My Authors
Read all threads
Dia 48: em sembla que és el primer #DiadelTreball de la meva vida laboral que no "treballo" 😅 així doncs, no treballarem massa. Repetiu amb mi: tota sobra de guisat, rostit, suc, sofregit... és alhora una salsa per pasta excel·lent.
Recordeu el xai, que ahir en vam fer bikinis? Image
Doncs avui, saltant el cul de la cassola amb uns gnocchi, ratllant-hi formatge Comté i afegint-hi quatre branques de fonoll fresc, tenim un platàs de pasta. Tireu de la pasta que tingueu i afegiu una cullerada de l'aigua de bullir-la al guisat per lligar-lo com a salsa. Image
P. D.: i si no és per una pasta que sigui per un arròs en paella o a la cassola. El sofregit i la carn ja hi són! Dues voltes a l'arròs i un brou (o aigua) i avanti! #reprenemelfil 🌿
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Maria Nicolau

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!