My Authors
Read all threads
VİRÜSLERE KARŞI NASIL SAVAŞIRIZ?

Virüsler yaşayıp yaşamadığı tartışmalı olan, fakat çoğalması için bir konak hücreye ihtiyaç duyan, kendine ait genetik kodu bulunan, metabolizması, kılıftan başka da bir organeli olmayan mikroorganizmalardır. +

#coronavirus #COVID19 #Covid_19
Virüsler, hücreye girdiklerinde tek amaçları çoğalmak, hücrenin dışına çıkarak diğer hücrelerin içine girerek daha fazla çoğalmaktır. Bu süreçte, bizim savunma sitemimizde boş durmaz, bir çok tip hücre arasından, makrofaj dediğimiz komutan hücreler çok önemlidir. +
Makrofajlar, virüs, bakteri, mantar kısacası yabancı tüm organizmaları yiyerek sindirir, sonrasında, bu sindirdiği yapılara ait olan parçaları bir bayrak gibi MHC denilen proteinlerine bağlar +
Bağladıkları parçaları, antikor üreten B hücrelerine, savaşta habercilik yapan ve virüs bulaşmış hücreleri öldüre T hücrelerine göstererek tanımalarını sağlar. Sonrasında göreve hazır olan B hücreleri olgunlaşarak plazma hücresi adını alır. +
Plazma hücreleri kanda dolaşarak makrofajlar tarafından eğitimini aldıkları virüslere karşı antikor dediğimiz, virüs nötralize edici molekülleri üretir. Bunlar serbest virüsleri bağlar ve etkisizleştirir. +
Tamam da ya virüsler hücreye girdiyse ve orada saklanıyorsa? o zaman da hücre katili T hücreleri ve doğal öldürücü hücreler devreye girer. Hücreler virüs içlerine girince, bunun yabancı istilası olduğunu anlar ve diğer hücrelere virüs parçalarını gösterir, ben enfekte oldum der +
Tabi bunu anlayan öldürücü lenfositler (T ve NK) hücrelere bağlanır ve bu enfekte hücreleri parçalar. İşte geçen gün anlattığım, sitokin fırtınasında ölen hücreler bu şekilde öldürülür. Yani virüs giren akciğer hücrelerimiz, kendi bağışıklık hücrelerimiz ile öldürülür. +
Virüs giren hücreler öldürülürken, yardımcı T hücreleri de olay yerine gelir ve hücrenin imdat çağrısını antikor üreten B hücrelerine taşır, B hücreleri antikor üretir ve virüsleri etkisizleştirir.
Yardımcı T hücreleri, aynı zamanda daha fazla öldürücü T hücresi çağırır ve daha fazla enfekte hücrenin öldürülmesini sağlar. Bu şekilde son virüste yok edilene kadar savaş sürer gider...
Lütfen RT'leyin, merak eden herkese ulaşsın. Sevgiler.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Asst. Prof. Kaan Yılancıoğlu

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!