हणजे भाषेचा व्यवहार व्यवस्थित चालावा यासाठी काही नियम ठरविण्यात आले आहेत त्याला व्याकरण म्हणतात. भाषेला आणि त्याच्या व्याकरणाला वेगवेगळे करता येत नाही ते परस्परावर अवलंबून असते. भाषा ही नदीच्या प्रवाहप्रमाणे असते. भाषेचा प्रवाह अखंड चालू असतो.नदी ज्याप्रमाणे अनेक वळणाने वाहते
त्याप्रमाणे भाषेच्या प्रवाहात ही वळणे असतात. भाषेमध्ये बदल होत जातात. भाषास्वरूपात बदल होत जाणे हे भाषेच्या जिवंतपानाचे लक्षण असते. मराठी भाषेच्या व्याकरणात काही नाविन्यपूर्ण घटक आहेत. उदा.शब्दाची शक्ती, वृते.
‌भाषा आणि मराठी भाषा याबद्दल
थोडक्यात माहिती देण्यासाठी केलेला हा लेखनप्रपंच. संदर्भ म्हणून नितीन प्रकाशन चे सुगम मराठी व्याकरण या मो. रा. वाळंबे सरांच्या पुस्तकाचा आधार घेतला आहे. लिखाणातील वा व्याकरणातील चुका असतील तर क्षमस्व..! धन्यवाद..!🙏#म #मराठी
#मराठीराजभाषादिन
#मराठी_भाषा_गौरव_दिन
#मराठीभाषादिन
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Kiran Raskar

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!